Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hypoglykemie


Prezentace

Bolest hlavy
 • Projevy Hypoglykemie se projevuje nejprve sníženou psychickou výkonností, slabostí, bolestí hlavy, studeným potem, pocitem hladu, poruchou jemné motoriky a později křečemi až bezvědomím.[cs.wikipedia.org]
 • Příznaky hypoglykemie: Nejprve snížená psychická výkonnost, slabost a bolesti hlavy, studený pot, pocit hladu, v dechu je cítit aceton, porucha motoriky, a později křeče až bezvědomí.[aktivityprozdravi.cz]
 • Mezi nejčastější příznaky hypoglykémie patří: třes, pocení, zvýšení pulzu, nervozita, hlad, závrať, únava, úzkost, bledost, nesoustředěnost, snížení psychické výkonnosti až zmatenost či agresivita, nevolnost, bolest hlavy, poruchy zraku jako např. zamlžené[zivotacukrovka.cz]
Třes
 • Akutní pocit hladu, stav slabosti s třesem rukou a silným nutkáním požít co nejrychleji nějakou sladkost zažil jistě každý. Tento stav, při kterém klesne hladina krevního cukru v krvi, nazýváme hypoglykémií.[hradec.rozhlas.cz]
 • Příznaky u starších dětí: zmatenost, podrážděnost, bolesti hlavy, poruchy vidění, třes, bledost, pocení, tachykardie, slabost, křeče a koma.[wikiskripta.eu]
 • Zdravý člověk však včas pociťuje příznaky blížící se hypoglykémie: hlad, únava, pocení, třes a dokáže je promptně zvládnout příjmem dostatečného množství stravy.[info-zdravi.cz]
Zmatenost
 • S tím souvisejí první příznaky, které se objevují při nízké hladině cukru v krvi – bušení srdce, zblednutí, pocení, slabost, třes rukou, neklid a pocity úzkosti, zmatenost až bezvědomí. Pacient často náhle pocítí velký hlad.[zdravi.euro.cz]
 • Zejména u starších pacientů může být např. zmatenost projevem hypoglykémie. Hypoglykémii dělíme na lehkou, střední, těžkou. Lehká hypoglykémie je taková, kterou pacient dobře rozpozná, vyhodnotí a sám zaléčí. Přechází obvykle během několika minut.[ocukrovce.cz]
 • […] ovlivňují negativně kognitivní funkce (myšlení) a celkovou činnost těla PŘÍZNAKY : - na počátku: bušení srdce, změnu barvy kůže (zblednutí nebo naopak zarudnutí), pocení, třes rukou, neklid, pocit úzkosti, pocit hladu - následně neurologické příznaky : zmatenost[cukrovka.cz]
 • S tím souvisejí první příznaky, které se objevují při nízké hladině cukru v krvi - bušení srdce, zblednutí, pocení, slabost, třes rukou, neklid a pocity úzkosti, zmatenost až bezvědomí. Pacient často náhle pocítí velký hlad.[hradec.rozhlas.cz]
Únava
 • Začínají únavou, sníženou výkonností, nervozitou, desorientací. V tomto stadiu mohou být pacienti agresivní (verbálně i nonverbálně). Projevy agrese mohou vést k mylné diagnóze, že se jedná o člověka opilého nebo pod vlivem jiných návykových látek.[skoleniprvnipomoci.cz]
 • Cítí právě již výše zmíněný hlad, únavu, pocení, třes. POZOR: Člověk s hypoglykémií může vypadat jako opilý a někdy se může stát, že si ho ať už laici, ale někdy i odborníci mohou snadno splést s opilým člověkem.[ordinace.cz]
 • Mezi nejčastější příznaky hypoglykémie patří: třes, pocení, zvýšení pulzu, nervozita, hlad, závrať, únava, úzkost, bledost, nesoustředěnost, snížení psychické výkonnosti až zmatenost či agresivita, nevolnost, bolest hlavy, poruchy zraku jako např. zamlžené[zivotacukrovka.cz]
 • Zdravý člověk však včas pociťuje příznaky blížící se hypoglykémie: hlad, únava, pocení, třes a dokáže je promptně zvládnout příjmem dostatečného množství stravy.[info-zdravi.cz]
Spánek
 • Nerozpoznaná hypoglykemie ve spánku může vést ke kolapsu organismu v důsledku absolutního nedostatku glukózy v krvi, tzn. k hypoglykemickému kómatu. Při poruše vědomí není diabetik schopen přijímat potraviny obsahující sacharidy.[cs.wikipedia.org]
 • Nerozpoznaná hypoglykemie nebo hypoglykemie ve spánku může vést ke kolapsu organismu v důsledku absolutního nedostatku glukózy v krvi, tzn. k hypoglykemickému kómatu. Velmi častou chybnou úvahou nepoučeného laika je „píchnout cukrovkáři inzulín“.[aktivityprozdravi.cz]
 • Až polovina hypoglykemických příhod vzniká v noci ve spánku.[info-zdravi.cz]
Rozmazané vidění
 • Hypoglykemie je stav snížené hladiny krevní glukózy doprovázený řadou projevů : pocení, třes, neklid, rozmazané vidění, bušení srdce, bledost až po příznaky dané sníženým množstvím cukru v mozku, který je na přívodu glukózy závislý: tj. zmatenost, poruchy[ocukrovce.cz]
Tachykardie
 • Příznaky u starších dětí: zmatenost, podrážděnost, bolesti hlavy, poruchy vidění, třes, bledost, pocení, tachykardie, slabost, křeče a koma.[wikiskripta.eu]
Hypertenze
 • Sekundární plicní hypertenze Sekundární plicní hypertenze vzniká na základě jiného onemocnění. Z hlediska hemodynamiky a patofyziologie rozlišujeme: prekapilární plicní hypertenzi, postkapilární plicní hypertenzi, hyperkinetickou plicní hypertenzi.[wikiskripta.eu]
 • Hypertenze a léky Dobrý den,v poslední době beru na hypertenzi tyto léky-Valzap 80 2x,amlodipin... Hypertenze a porod Dobrý den. Od 14ti let trpím hypertenzí, příčina nebyla zjištěna. Beru Betaxu....[ulekare.cz]
 • Obstrukční prekapilární plicní hypertenze: Plicní embolie; Trombóza plicních cév; Polycytémie; Primární plicní hypertenze.[pfyziolklin.upol.cz]
 • 8.30 Volná sdělení - hypertenze Předsedající: J. Málková (Praha), J. Widimský jr. (Praha) Vliv indexace na prevalenci hypertrofie levé komory u nemocných s arteriální hypertenzí A. Linhart, T. Paleček, Z. Hlubocká, E. Kejřová, M.[old.kardio.cz]
 • Arteriální hypertenze je označována za „neinfekční epidemii“ současnosti.[tribune.cz]
Palpitace
 • „Nonhypoglykemie“ Nespecifické klinické příznaky (únava, slabost, palpitace, svalové spasmy, otupělost, pocení, bolesti apod.), které bývají přičítány na vrub hypoglykemii, která však u toho nebyla nikdy prokázána.[wikiskripta.eu]
Srdeční selhání
 • Typicky při mitrální stenóze, levostranném srdečním selhání. Rozvoj plicní hypertenze zvyšuje mortalitu pacientů se srdečním selháváním. Léčba je terapie srdečního selhání.[wikiskripta.eu]
 • Ve studii ATHENA byla potvrzena jeho účinnost, nicméně výsledky studie ANDROMEDA nedoporučují jeho podávání u nemocných s pokročilým srdečním selháním.[tribune.cz]
 • Patří sem zejména: Změny myokardu: Levostranné srdeční selhání, systolická nebo diastolická dysfunkce levé komory se zvýšeným enddiastolickým tlakem. Změny chlopní: Mitrální vady, překážka v levé síni (trombus, tumor).[pfyziolklin.upol.cz]
 • .– ) jiné funkční poruchy následující po operaci srdce ( I97.1 ) novorozenecké srdeční selhání ( P29.0 ). 0 Městnavé selhání srdce Kongestivní nemoc srdce Selhání pravé komory (sekundární po selhání levého srdce). 1 Selhání levé komory Edém plic(-ní)[uzis.cz]
Nevolnost
 • Mezi nejčastější příznaky hypoglykémie patří: třes, pocení, zvýšení pulzu, nervozita, hlad, závrať, únava, úzkost, bledost, nesoustředěnost, snížení psychické výkonnosti až zmatenost či agresivita, nevolnost, bolest hlavy, poruchy zraku jako např. zamlžené[zivotacukrovka.cz]
 • Hypoglykemický stav Mezi počáteční příznaky hypoglykémie patří pocení, slabost, bledost, třes rukou, poruchy soustředění, bolesti hlavy, hučení v uších občas i nevolnost.[info-zdravi.cz]
 • Příznaky hypoglykémie Příznaky se mohou u každého mírně lišit a nemusí být přítomny všechny vyjmenované. třes pocení zvýšení pulzu nervozita hlad závrať únava úzkost bledost nesoustředěnost snížení psychické výkonnosti až zmatenost či agresivita nevolnost[ordinace.cz]
 • […] glykémie, který se aplikuje injekcí do svalu nebo pod kůži ( návod na podání ) dětem do 20 kg podáme ½ stříkačky návod na přípravu injekce v případě probuzení pokračujeme podáváním slazených nápojů – tuhá strava není v této chvíli s ohledem na možné nevolnosti[cukrovka.cz]
Zvracení
 • POZOR: sladké tekutiny se nemohou podat člověku, který z jakéhokoliv důvodu (opilost, bezvědomí, zvracení atd.) nespolupracuje, protože by mohl tekutiny vdechnout a udusit se.[ordinace.cz]
 • K hypoglykemii dochází nejčastěji při léčbě cukrovky předávkováním inzulinu nebo perorálních (podávaných ústy) léků (antidiabetik), negativní roli může sehrát například také nižší příjem potravy, zvracení či výrazná fyzická námaha.[zdravi.euro.cz]
 • - špatně odhadnutá potřeba inzulinu s ohledem na stravu - vliv může mít i změna místa aplikace B. záměna inzulinu C. příliš málo jídla - špatně posouzené množství sacharidů v jídle - píchnutí prandiálního inzulinu, po kterém nenásledovalo najedení - zvracení[cukrovka.cz]
Slabost
 • Příznaky u starších dětí: zmatenost, podrážděnost, bolesti hlavy, poruchy vidění, třes, bledost, pocení, tachykardie, slabost, křeče a koma.[wikiskripta.eu]
 • Akutní pocit hladu, stav slabosti s třesem rukou a silným nutkáním požít co nejrychleji nějakou sladkost zažil jistě každý. Tento stav, při kterém klesne hladina krevního cukru v krvi, nazýváme hypoglykémií.[hradec.rozhlas.cz]
Únava
 • Začínají únavou, sníženou výkonností, nervozitou, desorientací. V tomto stadiu mohou být pacienti agresivní (verbálně i nonverbálně). Projevy agrese mohou vést k mylné diagnóze, že se jedná o člověka opilého nebo pod vlivem jiných návykových látek.[skoleniprvnipomoci.cz]
 • Cítí právě již výše zmíněný hlad, únavu, pocení, třes. POZOR: Člověk s hypoglykémií může vypadat jako opilý a někdy se může stát, že si ho ať už laici, ale někdy i odborníci mohou snadno splést s opilým člověkem.[ordinace.cz]
 • Mezi nejčastější příznaky hypoglykémie patří: třes, pocení, zvýšení pulzu, nervozita, hlad, závrať, únava, úzkost, bledost, nesoustředěnost, snížení psychické výkonnosti až zmatenost či agresivita, nevolnost, bolest hlavy, poruchy zraku jako např. zamlžené[zivotacukrovka.cz]
 • Zdravý člověk však včas pociťuje příznaky blížící se hypoglykémie: hlad, únava, pocení, třes a dokáže je promptně zvládnout příjmem dostatečného množství stravy.[info-zdravi.cz]
Podchlazení
 • Nejčastější příčinou neonatální hypoglykemie je prematurita, syndrom dechové tísně, diabetes mellitus u matky, těhotenská toxemie, dále podchlazení, polycytemie. Hypoglykemie je obvykle přechodná.[wikiskripta.eu]

Léčba

 • Tento přístroj je totiž schopný na blížící se hypoglykémii upozornit a včasnou léčbou jí zabránit. Léčba diabetu (výběr vhodného inzulínového režimu, správná skladba medikace) hypoglykémii také může předcházet.[ocukrovce.cz]
 • Hypoglykemie může být závažnou komplikací léčby inzulinem či léky zvyšujícími jeho tvorbu. Není-li včas správně rozpoznána a léčena, končí křečemi, bezvědomím a smrtí. Jejímu vzniku lze předcházet dodržováním léčby, denního režimu a jídelního plánu.[zdravi.euro.cz]
 • Léčba K léčbě hypoglykemie jsou vhodné potraviny s vysokým glykemickým indexem. Vhodné potraviny jsou například kostkový cukr, džus, sladké moučníky a tyčinky, atd.[cs.wikipedia.org]

Prognóza

 • Diagnostická klasifikace Z hlediska příčin, prognózy a terapie onemocnění (tzv.[wikiskripta.eu]
 • Amiodaron je indikován u fibrilace síní a u symptomatických komorových arytmií, není však znám jeho vliv na prognózu.[tribune.cz]
 • Systémová terapie v případě přítomnosti vzdálených metastáz prognózu nemocné neovlivní.(3) Těchto nádorů je literárně udáváno asi 10 % ze všech fyloidních tumorů.(4) Dalším benigním tumorem je adenom.[zdravi.euro.cz]

Epidemiologie

 • Komorové arytmie Epidemiologie a patofyziologie Riziko náhlé arytmogenní srdeční smrti je bezesporu spojeno s arteriální hypertenzí a zejména s hypertrofií levé komory.[tribune.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Léčebný postup u všech diabetiků se musí zaměřit na prevenci hypoglykemických stavů, ideálně je odstranit.[info-zdravi.cz]
 • Léčba spočívá v antihypoglykemickému režimu, tedy ve frekventní stravě s vysokým obsahem bílkovin a sacharidů a v prevenci lačnění. Při odmítání stravy je nutná hospitalizace k parenterálnímu podávání glukózy.[wikiskripta.eu]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!