Edit concept Question Editor Create issue ticket

Myelofibróza


Diagnostické vyšetření pacienta

Trombocytóza
 • Projevuje se různými, mnohdy variabilními poruchami v krevním obrazu (anemie, atypické erytrocyty, leukocytóza někdy s nezralými formami, trombocytóza), poruchami koagulace, nechutenstvím aj.[lekarske.slovniky.cz]
 • Těžká anémie je zřídka přítomná, naopak často nacházíme trombocytózu. Terapie V terapii CML se v minulosti používal busulfan, hydroxyurea a interferon-α.[wikiskripta.eu]
 • U prefibrotické fáze může být jediným nálezem v krevním obraze trombocytóza. Celkové příznaky bývají nespecifické, nejčastěji se jedná o váhový úbytek, únavu, nevůli, noční pocení, subfebrilie, svědění kůže, dnavé potíže.[medicabaze.cz]

Léčba

 • Neexistuje t. č. specifická léčba, někdy se mohou uplatňovat cytostatika, anabolika, splenektomie, vitaminy, symptomatická léčba [myelo-3; fibróza] « Zpět[lekarske.slovniky.cz]
 • Část z nich nevyžaduje několik měsíců až let žádnou léčbu. Někteří pacienti potřebují podpůrnou léčbu transfuzemi, léčbu antibiotiky pro vyšší počet infekcí.[linkos.cz]
 • Léčba Primární myelofibróza je chronické onemocnění, jehož léčba patří do rukou lékaře se specializací na onemocnění krve (hematolog).[aoporphan.cz]

Prognóza

 • […] myelofibróza (PMF) Klinické znaky proliferace zejména megakaryocytární a granulocytární linie, asociovaná s fibrózou 2 fáze: prefibrotická/celulární fibrotická příznaky jsou zpočátku nevýrazné, později anémie, organomegalie, teploty, únava, úbytek hmotnosti prognóza[atlases.muni.cz]
 • Prognóza u pacientů s MDS je variabilní.[wikiskripta.eu]
 • Prognóza pacientů s idiopatickou myelofibrózou je velmi závažná. Dvacet procent pacientů žije více než 10 let. Průměrné přežití pacientů od diagnózy idiopatické myelofibrózy je 5 let.[linkos.cz]

Epidemiologie

 • Epidemiologie MDS je převážně onemocněním starších lidí (medián věku pacientů je podle různých studií mezi 65-72 lety), může však postihnout i mladší nemocné.[zdravi.euro.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Stanovení správné diagnózy je důležité nejen pro rychlou a dostatečnou léčbu akutního zánětu, ale také pro nastavení chronické terapie k prevenci relapsů, což může zlepšit celkovou prognózu pacienta a předejít trvalé invaliditě.[redakce.ambitmedia.cz]
 • V chronickém stadiu je pak základem léčby cílená rehabilitace spolu s prevencí trombembolické choroby, močových infekcí, terapie bolestí a dysestezií.[zbynekmlcoch.cz]
 • „V postupu, jak je pacient diagnostikován, hraje roli primární péče, kam přichází pacient s určitými symptomy nebo v rámci prevence.[zdravotnickydenik.cz]
 • Dochází na pravidelné kontroly a užívají pouze kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin) jako prevenci vzniku krevních sraženin Venepunkce - léčebná venepunkce se podobá odběru při dárcovství krve. Používá se k léčbě nadměrného počtu krvinek.[labtestsonline.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!