Edit concept Question Editor Create issue ticket

Tranzitorní ischemická ataka


Prezentace

Amnézie
 • -- autor: Herzig Roman Ischemické cévní mozkové příhody -- autor: Herzig Roman Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody -- autor: Hutyra Martin, Šaňák Daniel, Bártková Andrea, Táborský Miloš Navigace předchozí slovo: » tranzitorní globální amnézie[slovnik-cizich-slov.abz.cz]
 • […] příbuzné syndromy Nepatří sem:novorozenecká mozková ischemie ( P91.0 ). 0 Syndrom vertebro-bazilární arterie. 1 Syndrom arterie karotické (hemisferický). 2 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné. 3 Prchavá slepota. 4 Přechodná celková amnézie[uzis.cz]
 • […] pole ataxie náhle vzniklá nevysvětlitelná závrať nebo náhlé pády ve spojení s dalšími centrálními neurologickými příznaky další topické neurologické příznaky podle lokalizace přechodné fokální mozkové ischemie samotná závrať, samotná diplopie, samotná amnézie[cmp.cz]
Ataxie
 • […] příznaků (v řádu minut) obvykle ložiskové symptomy jako u infarktu, pouze trvání v řádu minut až desítek minut typicky hemiparéza hemihypestézie poruchy řeči (fatická porucha, dysartrie) poruchy visu (hemianopsie, monokulární slepota - amaurosis fugax) ataxie[cmp-manual.cz]
 • […] citlivosti poloviny obličeje, končetin nebo poloviny těla (zpravidla jednostranně) porucha řeči charakteru afázie nebo dysartrie, jiná porucha symbolických funkcí např. apraxie amauróza (zpravidla jednostranná), nebo náhle vzniklý výpad zorného pole ataxie[cmp.cz]
Dysartrie
 • […] mozkový infarkt s přechodnými klinickými příznaky náhlý počátek rychlé odeznění příznaků (v řádu minut) obvykle ložiskové symptomy jako u infarktu, pouze trvání v řádu minut až desítek minut typicky hemiparéza hemihypestézie poruchy řeči (fatická porucha, dysartrie[cmp-manual.cz]
 • […] klinické obtíže jsou u TIA charakterizovány náhlým vznikem příznaků ložiskového postižení mozku jako: slabost až ochrnutí nebo porucha citlivosti poloviny obličeje, končetin nebo poloviny těla (zpravidla jednostranně) porucha řeči charakteru afázie nebo dysartrie[cmp.cz]
Zmatenost
 • […] minut až desítek minut typicky hemiparéza hemihypestézie poruchy řeči (fatická porucha, dysartrie) poruchy visu (hemianopsie, monokulární slepota - amaurosis fugax) ataxie, dysmetrie vestibulární syndrom celkové příznaky (slabost, pocit na omdelní, zmatenost[cmp-manual.cz]
 • […] náhle vzniklá nevysvětlitelná závrať nebo náhlé pády ve spojení s dalšími centrálními neurologickými příznaky další topické neurologické příznaky podle lokalizace přechodné fokální mozkové ischemie samotná závrať, samotná diplopie, samotná amnézie nebo zmatenost[cmp.cz]
Závrať
 • […] nebo náhlé pády ve spojení s dalšími centrálními neurologickými příznaky další topické neurologické příznaky podle lokalizace přechodné fokální mozkové ischemie samotná závrať, samotná diplopie, samotná amnézie nebo zmatenost, samotný náhlý pád nebo[cmp.cz]
Diplopie
 • […] vzniklý výpad zorného pole ataxie náhle vzniklá nevysvětlitelná závrať nebo náhlé pády ve spojení s dalšími centrálními neurologickými příznaky další topické neurologické příznaky podle lokalizace přechodné fokální mozkové ischemie samotná závrať, samotná diplopie[cmp.cz]
Pád
 • Diagnostika Anamnéza – úrazový mechanismus (např. náraz na volant, náraz při pádu, úder atd.). Fyzikální vyšetření – pohled, pohmat, poslech a poklep. TK, P, EKG, SpO 2. Zlomeniny žeber Velmi bolestivá poranění.[wikiskripta.eu]
 • ) původu podle teritoria postižené mozkové tepny - slabostí až ochrnutím končetin nebo poloviny těla, poruchou citlivosti poloviny obličeje, končetin či poloviny těla, poruchou symbolických funkcí, náhle vzniklou nevysvětlitelnou závratí nebo náhlým pádem[cmp.cz]
Slabost
 • […] infarktu, pouze trvání v řádu minut až desítek minut typicky hemiparéza hemihypestézie poruchy řeči (fatická porucha, dysartrie) poruchy visu (hemianopsie, monokulární slepota - amaurosis fugax) ataxie, dysmetrie vestibulární syndrom celkové příznaky (slabost[cmp-manual.cz]
 • Klinický obraz TIA se zpravidla projevuje náhlým rozvojem ložiskové neurologické symptomatologie mozkového (centrálního) původu podle teritoria postižené mozkové tepny - slabostí až ochrnutím končetin nebo poloviny těla, poruchou citlivosti poloviny obličeje[cmp.cz]
Ischemická choroba srdeční
 • choroba srdeční -- autor: Josef Veselka Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody -- autor: Hutyra Martin, Šaňák Daniel, Táborský Miloš, Bártková Andrea Ischemické cévní mozkové příhody -- autor: Herzig Roman Ischemické cévní mozkové příhody[slovnik-cizich-slov.abz.cz]

Léčba

 • Na tomto klinickém pracovišti potvrdí nebo nepotvrdí diagnózu a mohou začít s léčbou. Lékaři také vyloučí jinou možnou příčinu – epilepsii nebo migrénu. Pokud je pacient následně propuštěn do domácího léčení, je důležité léčit příčinu.[penzista.net]
 • Terapie Konzervativní léčba (v drtivé většině): zajištění perfúze mozku (spontánně stoupá krevní tlak – nesnižujeme jej); trombolýza (do 6 hodin od příhody); antiagregancia (ASA) a antikoagulancia ( heparin, warfarin ); antiedematózní léčba ( manitol,[wikiskripta.eu]
 • "Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem". S2.[cmp.cz]
 • OTÁZKÁCH, KTERÉ MAJÍ BÝT ZPŮSOBILA Studie důsledků a léčby tupého traumatu hrudníku (BTT) zůstávají omezeny různou patologickou definicí onemocnění.[emergency-live.com]
 • Chirurgická léčba je indikovaná u velkých a symptomatických hernií.[eportal.chirurgie.upol.cz]

Prognóza

 • Prognóza: Defekt tracheobronchiálního stromu - lokalizovaný intramediastinálně - je poměrně vzácným poraněním.[www2.med.muni.cz]
 • Pneumonektomie je nutná naprosto raritně, s velmi špatnou prognózou.[eportal.chirurgie.upol.cz]
 • Podmínky ukončení procesu péče 7.1.Výstupní kritéria Identifikace příčiny TIA (dle možností), zjištění ovlivnitelných rizikových faktorů a neprodlené zavedení adekvátních preventivních opatření. 7.2.Prognóza 7.2.1.[cmp.cz]

Epidemiologie

 • Primární prevence má být organizována ve spolupráci s praktickými lékaři a s příslušnými odbornými společnostmi (neurologickou a interní společností a s preventivními obory hygieny a epidemiologie) 7.4.3.[cmp.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • […] anatomicky mrtvý prostor, umožňuje odsávání z DDC, přesná kontrola dechového objemu, umožňuje UPV Indikace: obstrukce HDC, akutní stenozující záněty, respirační insuficience vyžadující podpůrnou ventilaci, UPV, odsávání dolních DC při retenci sekretu prevence[sestricka.com]
 • Klíčem je prevence Pokud se bojíte mozkových příhod a chcete jim předcházet, je to dobře. Jak na to? Nekuřte. Sledujte svůj krevní tlak, a pokud je vyšší než 120/80, navštivte lékaře. Udržujte si rozumnou hmotnost. Zajímejte se o svůj cholesterol.[ulekare.cz]
 • Prevence ve stomatologii. s.195-204, Galén, Praha, 1999 Táborská, D. a kol.: Akutní medicína, Brno, 1995[www2.med.muni.cz]
 • Časná dechová rehabilitace a podpora expektorace zkracují dobu léčby a jsou prevencí plicních komplikací.[eportal.chirurgie.upol.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!