Edit concept Question Editor Create issue ticket

Pankreatoblastom


Prezentace

Únava
  • Kromě toho bývá přítomná pankreatická bolest, úbytek na váze a únava. V případě prorůstání tumoru do trávicího traktu může dojít k jeho stenóze a k (sub)ileóznímu stavu s nevolností a zvracením.[travici-potize.cz]

Léčba

  • Z hlediska terapie lze zjednodušeně cystické incidentalo-my pankreatu rozdělit na dvě skupiny: 1) serózní cystadenomy bez nutnosti chirurgické léčby.[hpb.cz]
  • Ošetřující lékař i rodina stojí u velmi vzácných nádorů dětí a dospívajících často před těžkým rozhodnutím stran správné a účinné strategie léčby, protože vzhledem k jejich raritnímu výskytu není jedno značně definována optimální léčba.[detskaonkologie.registry.cz]
  • Celková protinádorová léčba (chemoterapie) nemá taktéž dostatečnou účinnost. Příčiny Ze zevních faktorů se na vzniku karcinomu pankreatu podílí kouření, alkoholizmus a vyšší příjem živočišných tuků a proteinů.[travici-potize.cz]
  • Léčba Je-li to možné, pacient je indikován k chirurgickému zákroku, které spočívá v resekci pankreatu, nebo v paliativních postupech (bypass žlučových cest, perkutánní transhepatický stent atp…). Používá se tzv.[cs.medlicker.com]

Prognóza

  • Samozřejmě lze použít chemoterapii, radioterapii, chemoradioterapii, ale i tak je prognóza velmi špatná. Prognóza Choroba je výjimečně vyléčitelná, je-li nádor pouze v pankreatu, a i přesto je pak 5leté přežití jen u 5% pacientů.[cs.medlicker.com]
  • Prognóza operovaných pacientů je i v případě maligních variant cystických tumorů ve srovnání s pacienty s duktálním karcinomem relativně dobrá.[hpb.cz]
  • Adenoskvamózní adenokarcinom Karcinom z acinárních buněk Mucinózní cystadenokarcinom Intraduktální mucinózně papilární karcinom Karcinom s buňkami pečetního prstenu Anaplastický adenokarcinom Solidní pseudopapilární karcinom Pankreatoblastom Velmi špatná prognóza[travici-potize.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!