Edit concept Question Editor Create issue ticket

Stenóza karotických tepen


Prezentace

Hypertenze
 • Preventivní význam má i kontrola rizikových faktorů (hypertenze, fibrilace síní, diabetes mellitus, porucha metabolismu lipidů, kouření, excesivní příjem alkoholu). Antiagregancia mohou příznivě ovlivnit výskyt koronárních komplikací. M.[medicabaze.cz]
 • Bylo zjištěno, že IMT je závislá na věku, pohlaví, arteriální hypertenzi, kouření, hypercholesterolémii, diabetu a obezitě (především studie ARIC).[tribune.cz]
 • Riziko vzniku ischemické CMP závisí na přítomnosti rizikových faktorů, které můžeme rozdělit na ovlivnitelné (hypertenze, srdeční onemocnění, ateroskleróza, diabetes mellitus, hypercholesterolémie, dyslipoproteinémie, kouření, alkohol, obezita, polycytémie[zdravi.euro.cz]

Léčba

 • Kromě cíleného účinku na PCSK9 je velikou výhodou této léčby výskyt minimálních nežádoucích účinku v porovnání s dosavadní dostupnou léčbou.[biolecbabrno.cz]
 • Léčba Každá invazívní léčba musí prokázat svůj efekt ve srovnání s přirozeným průběhem nemoci nebo konzervativní terapií.[zdravi.euro.cz]
 • Alternativní léčbou je dnes i PTA a implantace intravaskulárních stentů. Lze je provádět při restenóze po endarterektomii, u vysoko lokalizovaných karotických lézí, po neúspěšné chirugické léčbě a při postradiačních stenózách.[medicabaze.cz]
 • Přínos radikální léčby je větší u mužů. K prevenci jednoho iktu je třeba léčit 33 pacientů a míra prospěchu je nižší než při léčbě symptomatických iktů.[tribune.cz]

Prognóza

 • Význam této klasifikace je především v prognóze komplikací: nehomogenní struktura (anechogenní okrsky odpovídají zónám krvácení do plátu) a ulcerovaný povrch statisticky zvyšují riziko cévní mozkové příhody.[tribune.cz]
 • Podle typu cévní mozkové příhody převažuje postižení ischemické, krvácivé CMP se vyskytují v 16 % a jejich průběh a prognóza bývají většinou horší.[zdravi.euro.cz]

Epidemiologie

 • Klíčová slova cévní mozková příhoda * stenóza karotické tepny * cerebrální protekce * perkutánní angioplastika * stent * chirurgická endarterektomie Epidemiologie Cévní mozková příhoda (CMP) je třetí nejčastější příčinou úmrtí (za onemocněním srdce a[zdravi.euro.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • K prevenci jednoho iktu je třeba léčit 33 pacientů a míra prospěchu je nižší než při léčbě symptomatických iktů.[tribune.cz]
 • Cílem léčby stenóz karotických tepen je prevence vzniku CMP. Po kliknutí se obrázek zvětší! Historie Karotickou endarterektomii (KAE) jako prevenci embolických ischemických mozkových příhod poprvé provedl DeBakey v roce 1953.[zdravi.euro.cz]
 • Abychom těmto zákrokům předešli, je potřeba se zaměřit na prevenci aterosklerózy.[biolecbabrno.cz]
 • Některé léky se užívají jenom při projevech onemocnění, jiné jako prevence 30 minut před jídlem, apod. Proto je nutné číst příbalový leták a řídit se doporučeními, která jsou v něm uvedena.[cs.medlicker.com]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!