Edit concept Question Editor Create issue ticket

Krvácení do mozku


Prezentace

Bolest hlavy
 • Projeví se to náhle vzniklou krutou bolestí hlavy zejména v týlu provázenou zvracením. Takovou bolest hlavy postižený nikdy neměl. Po 12-24 hodinách se rozvíjí meningeální syndrom.[spektrumzdravi.cz]
 • Obecně se může krvácení do hlavy projevit po úrazu nebo prasknutí tepny nebo cévy a základním projevem může být bolest hlavy. Příznaky krvácení do mozku Velmi častý typ krvácení do mozku je krvácení subdurální.[mojezdravi.cz]
 • Veronika Přibylová Není bolest hlavy jako bolest hlavy. Zatímco v řadě případů nepředstavuje bolest hlavy...[ulekare.cz]
 • „Stav pacienta je vždy dramatický, provázený krutou bolestí hlavy, jakou nemocný nikdy nezakusil. Častá je porucha vědomí.[idnes.cz]
 • Mezi další možnosti léčby krvácení do mozku patří léky proti úzkosti (anxiolytika), epilepsii (antiepileptika) a další léky užívané k léčbě příznaků mozkového krvácení, jako jsou křeče, epileptické záchvaty a silné bolesti hlavy.[cs.medlicker.com]
Cévní mozková příhoda
 • Cévní mozkové příhody s krvácením do mozku se označují jako hemoragické (hemoragie krvácení). Ze všech cévních mozkových příhod je zhruba 80% ischemických a zbylých 20% hemoragických.[cs.medlicker.com]
 • „Následky cévní mozkové příhody nemusejí být žádné, ale také člověk může zemřít.[idnes.cz]
 • Cévní mozková příhoda Článek 22.5.2008 Cévní mozková příhoda (CMP), mrtvice nebo iktus, je postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným... Kolorektální karcinom Článek 22.5.2008 Kolorektální karcinom je zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku.[ulekare.cz]
 • Krvácení může vzniknout následkem úrazu hlavy, při vysokém krevním tlaku, při cévní mozkové příhodě či prasknutí vrozené cévní výdutě. Vzácně je příčinou krvácení mozkový nádor.[spektrumzdravi.cz]
 • Cévní mozkové příhody patří mezi hlavní komplikace hypertenze. Spontánní intracerebrální krvácení u hypertoniků je krvácení do mozku bez tzv.[wikiskripta.eu]
Zmatenost
 • Společným příznakem většiny těchto důvodů krvácení do mozku je bolest hlavy, zmatenost, nestejně velké zorničky, pokles neurologických funkcí – snížená hybnost končetin, závratě, ztráty vědomí, poruchy srdečního rytmu.[mojezdravi.cz]
 • Projevuje se zhoršujícími se bolestmi hlavy a psychickými změnami jako zmatenost či demence. Pouze ojediněle vznikají epileptické záchvaty a poruchy hybnosti.[spektrumzdravi.cz]
 • Mezi další časté příznaky krvácení do mozku, mimo jiné, patří: náhlá, silná bolest hlavy potíže s polykáním poruchy zraku ztráta rovnováhy nebo zhoršení koordinace pohybů zmatenost nebo problémy rozumět mluvenému slovu porucha řeči nebo zastřená mluva[cs.medlicker.com]
Zvracení
 • Vzniká při dráždění mozkových plen a projevuje se bolestí hlavy, nucením na zvracení, zvracením, nesnášenlivostí světla a nemožností ohnout hlavu k hrudníku.[spektrumzdravi.cz]
 • „Při příhodě v oblasti mozkového kmene a mozečku může vznikat porucha rovnováhy, nevolnost a zvracení, dvojité vidění a řada dalších hybných poruch. Při velkém postižení mozkového kmene nebo při velkém krvácení může být i bezvědomí.[idnes.cz]
 • Pacienti často trpí nevolností nebo zvracením. Častá je bolest hlavy, nejen difúzní při syndromu nitrolební hypertenze, ale i lokalizovaná.[wikiskripta.eu]
Nevolnost
 • „Při příhodě v oblasti mozkového kmene a mozečku může vznikat porucha rovnováhy, nevolnost a zvracení, dvojité vidění a řada dalších hybných poruch. Při velkém postižení mozkového kmene nebo při velkém krvácení může být i bezvědomí.[idnes.cz]
 • Pacienti často trpí nevolností nebo zvracením. Častá je bolest hlavy, nejen difúzní při syndromu nitrolební hypertenze, ale i lokalizovaná.[wikiskripta.eu]
 • Horečka a nevolnost jsou pouze začátek! Článek 8.9.2014 MUDr. Jakub Holešovský Procházka v parku či sbírání hub často končí přisátím nezvaného hostitele na kůži. I když... MUDr.[ulekare.cz]
Otok
 • Lékař podloží pacientovi hlavu a podává léky proti otoku mozku, například kortikoidy nebo mannitol. Pokud to pacientův stav dovolí, je možné pacienta operovat, a zastavit tak probíhající krvácení.[mojezdravi.cz]
 • Obvyklá léčba Podávání léků bránících otoku mozkové tkáně (např. kortikoidy) a neurochirurgický zákrok řešící příčinu vzniku krvácení.[ulekare.cz]
 • Komprese (utlačení) mozkové tkáně může být v případě rozsáhlejšího krvácení tak významná, že se okysličená krev nemá šanci dostat k mozkovým buňkám, které na nedostatek kyslíku reagují otokem (odborně edém mozku).[cs.medlicker.com]
 • V takovém případě pak dojde buď k jejich lokálnímu poškození, nebo k difuznímu poškození nervových buněk, k subdurálnímu krvácení, otoku mozku, krvácení do mozku nebo do mozkových plen.[poranenimozku.cz]
 • Při zvětšení objemu hematomem nebo narůstajícím otokem mozku může rychle dojít k posunům nervových nervových struktur nahoru transtentoriálně nebo častěji dolů do foramen magnum s vývojem okcipitálního konu, který velmi rychle vede k smrti mozku.[wikiskripta.eu]
Slabost
 • Příznaky krvácení do mozku Krvácení do mozku se projevuje celou řadou různých příznaků, jako jsou náhle vzniklé brnění, slabost, necitlivost nebo úplné ochrnutí obličeje, horní nebo dolní končetiny.[cs.medlicker.com]
 • Nejčastěji má však nějakou formu slabosti končetiny většinou v kombinaci se zvýšeným napětím svalů, jenž omezují pohyb či poruchu řeči,“ popisuje Libor Musil, primář rehabilitačního oddělení na Rehabilitační klinice Malvazinky.[idnes.cz]
 • Dále vzniká porucha reakce zornic, abnormální tonická kontrakce flexorů či extenzorů nebo celková svalová slabost, stáčení očních bulbů, zrychlené či zpomalené dýchání a tepová frekvence.[spektrumzdravi.cz]
 • Projevy : bolest promítající se z místa vnitřního krvácení na povrch těla; zřetelně narůstající známky slabosti s příznaky nastupujícího šoku ( tachykardie, mělké dýchání, bledost, neklid, apatie); v některých případech lze pozorovat hematom, otok či[wikiskripta.eu]
Horečka
 • Horečka a nevolnost jsou pouze začátek! Článek 8.9.2014 MUDr. Jakub Holešovský Procházka v parku či sbírání hub často končí přisátím nezvaného hostitele na kůži. I když... MUDr.[ulekare.cz]

Diagnostické vyšetření pacienta

Edém mozku
 • Komprese (utlačení) mozkové tkáně může být v případě rozsáhlejšího krvácení tak významná, že se okysličená krev nemá šanci dostat k mozkovým buňkám, které na nedostatek kyslíku reagují otokem (odborně edém mozku).[cs.medlicker.com]
 • mozku a snížení CPP Evakuace hematomu - indikace individuální - spíše tendence k evakuaci hematomu u mladších pacientů (pod 50 let věku) a při přítomnosti hematomu v nedominantní hemisféře - supratentoriálně - hypertonické krvácení do bazálních ganglií[medicabaze.cz]
 • Projevují se bolestí hlavy, zvracením, poruchou vědomí ( edémem mozku, nitrolební hypertenzí). Je zde riziko provalení do komorového systému ( hemocefalus ). Většina pacientů umírá.[wikiskripta.eu]

Léčba

 • Příznaky krvácení do mozku a některé způsoby léčby jsou u dětí stejné jako u dospělých. Léčba krvácení do mozku u dětí závisí na místě, kde ke krvácení došlo a také na závažnosti příznaků.[cs.medlicker.com]
 • U výdutí a cevních malformací se používá endoskopická a radiační léčba. Součástí léčby je nejprve pasivní a dále aktivní rehabilitace.[spektrumzdravi.cz]
 • V chronické fázi léčby se tak pacient podrobuje především rehabilitaci a znovu se učí ztracené dovednosti.[idnes.cz]
 • Léčba Pokud krvácení stále trvá, je nutné v první řadě zabránit nitrolebečnímu přetlaku, který může rychle způsobit smrt. Lékař podloží pacientovi hlavu a podává léky proti otoku mozku, například kortikoidy nebo mannitol.[mojezdravi.cz]
 • Obvyklá léčba Podávání léků bránících otoku mozkové tkáně (např. kortikoidy) a neurochirurgický zákrok řešící příčinu vzniku krvácení.[ulekare.cz]

Prognóza

 • Prognóza dětí po krvácení do mozku je lepší než prognóza dospělých osob, protože mozek dětí se stále vyvíjí a dokáže některé defekty „opravit“ lépe než mozek dospělého člověka.[cs.medlicker.com]
 • Léčba a prognóza Odvíjí se od vstupního CT obrazu. Bohužel nelze spolehlivě odlišit hemoragii od ischémie.[wikiskripta.eu]
 • Etiopatogeneze Parenchymové hemoragie - 15% všech CMP, stanovení etiologie je důležité pro stanovení prognózy, dle etiologie rozdělujeme: A) Primární ICH (80%) 1.[medicabaze.cz]

Epidemiologie

 • Epidemiologie Celkově jsou CMP příčinou úmrtí každého šestého občana ČR. V roce 2005 celkem zemřelo na CMP v ČR 14 588 osob. Incidence CMP v ČR je odhadována asi 250/100 000 obyvatel.[medicabaze.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Jedním z nejúčinnějších způsobů prevence krvácení do mozku je změna stravovacích návyků a pravidelné cvičení.[cs.medlicker.com]
 • Prevence krvácení do mozku Základním preventivním opatřením krvácení do mozku je předcházení vzniku úrazu. Při jízdě na kole vždy používejte helmu. Omezte adrenalinové sporty. Při sportovních aktivitách zbytečně neriskujte, mějte pud sebezáchovy.[spektrumzdravi.cz]
 • Po akutní fázi je nutno zabránit opakování příhody, a proto se podávají v rámci takzvané sekundární prevence léky snižující krevní srážlivost.[idnes.cz]
 • V terapii je zásadou omezení sekundárního poškození (zejména antiedematózní terapie) a prevence recidivy krvácení (nejlépe operační nebo endovaskulární vyřazení zdroje krvácení). Literatura: Greenberg MS et al. Handbook of Neurosurgery.[medicabaze.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!