Edit concept Question Editor Create issue ticket

Status epilepticus


Prezentace

Záchvat
 • Jednoduché fokální záchvaty Děti s jednoduchými fokálními záchvaty mají zachované vědomí. Jde o záchvaty, které mají původ v ohraničené, anatomicky či funkčně definovatelné oblasti mozku.[wikiskripta.eu]
Zmatenost
 • U typických absencí chybí ztráta postury nebo svalového tonu, chybí postiktální zmatenost. Mohou zde být vyjádřené drobné motorické příznaky jako např. mrkání očním víčkem.[wikiskripta.eu]
Cévní mozková příhoda
 • mozková příhoda, encefalitis, tumor mozku Neznámé příčiny EEG korelát Status epilepticus nemá specifický iktální EEG nález.[cs.wikipedia.org]
Tachykardie
 • […] farmaka s respiračně depresivním účinkem monitorace periferní satO 2 ev. podat nebulizovaný O2 5-10 l/min. maskou UPV indikována při dechovém útlumu, při refrakterní hypoxemii, při přetrvávání křečí déle jak 30min dyspnoe, zapojení auxiliárního svalstva tachykardie[cmp-manual.cz]
 • Vždy je však třeba vyloučit kardiální onemocnění (jako synkopa se mohou prezentovat závažné ventrikulární tachykardie – torsade de pointes nebo kritická aortální stenóza ).[wikiskripta.eu]
Horečka
 • […] během delšího SE mohou signalizovat plicní nebo jinou infekci, mohou znamenat neuroinfekci, mohou být i projevem dysregulačním horečky je nutno léčit agresivně, protože zhoršují sekundární cerebrální poškození a průběh SE samotného Antiedematózní terapie[cmp-manual.cz]
 • Ptáme se na přítomnost horečky nebo interkurentního onemocnění, přítomnost traumatu hlavy, CNS infekci nebo onemocnění (neurokutánní syndromy), intoxikaci, jiné CNS abnormality (VP shunt, perinatální poškození), jiná onemocnění (imunodeficitní syndromy[wikiskripta.eu]
Epilepsie
 • Prolongované jednoduché parciální křeče (často motorické a klonické) se často nazývají epilepsia partialis continua.[wikiskripta.eu]
Vysoká horečka
 • horečky během delšího SE mohou signalizovat plicní nebo jinou infekci, mohou znamenat neuroinfekci, mohou být i projevem dysregulačním horečky je nutno léčit agresivně, protože zhoršují sekundární cerebrální poškození a průběh SE samotného Antiedematózní[cmp-manual.cz]

Diagnostické vyšetření pacienta

Hyperkapnie
 • Hypoxémie a hyperkapnie dále nepříznivě působí na cerebrální metabolismus. Zvýšená sympatická aktivita během křečí vede k systolické hypertenzi, arytmiím. Arytmie bývá jednou z náhlých příčin úmrtí během statu.[wikiskripta.eu]

Léčba

 • Včasná a důsledná léčba je nezbytná, neboť infekce snižuje práh pro křeče u predisponovaných pacientů.[wikiskripta.eu]

Prognóza

 • Prognóza 10 - 30 % paceintů s epileptickým statem zemře během 30 dnů. Reference a b YEAGER, Susan; LAWSON, Thomas. Status Epilepticus in Adults: A Review of Diagnosis and Treatment. Critical Care Nurse. 2016-04-01, roč. 36, čís. 2, s. 62–73.[cs.wikipedia.org]
 • Komplikace a prognóza Procento pacientů s epilepsií u kterých se někdy v životě objeví SE je v širokém rozmezí 1–10%. Dlouhodobá antiepileptická terapie je volena na základě charakteristiky pacientova záchvatu a podle výsledku EEG.[wikiskripta.eu]

Epidemiologie

 • Epidemiologie Většina pupulačních studií pracuje s předchozí tradiční definicí SE, tedy 30 minut trvající záchvatová aktivita (kontinuální nebo se pacient mezi jednotlivými záchvaty neprobírá k vědomí).[cs.wikipedia.org]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • […] ukončit klinickou a EEG paroxyzmální aktivitu zajistit kvalitní cerebrální perfuzi a zabránit hypoxii zabránit opakování záchvatů odhalit ev. vyvolávající příčinu a odstranit ji zabránit systémovým komplikacím a metabolickému rozvratu Obecné postupy Prevence[cmp-manual.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!