Edit concept Question Editor Create issue ticket

Rotátorová manžeta Tendinitida


Léčba

 • Jiné možnosti léčby Zavedení artroskopie přineslo výrazné zlepšení výsledků léčby a zkrácení doby léčení poškozených kloubů. Poškození kloubů tohoto typu lze léčit i otevřeným způsobem operace – artrotomie bez použití artroskopu.[1chirurgie.cz]
 • Indikace lázeňské léčby pro syndrom bolestivého ramene v indikačním seznamu LL není.[revmatologicka-spolecnost.cz]
 • Léčba Léčbu zahajujeme konzervativní terapií u stadia I a částečně stadia II dle Neerovy klasifikace. Nejprve indikujeme nesteroidní antirevamatka a antiflogistika, jak v lokální tak celkové formě podání.[surgalclinic.cz]
 • Nelze-li zjistit a eliminovat vyvolávající příčinu, např. alkohol nebo infekci, neexistuje specifická léčba. Jedná se vlastně o léčbu srdečního selhání.[anamneza.cz]
 • Léčba je obtížná jako u jiných forem srdečního selhání. Kromě léků je možné u části nemocných zlepšit funkci srdce pomocí tzv. resynchronizační léčby – stimulací obou srdečních komor.[ikem.cz]

Prognóza

 • Dilatační kardiomyopatie je v České republice velmi častá diagnóza, která mívá špatnou prognózu. Nejdůležitější v diagnostice DKMP je echokardiografie.[kardioblog.cz]
 • Prognóza onemocnění je špatná. Do 5 let umírá 70 % nemocných. Polovina úmrtí je náhlých a předpokládanou příčinou úmrtí je život ohrožující porucha srdečního rytmu.[anamneza.cz]
 • Prognóza je u dětí ve vyspělých zemích ve většině případů dobrá.[wikiskripta.eu]

Epidemiologie

 • U kojenců jsou rotaviry celosvětově nejčastější příčinou průjmů ,“ vysvětluje se na stránkách Oddělení epidemiologie infekčních nemocí a Oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu v Praze.[mojezdravi.cz]
 • Epidemiologie Nejvíce studií o prevalenci tohoto syndromu pochází ze Skandinávie. Zde je uváděna roční incidence tohoto onemocnění ve všech věkových kategoriích 1 %, mezi jedinci ve čtvrté a páté dekádě 2,5 %.[revmatologicka-spolecnost.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Ochrana a prevence Nejúčinnější ochranou proti onemocnění je očkování. Přenosu rotavirové infekce totiž nezabrání ani pečlivé dodržování hygienických pravidel, mytí rukou nebo dezinfekce hraček.[ockovacicentrum.cz]
 • Prevence bolesti ramene Prevence bolesti ramene spočívá hlavně ve vyhýbání se rizikových faktorů, tedy opakované zátěži ramenního kloubu.[zdravi.euro.cz]
 • Rotarix je vakcína pro prevenci rotavirových gastroenteritid. Vakcína Rotarix je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.[rotarix.cz]
 • Prevence nemocničních nákaz : důkladná dezinfekce rukou personálu virucidními roztoky obsahujícími alkohol, důsledná dekontaminace předmětů, jednorázové pomůcky, minimalizace délky pobytu dítěte v nemocnici.[wikiskripta.eu]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!