Edit concept Question Editor Create issue ticket

Intersticiální plicní fibróza novorozence


Prezentace

Hypertenze
 • Plicní arteriální hypertenze ...[portal.mefanet.cz]
 • Plicní hypertenze může doprovázet některé plicní choroby (CHOPN, plicní fibrózy) nebo být samostatnou chorobou (plicní arteriální hypertenze). Vede k pravostrannému srdečnímu selhání.[labtestsonline.cz]
 • . 3 Perzistence fetální cirkulace‚ PFC syndrom Opožděné uzavření ductus arteriosus Plicní hypertenze novorozence (perzistující). 4 Přechodná ischemie myokardu novorozence. 8 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období. 9 Kardiovaskulární[uzis.cz]
 • BPD/CLD má tendenci k postupné regresi, většina dětí přestane být závislá na oxygenoterapii již v průběhu prvého roku. [5] Komplikace Obstrukční bronchitidy, PPHN (perzistující plicní hypertenze novorozence), cor pulmonale, systémová hypertenze, GERD.[wikiskripta.eu]
 • Diagnostika plicní hypertenze 7. Studijní účely Příprava pacienta : 2 hodiny před vyšetřením nekouřit, na žádance uvést hodnotu hemoglobinu, korelace s RTG skiagramem hrudníku.[nemcl.cz]
Srdeční selhání
 • Projevy IPF lékaři často zaměňují za chronickou obstrukční plicní nemoc, zápal plic či srdeční selhání. Bez správné léčby přitom IPF obvykle zabíjí do tří let.[zena-in.cz]
 • […] průchodnost nosu novorozence Nepatří sem:časná vrozená syfilitická rinitida ( A50.0 ). 9 Poruchy respirace u novorozence NS P29 Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období Nepatří sem:vrozené vady oběhové soustavy ( Q20–Q28 ). 0 Novorozenecké srdeční[uzis.cz]
 • Vede k pravostrannému srdečnímu selhání. Plicní embolie je podmíněna krevní sraženinou, která se většinou uvolní z hlubokých žil dolních končetin a dostane se krevní cestou do plicní tepny nebo jejich větví.[labtestsonline.cz]
 • selhání ... konsolidace plicní tkáně, atelektáza, příznak siluety, intersticiální plicní procesy, ohraničené útvary ...[portal.mefanet.cz]
Tachykardie
 • Bronchodilatancia : inhalační β2-agonisté k léčbě akutních exacerbací (NÚ: tachykardie, hypertenze, hyperglykemie, arytmie), inhalační anticholinergika (ipratropium bromid), teofylin – dilatace hladké svaloviny dýchacích cest, zlepšení kontraktility bránice[wikiskripta.eu]
Trombóza
 • Plicní embolie ... ] 9.3 Podpůrná léčba 10 Prevence plicní embolie 11 Netrombotické plicní embolie 12 Zajímavost ... na závěr 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Externí e 13.6 Plicní embolie z hluboké žilní trombózy CT-angiografie ... discipline: Cardiology,[portal.mefanet.cz]
Bolest
 • Plicní embolie se projeví náhle vzniklou dušností, bolestí na hrudi a kašlem - někdy s vykašláváním krve. Jedná se o život ohrožující chorobu, která musí být rychle diagnostikována a léčena.[labtestsonline.cz]
 • Časté bolesti břicha mohou mít mnoho příčin, jako například roztažení kliček obsahem, plynatostí, svalové bolesti od úporného kašle atp.[wikiskripta.eu]

Diagnostické vyšetření pacienta

Hyperkapnie
 • Rozvoj globální insuficience s hyperkapnií je varovným znamením. Postižení GIT se manifestuje hlavně neprospíváním a to následně nepříznivě ovlivňuje průběh respiračních infekcí.[wikiskripta.eu]

Léčba

 • […] uhradit jen asi 2,5 měsíce léčby.[tribune.cz]
 • Je proto nutné změnit systém úhrad léčby ze strany zdravotních pojišťoven, aby se nemocní dostali k léčbě dříve,“ říká MUDr.[ctidoma.cz]
 • Nemocní se správnou léčbou by mohli žít úplně jiný život,“ vysvětluje Ivana Čierná Peterová. Plicní lékaři u příležitosti Týdne IPF upozorňují také na problém s proplácením léčby u nemocných.[novinykraje.cz]
 • Bez správné léčby přitom IPF obvykle zabíjí do tří let.[zena-in.cz]
 • Návody Vám pomohou k úspěšné léčbě Vašich obtíží. www.mujinhalator.cz[nemcl.cz]

Prognóza

 • Obecně lze říci, že onemocnění vyvolaná fibrogenními částicemi jsou horší, protože nereagují na protizánětlivou léčbu a tím pádem mají sklon k trvalé progresi a jejich prognóza je velmi špatná. [11] Projevy onemocnění Postupný pokles plicních funkcí,[wikiskripta.eu]
 • Při stanovení prognózy pacientů s plicním onemocněním 4. Provedení předoperačního posudku s odhadem rizika 5. Vyhodnocení plicní nedostatečnosti 6. Diagnostika plicní hypertenze 7.[nemcl.cz]
 • Vyšetření 1.6 Terapie 1.7 Prognóza 2 Idiopatická plicní fibróza (IPF) 2.1 Patogeneze 2.2 Epidemiologie 2.3 ... discipline: Pharmacology, Oncology, Radiation Therapy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology, Respiratory Medicine, Occupational[portal.mefanet.cz]

Epidemiologie

 • Předmětem oboru je vyhledávání, prevence, epidemiologie,diagnostika, výzkum chorob dýchacího ústrojí včetně tuberkulózy (TBC) všech forem a lokalizací (plicní i mimoplicní formy), nádorů dolních cest dýchacích a pleury.[nemcl.cz]
 • […] úhrady s poklesem plicních funkcí v 6 měsíčních intervalech mezi jednotlivými měřeními – pokles vitální kapacity větší než 10 procent a TLco větší než 15 procent oproti předchozím hodnotám Registr plicní fibrózy EMPIRE zahrnuje 13 zemí, informace o epidemiologii[tribune.cz]
 • Vyšetření 1.6 Terapie 1.7 Prognóza 2 Idiopatická plicní fibróza (IPF) 2.1 Patogeneze 2.2 Epidemiologie 2.3 ... discipline: Pharmacology, Oncology, Radiation Therapy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology, Respiratory Medicine, Occupational[portal.mefanet.cz]
 • Epidemiologie Pacienti jsou nejčastěji ve věku mezi 40 a 70 lety. Incidence u žen je 7,4/100 000 a u mužů 10,7/100 000. Vyskytuje se sporadicky, je stejně rozšířená ve všech lokalitách, familiární případy jsou vzácné.[wikiskripta.eu]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Rozvíjí se chronická hypoxie, plicní edém a cor pulmonale. [3] Prevence prevence prematurity a RDS (dobrá prenatální péče, indukce plicní zralosti kortikosteroidy); minimalizace rizikových faktorů (optimalizace oxygenoterapie, šetrná ventilace, přesná[wikiskripta.eu]
 • Předmětem oboru je vyhledávání, prevence, epidemiologie,diagnostika, výzkum chorob dýchacího ústrojí včetně tuberkulózy (TBC) všech forem a lokalizací (plicní i mimoplicní formy), nádorů dolních cest dýchacích a pleury.[nemcl.cz]
 • Plicní embolie ... ] 9.3 Podpůrná léčba 10 Prevence plicní embolie 11 Netrombotické plicní embolie 12 Zajímavost ... na závěr 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Externí e 13.6 Plicní embolie z hluboké žilní trombózy CT-angiografie ... discipline: Cardiology,[portal.mefanet.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!