Edit concept Question Editor Create issue ticket

Snížená zraková ostrost


Prezentace

 • Patofyziologie a klinická prezentace Jak již bylo výše uvedeno, základním patofyziologickým mechanismem je tranzientní hypoperfúze CNS.[zdravi.euro.cz]

Léčba

 • Současná léčba Problematika onemocnění sítnice je rozsáhlá, léčba vždy odpovídá typu nemoci a postižení. Většina onemocnění sítnice se léčí chirurgicky, v některých případech dokonce jiný způsob léčby není možný.[eseznam.cz]
 • Léčba onemocnění sítnice Konzervativní léčba Na základě výsledků provedených diagnostických vyšetření se lékař rozhodne, zda je možná konzervativní léčba nebo je již nutno přistoupit k dalšímu výkonu.[ocp.cz]
 • Léčba těchto onemocnění je jak konzervativní, tak chirurgická, často se oba přístupy vhodně doplňují.[fnhk.cz]
 • Léčba reflexní synkopy Základem je nefarmakologická léčba, režimová opatření a ujištění o benignosti onemocnění.[tribune.cz]
 • Proto na naší klinice věnujeme léčbě sítnice a sklivce maximální pozornost. Naše centrum, které se léčbou sítnice zabývá, patří v České republice mezi nejlépe vybavené. Naši lékaři ovládají všechny možné léčebné postupy, včetně chirurgické léčby.[lexum.cz]

Prognóza

 • Prognóza synkopálních stavů se liší podle jejich příčiny. Základní klasifikace synkop rozlišuje tři hlavní etiologické kategorie: ]] nekardiální, ]] kardiální, ]] nejasné etiologie. Z uvedených tří skupin mají nejhorší prognózu kardiální synkopy.[tribune.cz]
 • Naproti tomu prognóza pacientů s vazovagální, situační synkopou nebo synkopou z nevysvětlitelných příčin bez onemocnění srdce a s normálním EKG je excelentní.[zdravi.euro.cz]
 • Prognóza je nepříznivá, často dochází k úplné ztrátě zraku. Léčba spočívá v dokonalé kompenzaci základního onemocnění, tj. cukrovky, ovlivnit stav cév a oddálit nejzávažnější komplikace lze pomocí léků nebo chirurgicky.[cocky-online.cz]

Epidemiologie

 • Epidemiologie Nedávné přehledy uvádějí, že diagnóza synkopy představuje přibližně 1 % všech návštěv na pohotovostních odděleních v Evropě, ačkoliv ve starší literatuře z USA byla tato diagnóza uváděna ke 3 %.[zdravi.euro.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Jedinou prevencí makulární degenerace podmíněné věkem je včasná diagnóza a odpovídající vyšetření při pravidelných kontrolách v ordinaci očního lékaře.[ulekare.cz]
 • Prevence je důležitá Pro úspěšnou léčbu nemocí sítnice a všech dalších částí oka je nezbytné lékařské vyšetření. Při poranění a při vzniku různých obtíží pravděpodobně lékaře navštěvujete pravidelně jak po celou dobu léčby, tak i následně.[eseznam.cz]
 • Léčba synkopálních stavů Cílem léčby v dané indikaci je prevence recidiv synkop a snížení rizika předčasné mortality. Výběr léčby vychází z diagnostiky příčin synkopálních stavů.[tribune.cz]
 • […] supraventrikulární tachykardie s hypotenzí – inducibilní monomorfní komorová tachykardie – HV interval 100 ms (zvlášť bez přítomnosti inducibilní komorové tachykardie) – pacingem indukovatelná infranodální blokáda Léčba synkopy Všeobecnými principy léčby synkopy je prevence[zdravi.euro.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!