Edit concept Question Editor Create issue ticket

Vrozená hemihypertrofie


Prezentace

 • Variabilní fenotypová prezentace TRMA syndromu může způsobit významné zpoždění mezi nástupem symptomů a přesnou diagnózou.[endo-ern.eu]
 • Zřejmě se podílejí také na prezentaci antigenů T lymfocytům. Kromě toho produkují na různé podněty cytokiny jako je TNF, interleukin-1 a interferony, dále pak prostaglandiny a leukotrieny. 2.[is.cuni.cz]
Dlouhé rameno
 • Wilsonova nemoc (hepatolentikulární degenerace) Jedná se o vrozenou poruchu metabolismu mědi, přenášenou jako recesivní gen na dlouhém rameni 13. chromozomu. Měď se ukládá v játrech, CNS, očích a dalších orgánech.[is.cuni.cz]

Léčba

 • Léčba hepatobiliárních nemocí 4.1. Obecná a dietní opatření 4.2. Farmakoterapie v hepatologii 4.2.1. Hepatoprotektiva 4.2.2. Substituční léčba 4.2.3. Imunosupresivní léčba 4.2.4. Detoxikace a eliminace 4.2.5. Antimikrobiální léčba 4.2.6.[is.cuni.cz]
 • Chirurgická léčba Radikální chirurgické odstranění nádoru zůstává klíčovým bodem.[detskaonkologie.registry.cz]
 • K symptomatologické léčbě jsou využívány krevní transfúze a vstřikování hemu.[wikiskripta.eu]
 • Gliom optiku vyžaduje především pečlivou dispenzarizaci, chirurgickou léčbu jen v případě komplikací. Metodou volby je chemoterapie. Ve 3. deceniu často spontánně regreduje. Dystrofická skolióza vyžaduje chirurgickou léčbu, která je ale svízelná.[medicabaze.cz]
 • Kapitoly Příčiny / rizikové faktory Chorobopis Rozpoznání / vyšetření Léčba Komentáře Příčiny / rizikové faktory Onemocnění dřeňová houbovitá ledvina je vrozenou vývojovou poruchou ledvin.[anamneza.cz]

Prognóza

 • Jsou to: radiofrekvenční termoablace chemoembolizace alkoholová embolizace Průběh/prognóza Faktory ovlivňující prognózu: velikost a rozsah primárního nádoru přítomnost extrajaterních metastáz iniciální hladiny AFP a dynamika poklesu odpověď nádoru na[detskaonkologie.registry.cz]
 • Nefroblastom 8960/3 MRI snímek zachycující nefroblastom levé ledviny u 6ti leté pacientky Lokalizace ledvina Incidence v ČR 1:10000 Prognóza u lokalizovaných forem se daří vyléčit 90% dětí Klíčová mutace WT1 gen (11p13) Wilmsův tumor neboli nefroblastom[wikiskripta.eu]
 • Léčba Pokud nedojde v průběhu choroby ke komplikacím, pak je prognóza onemocnění velmi dobrá. Léčit se musí pouze eventuálně vzniklé komplikace. Jestliže nedojde k vytvoření konkrementů ( tj. močových kamenů ), nebývá terapie zpravidla nutná.[anamneza.cz]
 • Prognóza jaterní cirhózy je individuálně velmi rozdílná a závisí na řadě faktorů.[is.cuni.cz]

Epidemiologie

 • Klasifikace podle ICCC : VII.a (Hepatoblastoma) Epidemiologie Hepatoblastom je nejčastější maligní nádor jater u dětí, tvoří více než 80 % nádorů jater u dětí.[detskaonkologie.registry.cz]
 • Epidemiologie Výskyt NF1 v populaci je odhadován až na 1 : 3500. Symptomatologie Výskyt symptomů je věkově vázaný (viz Tabulka 1 ).[medicabaze.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Léčba : v akutní fázi infuze s glukózou (inhibuje ALA-syntázu) a hematinem; prevencí další ataky je vyvarování se vyvolávající látky (zákaz užívání některých léčiv nebo alkoholu).[wikiskripta.eu]
 • U cholangiokarcinomů jiné lokalizace prevence známa není. -------------------------[is.cuni.cz]
 • […] transaldolázy Věk začátku: novorozenecký a kojenecký věk Poruchy oxidace mastných kyselin Deficit fruktóza-1,6-bifosfatázy Hereditární intolerance fruktózy Galaktosémie Mevalonová acidurie Deplece mitochondriální DNA (DOGK) Neonatální hemochromatóza (prevence[medicabaze.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!