Edit concept Question Editor Create issue ticket

Mukopolysacharidóza 2


Prezentace

Záchvat
 • Sekundární epileptické záchvaty Sekundární epileptické záchvaty jsou iritační ložiskové příznaky. Epileptogenní fokus je důsledek částečného poškození neuronů v místě tumoru.[wikiskripta.eu]
 • Pokud je záchvat většího rozsahu, může být provázen poruchou vědomí, záškuby všech končetin, pomočením a silným stiskem čelistí s rizikem pokousání jazyka. Záchvat většinou sám povolí.[linkos.cz]
 • […] nového druhu bolesti úporné horší při probuzení Zvracení, zvláště pokud ranní má těžší průběh Změny osobnosti nebo chování Intelektuální útlum, včetně ztráty paměti zhoršení schopností počítat snížená schopnost úsudku problémy s vyjadřováním Epileptické záchvaty[kntb.cz]
Hyperaktivita
 • Typické je agresivní chování a hyperaktivita. Při morfologickém vyšetření je projevem lysozomálního střádání vakuolizace cytoplazmy buněk v běžně dostupných bioptických vzorcích (fibroblasty, potní žlázky, lymfocyty).[wikiskripta.eu]
Krátký krk
 • krk, deformity hrudníku, hepatosplenomegalie, gibbus spektrum závažnosti klinického projevu je velmi široké, od těžké ( m.[wikiskripta.eu]
Průjem
 • Protože je chemoterapie vyvinuta k potlačení rychle rostoucích buněk, jsou často vedlejšími účinky postiženy i normální, rychle se dělící buňky (např. vlasové folikuly, kostní dřeň, buňky žaludku), to může způsobovat holohlavost, nevolnost/zvracení a průjem[kntb.cz]
 • Vedlejší účinky chemoterapie – též lze rozdělit zjednodušeně na časné (nevolnost, zvracení, průjem, útlum kostní dřeně s rizikem infekce nebo krvácení) a pozdní - u některých cytostatik např. neplodnost.[linkos.cz]
Makrocefalie
 • […] vadí při psaní), retinitis pigmentosa, nedoslýchavost, mají normální intelekt těžší forma první projevy začínají kolem 1. 3. roku, rychlejší progrese onemocnění (postižení umírají do 15. roku života často na srdeční selhání) mezi hlavní projevy patří: makrocefalie[wikiskripta.eu]
Makroglosie
 • […] normální intelekt těžší forma první projevy začínají kolem 1. 3. roku, rychlejší progrese onemocnění (postižení umírají do 15. roku života často na srdeční selhání) mezi hlavní projevy patří: makrocefalie, prominující čelo, široký nos, malformované zuby, makroglosie[wikiskripta.eu]
Hrubé rysy obličeje
 • Postupně se objevuje kraniofaciální dysmorfie (hrubé rysy obličeje, gargoylismus), zpomalení, zástava a regres psychomotorického vývoje, hepatosplenomegalie, kardiomyopatie často s postižením chlopní, kostní a kloubní změny s poruchou růstu, zákal rohovek[wikiskripta.eu]
Hepatosplenomegalie
 • Postupně se objevuje kraniofaciální dysmorfie (hrubé rysy obličeje, gargoylismus), zpomalení, zástava a regres psychomotorického vývoje, hepatosplenomegalie, kardiomyopatie často s postižením chlopní, kostní a kloubní změny s poruchou růstu, zákal rohovek[wikiskripta.eu]

Léčba

 • Léčba primárních mozkových nádorů O tom jaká léčba u mozkového nádoru bude provedena, rozhoduje několik faktorů.[linkos.cz]
 • Léčba: je u některých případů možná před výrazným rozvinutím klinických příznaků transplantací kostní dřeně (v případě nalezení vhodného dárce) a u lehčích forem se testuje i dodání chybějícího enzymu; neléčené onemocnění končí smrti dítěte do 10 let[wikiskripta.eu]
 • Obsah Úvod Možné symptomy mozkových tumorů Funkční geografie mozku Běžné typy a charakteristiky mozkových tumorů Jak se diagnostikuje mozkový tumor Léčba mozkových tumorů Vedlejší účinky léčby mozkových tumorů Zvládnutí vedlejších účinků léčby Rejstřík[kntb.cz]

Prognóza

 • Prognóza: Prognóza je značně nepříznivá. Faktory doby přežití u LGG: věk nad 40 let, přítomnost neurologických zánikových jevů, velikost ložiska nad 6 cm, prorůstání do kontralaterální hemisféry, difúzní forma.[wikiskripta.eu]
 • I mezi maligními mozkovými nádory jsou rozdíly a léčebné postupy, jejich účinnost a prognóza pacienta se často liší.[linkos.cz]
 • Důležitý je rovněž věk pacienta – čím je pacient mladší, tím lepší je jeho prognóza. Menší význam má množství odstraněné tkáně, důležitějšími faktory jsou druh rakovinných buněk, rychlost jejich růstu nebo pacientův věk.[kntb.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!