Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hyper IgD syndrom


Prezentace

Bolest hlavy
 • Nesteroidní antirevmatika mohou způsobit bolesti hlavy, žaludeční vředy, poškození ledvin. Kortikosteroidy a biologická léčba zvyšují vnímavost k infekcím.[printo.it]
 • U starších dětí se tyto poruchy projevují nejčastěji psychomotorickou retardací, neprospíváním, zvracením, poruchami chování, opakovanými mozečkovými ataxiemi a bolestmi hlavy.[wikiskripta.eu]
 • Neurologické příznaky jsou způsobeny aseptickou meningitidou, která podle tíže vede k bolestem hlavy až ke křečím či spasticitě.[zdravi.euro.cz]
 • Nápadné může být zvracení a bolesti hlavy, připomínající migrénu nebo cyklické zvracení. Někteří mohou mít ataxii jako při intoxikaci. Při vyšetření může být přítomna hepatomegalie, zvláště u argininojantarové acidurie.[medicabaze.cz]

Léčba

 • V léčbě MKD jsou používána nesteroidní antirevmatika (např. indometacin), kortikosteroidy (mapř. prednison) a biologická léčba (etanercept nebo anakinra ).[printo.it]
 • Jednotlivé kroky akutní léčby jsou uvedeny níže, časná léčba je zásadní. Akutní léčba v nemocnici Dávky závisejí na věku a stavu pacienta. Objem tekutin by měl být omezen, je-li podezření na edém mozku. 1. Zastavit příjem bílkovin. 2.[medicabaze.cz]
 • V léčbě se uplatňují imunosupresivní režimy založené na kortikoidech a doplňující léčba podle klinických příznaků. Léčba syndromu aktivace makrofágů je razantní a využívá specifických protokolů imunosuprese.[zdravi.euro.cz]
 • Léčba je uskutečňována za pomoci valproátu em První pomoc spočívá v přeměně katabolismu na anabolismus (i.v. vysoké dávky glukózy s inzulinem, vysokokalorická parenterální výživa) a detoxikaci.[wikiskripta.eu]
 • NS. bolestivá (Dercumova). 3 Syndrom nádorové lýzy Rozpad nádoru (následující protinádorovou léčbu)(spontánní). 8 Jiné určené poruchy metabolismu Launoisova–Bensaudova adenolipomatóza Trimetylaminurie. 9 Poruchy metabolismu NS E89 Metabolické a endokrinní[uzis.cz]

Prognóza

 • Jedná se o celoživotní onemocnění, i když s přibývajícím věkem se projevy mohou mírnit. 2.10 Jaký je dlouhodobý vývoj (prognóza) nemoci? MKD je nemoc na celý život, i když s věkem se intenzita atak může snižovat.[printo.it]
 • Prognóza Prognóza u těchto poruch úzce souvisí s věkem pacienta a jeho stavem v době stanovení diagnózy. U pacientů, kteří mají symptomy hyperamonémie v novorozeneckém věku, je prognóza špatná.[medicabaze.cz]
 • Tonzilektomie však není paušálně doporučována všemi autory, hlavně pro příznivou prognózu onemocnění.[zdravi.euro.cz]

Prevence

 • V tomto smyslu jsou již terapeutické postupy dostupné v České republice a v indikovaných případech přinášejí jasnou léčebnou, ale i ekonomickou výhodu v prevenci závažných komplikací.[zdravi.euro.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!