Edit concept Question Editor Create issue ticket

Periferní neuropatie


Prezentace

Ataxie
 • Jemnější test může být stoj na jedné noze – normálně vydrží člověk 30 sekund, při ataxii jen 2 až 3 sekundy.[zdravi.euro.cz]
 • Výjimku tvoří IgM kappa forma, která je závažnější, asociovaná s tremorem a ataxií, vyžaduje speciální terapii.[wikiskripta.eu]
Hypestezie
 • Klinický obraz Senzitivní příznaky : při postižení silných myelinizovaných vláken parestézie, hypestezie až anestezie ztráta pro dotyk a hluboké čití propriocepci (pacienti nerozeznávají textury, mají pocit chůze po vatě, mechu, chůze je nejistá a zhoršuje[wikiskripta.eu]
Parestezie
 • Nejčastěji se jedná o silná vlákna s nálezem nebolestivých parestezií, poruchou vibračního čití, polohocitu a pohybocitu, lehkou poruchou taktilního čití, se sníženými reflexy.[wikiskripta.eu]
Nevolnost
 • V trávicím traktu se vyskytují potíže vyprazdňování žaludku, projevující se zvracením, nevolností a nechutenstvím. Bývají také průjmy nebo zácpy na podkladě poruch střevní pohyblivosti.[diabetologiepraha4.cz]
 • Podání nalačno může vést k bolestivým křečím a nevolnosti. Nejčastěji užívaný je Mestinon (pyridostigmin). Ve 3–4 dávkách (účinek je 4–5 hodin) po ½–1 tabletě. Začínáme většinou 2–3 ½ tablety a postupně navyšujeme dle efektu.[wikiskripta.eu]
Bolest
 • Léčí se jinak Jedním z nejvíce obtěžujících a nejzávažnějších příznaků bývá bolest (neuropatická bolest). Pokud není léčena, dokáže svému nositeli způsobit mnoho fyzického i psychického utrpení.[ulekare.cz]
 • Často se projevuje bolestí, slabostí a sníženou citlivostí rukou a nohou, ale může postihnout i jiné části těla. Jakmile zpozorujete některé z projevů, vyhledejte pomoc našich specialistů.[barnamedical.cz]
 • Projevuje se pálivou nebo bodavou bolestí a velkou citlivostí na dotek. Mezi příznaky patří slabost svalů, náhlá necitlivost, dalším z příznaků je také mravenčení rukou, případně nohou, které někdy postupuje nahoru po končetinách.[superionherbs.cz]
 • Pro postižení tenkých vláken (pro bolest a teplo) jsou charakteristické bolesti, které mohou být tupé, hluboké, „bolesti kostí!„, ale někdy i palčivé, lancinující - neuropatické bolesti.[czech-neuro.cz]
 • V noci se objevuje až nesnesitelná ostrá a rýpající bolest bránící spánku. Objevuje se také zvýšená citlivost k jemnému doteku, například i jemná pokrývka v noci může vyvolávat až velice nepříjemné pocity až bolest.[diabetologiepraha4.cz]
Pád
 • Někdy dokonce pacient ztrácí možnost koordinovat pohyby, důsledkem je pak pád. Nervové poškození – léčba Léčba neuropatie se zakládá hlavně na odstranění příčiny, tedy na léčení výchozí nemoci (například u cukrovky je to stabilizace hladiny cukru).[superionherbs.cz]
 • Neuropatie mohou zhoršit i práci svalů, proto můžete mít potíže s chůzí a zvyšuje se tak riziko pádu a zranění. Nekuřte. Cigarety poškozují kromě jiného i cévní systém, čímž dochází k dalšímu zhoršení prokrvení tkání. Zdroje: EHLER, Edvard.[ulekare.cz]
 • Svalstvo končetin: horní končetiny (HKK): problémy pověsit prádlo, učesat se, oholit se; dolní končetiny (DKK): slabost při chůzi do schodů i po rovině, v některých případech dochází k náhlým pádům.[wikiskripta.eu]
Gangréna
 • Špatné hojení ran zejména na nohách a jejích infekce, může vést k nekróze tkání nohy (gangréně), může dospět (následkem ohrožení života nemocného rozšířením infekce do celého těla) k nutnosti amputace části končetiny, někdy i celé končetiny.[diabetologiepraha4.cz]
Svalová atrofie
 • Zahrnuje etiologicky různorodé jednotky, jejichž hlavními rysy jsou: svalová slabost s typickou symetrickou distribucí a maximem v proximálních svalových skupinách ; myalgie; svalová atrofie / pseudohypertrofie.[wikiskripta.eu]
Svalové záškuby
 • Motorické příznaky : typicky distální slabost, ale i proximální pletencová slabost (potíže s chůzí do schodů a s česáním), křeče, fascikulace (viditelné svalové záškuby).[wikiskripta.eu]
Dysfonie
 • Bulbární příznaky: subjektivně porucha polykání, řeči; objektivně dysartrie, nasolalie nebo dysfonie horšící se při delším rozhovoru, může být snížený polykací reflex a známky parézy měkkého patra; horší polykání může být při požití teplých potravin,[wikiskripta.eu]
 • Ostatní vzácné poruchy hlavových nervů zahrnují oboustrannou ptózu, dysfonii a dysfagii. Nejčastější autonomní dysfunkcí po vinkristinu bývá zácpa, která se vyskytuje téměř u 1/3 pacientů.[zdravi.euro.cz]

Léčba

 • Pokud ale příčina onemocnění není známa, neexistuje na něj léčba nebo je zapotřebí ztlumit příliš intenzivní projevy, lékař použije tzv. symptomatickou léčbu. Ta nemocnému zlepšuje kvalitu života.[ulekare.cz]
 • Nervové poškození – léčba Léčba neuropatie se zakládá hlavně na odstranění příčiny, tedy na léčení výchozí nemoci (například u cukrovky je to stabilizace hladiny cukru). Využívá se přitom řady možností podle zasažených nervů.[superionherbs.cz]
 • Úspěšná léčba spočívá v přesné neurologické diagnostice a zcela osobním přístupu k jednotlivým pacientům založeném na nejmodernějších vědeckých poznatcích. Nejsme proto zastánci tradičních metod, které nabízí pomalé a často neúplné zlepšení.[barnamedical.cz]
 • Léčba. CIDP reaguje příznivě na některou imunoterapii jen asi u 2/3 nemocných. Léčba se obvykle zahajuje kortikoidy.[zdravi.euro.cz]
 • U PN s motorickým deficitem je významná i léčba rehabilitační (včetně případných protetic kých pomůcek) a je možno využít i léčbu lázeňskou (indikace VI/2). Posudkové hledisko.[czech-neuro.cz]

Prognóza

 • Prognóza a efekt léčby závisí významně na době trvání neurologických příznaků![zdravi.euro.cz]
 • Diferenciální diagnóza a terapie Diferenciální diagnóza (tab. 1) Diagnóza Distribuce slabosti Věk Průběh Další příznaky Pomocná vyšetření Kreatinkináza EMG Biopsie Prognóza, léčba Alkohol a léky Kortikosteroidy (Prednison nad 30 mg/den) proximální, DKK[wikiskripta.eu]

Prevence

 • Prevence Důležitou prevencí je hlídání zdravotního stavu, zdravá pestrá strava (ovoce, zelenina, vláknina, semena a další potraviny nezbytné pro správné fungování organismu) a dostatečná pravidelná fyzická aktivita.[superionherbs.cz]
 • Prevence diabetické neuropatie Hlavním krokem v prevenci vzniku a rozvoje diabetické neuropatie je pravidelná kontrola cukru v krvi (glykémie).[diabetologiepraha4.cz]
 • Jako prevence se doporučuje podávání pyridoxinu v dávce 10-50 mg/den. Je však důležité, aby tito pacienti nedostávali vyšší dávky a paradoxně tak u nich nevznikla neuropatie navozená pyridoxinovou toxicitou.[zdravi.euro.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!