Edit concept Question Editor Create issue ticket

Kardiomyopatie


Prezentace

Srdeční selhání
 • Protože pravá komora není tak důležitá pro čerpací funkci srdce, nevede toto onemocnění dlouho k srdečnímu selhání. Jeho hlavním rizikem jsou však život ohrožující arytmie.[ikem.cz]
 • Hlavním rizikem je náhlá smrt, porucha prokrvení srdečního svalu a srdeční selhání.[anamneza.cz]
 • Amyloidóza U srdeční amyloidózy je léčba zacílena jak na léčbu srdečního selhání, tak i samotné příčiny vzniku amyloidu. U AL amyloidózy jsou v léčbě srdečního selhání primárně využívána diuretika a antagonisté aldosteronu.[wikiskripta.eu]
 • Základem je léčba srdečního selhání a závažných arytmií.[cs.wikipedia.org]
 • Dilatační kardiomyopatie je velmi častým podkladem chronického srdečního selhání v naší populaci.[kardioblog.cz]
Tachykardie
 • U rizikovějších pacientů je zvažována indikace implantabilního kardioverter-defibrilátoru (ICD) v rámci primární nebo sekundární prevence (setrvalé komorové tachykardie, srdeční zástava apod.).[wikiskripta.eu]
 • Pacienti mají zvýšené riziko život ohrožujících arytmií jako fibrilace komor nebo komorové tachykardie. Onemocnění se dá diagnostikovat suverénně pomocí echokardiografie.[ikem.cz]
 • Zaznamenány bývají také poruchy srdečního rytmu, jako jsou sinusová či supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, poruchy převodního systému či komorové arytmie. V laboratorních testech rovněž nenacházíme specifické nálezy.[zdravi.euro.cz]
Palpitace
 • […] vedou k postupnému vzniku symptomů levostranného selhávání až ke kardiální dekompenzaci ( otok plic, …), časné symptomy: arytmie, stenokardie (ale na koronárních tepnách je nález normální), námahová dušnost, kašel, paroxysmální noční dušnost, ortopnoe, palpitace[wikiskripta.eu]
 • Nejčastějšími symptomy HKMP jsou dušnost, anginózní bolest na hrudi, slabost, nevýkonnost, palpitace, presynkopy nebo synkopy. Bohužel nejednou prvním a také posledním projevem nemoci může být náhlá smrt.[zdravi.euro.cz]
Srdeční choroba
 • Mezi hlavní rizikové faktory patří: rodinná anamnéza kardiomyopatie, náhlá srdeční zástava nebo srdeční selhání koronární srdeční choroby diabetes těžká obezita sarkoidóza hemochromatóza amyloidóza infarkt dlouhodobý vysoký krevní tlak alkoholismus Podle[rehabilitace.info]
Křeč
 • Projevuje se křečemi, nafouknutím, někdy zvracením, vždy je nutná urgentní (chirurgická) léčba. Základem léčby je chirurgické odstranění části střeva a mízních uzlin, dle rozsahu případně následovaná adjuvantní chemoterapií.[linkos.cz]
 • Krvácení z konečníku anebo krev ve stolici Přetrvávající trávicí problémy jako křeče a bolesti břicha či větry Pocit špatně vyprázdněného střeva po stolici Slabost a únava Nevysvětlitelný úbytek váhy Kdy navštívit lékaře Pokud pozorujete některý z výše[euc.cz]
Srdeční selhání
 • Protože pravá komora není tak důležitá pro čerpací funkci srdce, nevede toto onemocnění dlouho k srdečnímu selhání. Jeho hlavním rizikem jsou však život ohrožující arytmie.[ikem.cz]
 • Hlavním rizikem je náhlá smrt, porucha prokrvení srdečního svalu a srdeční selhání.[anamneza.cz]
 • Amyloidóza U srdeční amyloidózy je léčba zacílena jak na léčbu srdečního selhání, tak i samotné příčiny vzniku amyloidu. U AL amyloidózy jsou v léčbě srdečního selhání primárně využívána diuretika a antagonisté aldosteronu.[wikiskripta.eu]
 • Základem je léčba srdečního selhání a závažných arytmií.[cs.wikipedia.org]
 • Dilatační kardiomyopatie je velmi častým podkladem chronického srdečního selhání v naší populaci.[kardioblog.cz]
Únava
 • Někdy dochází ke ztrátám vědomí, svalové slabosti a časté únavě. * Onemocnění může být ale bez příznaků a prvním projevem může být někdy náhlá smrt, zejména u mladých sportovců. Aktivní sportovci by měli být vyšetřováni preventivně.[denik.cz]
 • Může to mít za následek příznaky, jako jsou: celková slabost a únava dušnost, zejména během námahy nebo cvičení závratě a závratě bolest na hrudi bušení srdce mdloby útoky vysoký krevní tlak otoky nebo otoky nohou, kotníků Léčba kardiomyopatie Léčba se[rehabilitace.info]
 • V klinickém obraze převládá únava, dušnost, známky pravostranného selhávání, teploty a projevy embolizace. Auskultačně bývají přítomny diastolické přídatné ozvy anebo regurgitační šelest na atrioventrikulárních chlopních.[zdravi.euro.cz]
 • Krvácení z konečníku anebo krev ve stolici Přetrvávající trávicí problémy jako křeče a bolesti břicha či větry Pocit špatně vyprázdněného střeva po stolici Slabost a únava Nevysvětlitelný úbytek váhy Kdy navštívit lékaře Pokud pozorujete některý z výše[euc.cz]
 • Přidávají se celkové projevy jako je únava, hubnutí a nevysvětlitelná chudokrevnost. Častou komplikací je uzávěr střeva nádorem. Ten může být bez včasného zákroku smrtící. Jak se tomu všemu vyhnout...[ulekare.cz]
Ischemická choroba srdeční
 • Jinak je nejčastější potíží dušnost různého stupně, někdy bolest na hrudníku jako při ischemické chorobě srdeční (angina pectoris). Jindy dochází k ztrátám vědomí, zejména při zátěži (synkopy).[ikem.cz]
 • Kardiomyopatie jsou strukturální a funkční onemocnění myokardu, u kterých jsme jako příčinu vyloučili ischemickou chorobu srdeční, arteriální hypertenzi, chlopenní vadu a vrozenou srdeční vadu.[kardioblog.cz]
 • . * Nemoc se projevuje dušností nebo bolestí na hrudi jako při ischemické chorobě srdeční.[denik.cz]
 • Existuje mnoho různých typů kardiomyopatie způsobených řadou faktorů, od ischemické choroby srdeční až po určité léky. To vše může vést k nepravidelnému srdečnímu tepu, srdečnímu selhání, problémům se srdeční chlopní nebo dalším komplikacím.[rehabilitace.info]
 • Je charakterizována ztluštěním (hypertrofií) myokardu bez přítomnosti dilatace levé komory, přičemž jsou vyloučeny jiné patologie, které by mohly hypertrofii myokardu vysvětlit (např. arteriální hypertenze, stenóza aortální chlopně, ischemická choroba[wikiskripta.eu]
Hepatomegalie
 • Klinická manifestace hemochromatózy nejčastěji zahrnuje hepatopatii (elevace jaterních enzymů, hepatomegalie), hyperpigmentaci (bronzovou kůži), diabetes mellitus a další patologie endokrinních žláz apod.[wikiskripta.eu]
 • […] systolický šelest na hrotě v důsledku mitrální regurgitace, nepravidelnou srdeční akci při fibrilaci síní, presystolický či protodiastolický cval, městnavý poslechový nález na plicích v případě levostranné srdeční dekompenzace či zvýšenou náplň krčních žil, hepatomegalii[zdravi.euro.cz]
Dušnost
 • , kašel, paroxysmální noční dušnost, ortopnoe, palpitace.[wikiskripta.eu]
 • Bez léků ne U mě se to ovšem nikdy neprojevilo, žádné mdloby, pocit dušnosti nebo snad nějaké arytmie jsem neměl. Proto jsem ani zpočátku nevěděl, co si o tom myslet, jak to ovlivní můj život a jak se s tím vyrovnat.[denik.cz]
 • Jinak je nejčastější potíží dušnost různého stupně, někdy bolest na hrudníku jako při ischemické chorobě srdeční (angina pectoris). Jindy dochází k ztrátám vědomí, zejména při zátěži (synkopy).[ikem.cz]
 • […] symptomatické či asymptomatické) idiopatická (cca 1/3 z toho jsou familiární) alkoholická toxický efekt léků (cytostatika – antracyklin) peripartální kardiomyopatie endokrinní a nutriční příčiny – vzácné K linický obraz : první projev je nejčastěji námahová dušnost[kardioblog.cz]
Pleurální výpotek
 • Často je také při fyzikálním vyšetření přítomný pleurální výpotek, hepatomegalie, ascites a mohou být přítomny i známky extrakardiálního postižení. Klinická manifestace je velmi rozmanitá, vzhledem k multiorgánovému granulomatóznímu postižení.[wikiskripta.eu]

Diagnostické vyšetření pacienta

Perikardiální výpotek
 • výpotku Dilatační kardiomyopatie na RTG S P.[kardioblog.cz]
 • IX. kapitola NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99) Tabelární část kapitola: I00-I99 podkapitola: « I26-I28 I30-I52 I60-I69 » JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (I30–I52) I30 Akutní zánět osrdečníku [pericarditis acuta] Patří sem:akutní perikardiální výpotek[uzis.cz]
Raménkové blokády
 • Zdroj: Radiopaedia.org neexistuje specifický nález pro dilatační kardiomyopatii časté abnormality jsou raménkové blokády, fibrilace síní, známky hypertrofie LK difuzní fibróza myokardu může vést ke snížené voltáži na EKG může být přítomná i hypertrofie[kardioblog.cz]
 • EKG křivka může být prakticky normální, avšak četné abnormity od změn ST úseků a inverzi T-vlny až po výskyt patologických Q-kmitů či raménkové blokády bývají častější.[zdravi.euro.cz]
 • Blokáda pravého raménka NS. 2 Bifascikulární blokáda. 3 Trifascikulární blokáda. 4 Neurčená intraventrikulární blokáda Blokáda raménka NS. 5 Jiná určená srdeční blokáda Sinoatriální blokáda Sinoaurikulární blokáda Nepatří sem:srdeční blokáda NS ( I45.9[uzis.cz]
Pleurální výpotek
 • Často je také při fyzikálním vyšetření přítomný pleurální výpotek, hepatomegalie, ascites a mohou být přítomny i známky extrakardiálního postižení. Klinická manifestace je velmi rozmanitá, vzhledem k multiorgánovému granulomatóznímu postižení.[wikiskripta.eu]

Léčba

 • Základem je léčba srdečního selhání a závažných arytmií.[cs.wikipedia.org]
 • Zjištěna je dilatace srdečních oddílů, zejména levé srdeční komory se snížením její kontraktility a nízkou ejekční frakcí ( Specifická léčba onemocnění není k dispozici, léčba pacientů s DKMP tedy odpovídá léčbě srdečního selhání.[zdravi.euro.cz]
 • Amyloidóza U srdeční amyloidózy je léčba zacílena jak na léčbu srdečního selhání, tak i samotné příčiny vzniku amyloidu.[wikiskripta.eu]
 • Nelze-li zjistit a eliminovat vyvolávající příčinu, např. alkohol nebo infekci, neexistuje specifická léčba. Jedná se vlastně o léčbu srdečního selhání.[anamneza.cz]
 • Léčba je obtížná jako u jiných forem srdečního selhání. Kromě léků je možné u části nemocných zlepšit funkci srdce pomocí tzv. resynchronizační léčby – stimulací obou srdečních komor.[ikem.cz]

Prognóza

 • Dilatační kardiomyopatie je v České republice velmi častá diagnóza, která mívá špatnou prognózu. Nejdůležitější v diagnostice DKMP je echokardiografie.[kardioblog.cz]
 • Celkově se prognóza neselektované populace nemocných s HKMP, na rozdíl od dřívějších pozorování, výrazněji neliší od prognózy zdravých osob – roční mortalita se pohybuje kolem 1 %.[zdravi.euro.cz]
 • […] arytmií a horší prognózy je spojena pozitivní rodinná historie náhlé srdeční smrti a arytmogenní kardiomyopatie.[wikiskripta.eu]
 • Prognóza onemocnění je špatná. Do 5 let umírá 70 % nemocných. Polovina úmrtí je náhlých a předpokládanou příčinou úmrtí je život ohrožující porucha srdečního rytmu.[anamneza.cz]

Epidemiologie

 • Epidemiologie Prevalence arytmogenní kardiomyopatie v populaci je odhadována v rozmezí 1:1000 až 1:5000. [10] [13] Můžeme pozorovat určitý endemický výskyt nemoci v oblasti Benátek v Itálii a na ostrově Naxos v Řecku (odtud Naxos syndrom) [10].[wikiskripta.eu]
 • V některých případech se setkáváme s poruchou kontraktilní funkce levé komory bez její výraznější dilatace, pro tyto formy KMP je v současné době doporučováno spíše označení kardiomyopatie hypokinetické.(2) Epidemiologie.[zdravi.euro.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Krom podávání léků se uplatňují také další přístupy: v prevenci závažné arytmie může být nemocnému zaveden implantabiliní kardioverter-defibrilátor (ICD), pro pokročilé srdeční selhání použita resynchronizační léčba (biventrikulární kardiostimulace) či[cs.wikipedia.org]
 • Prevence hypertrofické kardiomyopatie Z důvodu, že se jedná o vrozené onemocnění, žádná prevence neexistuje. Příznaky a projevy hypertrofické kardiomyopatie Hypertrofická kardiomyopatie je geneticky podmíněné onemocnění.[nemoci.vitalion.cz]
 • Primárním cílem terapie je prevence náhlého úmrtí a léčba symptomů.[wikiskripta.eu]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!