Edit concept Question Editor Create issue ticket

Syndrom anteriorní spinální arterie


Prezentace

Hyperreflexie
 • […] priapismus ; nevede ale k šoku, při vzniku šoku je třeba zkoumat zdroj krvácení; míšní šok – stav 2–3 týdny po poranění, distálně od léze je svalová atonie, areflexie (pseudochabá plegie); až po jejím odeznění vzniká obraz centrální parézy (spasticita a hyperreflexie[wikiskripta.eu]
 • Při vyšetření se zjišťuje vzhledem k míšnímu šoku často pseudochabá paréza s postupným vývojem spasticity a hyperreflexie při postižení nad lumbálními segmenty.[medicabaze.cz]
 • Míšní šok trvá 2-3 týdny, po to dobu distálně od léze je svalová atonie, areflexie (pseudochabá plegie ) a až po jejím odeznění vzniká obraz centrální parézy (spasticita a hyperreflexie).[cs.wikipedia.org]
Parestézie dolní končetiny
 • Syndrom zadních míšních arterií – je vzácný, projevuje se dysestéziemi a parestéziemi dolních končetin. V popředí je porucha zadních provazců, porucha hlubokého čití a spinální ataxie a někdy snížení nebo vyhasnutí reflexů šlachových a okosticových.[medicabaze.cz]

Léčba

 • Léčba * podpůrná, parenterální, zaměřená na doplnění chybějících tekutin, elektrolytů, vitaminů, bílkovin a tuků, * antibiotika (během léčby našeho pacienta byl podáván p. o. Entizol, i. v.[zdravi.euro.cz]
 • Léčba syndromu akutní respirační tísně Základem léčby ARDS je oxygenoterapie neboli léčba kyslíkem, který je nemocnému podáván maskou. Dále je doporučeno užívání kortikoidů, které podpoří imunitu pacienta.[cs.medlicker.com]
 • Terapie Léčba je podobná jako u mozkových infarktů. Jejím základem je úprava poruch metabolických, kardiopulmonálních, dostatečná oxigenace, výživa, léčba míšního edému.[medicabaze.cz]
 • Léčba Principy léčby jsou navzdory různorodému původu onemocnění podobné. Je třeba udržovat dostatečné okysličení organizmu (oxygenaci) a léčit základní příčinu akutního plicního postižení.[anamneza.cz]
 • […] neúplné transverzální míšní léze nevzácně s disociovanou poruchou senzitivity v postiženém segmentu a distální spasticitou nebo Brownovým-Séquardovým syndromem Terapie operační řešení v případě nálezu zdroje krvácení úprava ev. poruchy hemokoagulace léčba[cmp-manual.cz]

Prognóza

 • Pro prognózu je rozhodující, zda-li byla mícha primárně poraněna kompletně (transverzální léze) nebo jen částečně.[wikiskripta.eu]

Původ onemocnění

 • Léčba Principy léčby jsou navzdory různorodému původu onemocnění podobné. Je třeba udržovat dostatečné okysličení organizmu (oxygenaci) a léčit základní příčinu akutního plicního postižení.[anamneza.cz]

Prevence

 • Úkoly sestry před polohováním do PP * důkladná fixace endotracheální kanyly náplastí, navíc obvazem nebo fixace tracheostomické kanyly,* prevence skousnutí endotracheální kanyly vložením protiskusové vložky nebo obinadla mezi zuby pacienta,* napojení[zdravi.euro.cz]
 • Prevence směřuje i do oblasti výchovné např. upozornění na nebezpečí skákání do neznámé vody a zabezpečení stelných zbraní (pojistka).[cs.wikipedia.org]
 • […] v postiženém segmentu a distální spasticitou nebo Brownovým-Séquardovým syndromem Terapie operační řešení v případě nálezu zdroje krvácení úprava ev. poruchy hemokoagulace léčba antiedematózní a rehabilitace dodržovat zásady péče o spinální nemocné prevence[cmp-manual.cz]
 • Míšní onemocnění vyžadují velkou péči o kůži (prevence dekubitů), močení a stolici. Indikovaná je časná rehabilitace. Převzato z Bednařík J., Ambler Z., Růžička E. et kol. Klinická neurologie - speciální část. Praha: Triton 2010[medicabaze.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!