Edit concept Question Editor Create issue ticket

Primární dystonie Typ DYT2


Prezentace

 • J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc Více pedagogických pracovníků - kurzy Podpora pedagogických a prezentačních dovedností pedagogických pracovníků - kurzy První proběhl kurz Příprava výukových materiálů a prezentací[docplayer.cz]
Dystonie
 • MINIMONOGRAFIE 4/07 Cervikální dystonie Cervical dystonia Souhrn Cervikální dystonie je patrně nejčastějším typem fokální idiopatické torzní dystonie vůbec.[adoc.tips]
 • Transkript 1 MINIMONOGRAFIE 4/07 Cervikální dystonie Cervical dystonia Souhrn Cervikální dystonie je patrně nejčastějším typem fokální idiopatické torzní dystonie vůbec.[docplayer.cz]
Třes
 • Dále se cervikální dystonie může manifestovat pod obrazem dystonického třesu. Ve většině případů jde o třes charakteru ne ne, jen vyjímečně se setkáváme s třesem charakteru ano ano.[docplayer.cz]
 • Dále se cervikální dystonie může manifestovat pod obrazem dystonického třesu. Ve většině případů jde o třes charakteru „ne–ne“, jen vyjímečně se setkáváme s třesem charakteru „ano–ano“.[adoc.tips]
Záchvat
 • Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty Více[docplayer.cz]
 • Zaznamenali jsme jen ojediněle generalizovaný epileptický záchvat (1 %), kvantitativní (2 %) a kvalitativní poruchy vědomí (5 %). Ve větších souborech se epileptické záchvaty vyskytují kolem 3 % případů [32,33].[adoc.tips]
Dysartrie
 • V našem souboru se nejčastěji vyskytovaly dysartrie a hyperkineze kontralaterálních končetin.[adoc.tips]
Dysfagie
 • Nese to však s sebou opakovaně potvrzené riziko závažných nežádoucích účinků, jako je např. generalizovaná slabost, dysfagie a generalizovaná dysautonomie. Literatura 1. Fahn S, Marsden CD, Calne DB. Classification and investigation of dystonia.[docplayer.cz]
Bolest
 • Spolu se zvýrazňující se deviací se objevují doprovodné symptomy, kterými bývají nejčastěji bolesti ramen či bolesti za krkem vystřelující do některé z horních končetin.[docplayer.cz]
Svalové záškuby
 • Robert Jech Myoklonus Robert Jech Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Myoklonus Positivní rychlý krátce trvající svalový záškub Negativní náhlé a krátkodobé přerušení Více Úvod do neurologie.[docplayer.cz]
 • To, co lze u pacienta s dystonií pozorovat, nejsou prosté abnormální svalové záškuby nebo kontrakce, jako např. u myoklonu, ale komplexní, vysoce organizovaná dyskineze, která jen nerada mění svůj charakter.[adoc.tips]
Křeč
 • Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace).[docplayer.cz]
Dysfonie
 • Diskutabilnější je charakter dystonií, klasicky pojímaných jako mimovolní, tj. nejčastějších fokálních dystonií: idiopatického blefarospazmu, torticollis nebo spastické dysfonie.[docplayer.cz]

Léčba

 • L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy Více MUDr.[docplayer.cz]
 • Efekt léčby trvá většinou 3 měsíce, potom je nezbytné aplikaci opakovat.[adoc.tips]

Prognóza

 • V průběhu léčby botulotoxinem je dobré se vyhnout podávání jiných medikamentů, aby bylo možno validně ohodnotit efekt léčby botulotoxinem a stanovit prognózu této terapie.[docplayer.cz]

Prevence

 • Evžen Růžička 4.X.2010 Úvod do neurologie Evžen Růžička 4.X.2010 Definice, předmět a cíl oboru Neurologie je jedním ze základních medicínských oborů Zabývá se diagnostikou, prevencí a léčbou onemocnění centrálního a periferního Více KRVÁCENÍ DO CNS U[docplayer.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!