Edit concept Question Editor Create issue ticket

Generalizovaný motorický záchvat


Prezentace

Záchvat
 • Sekundární epileptické záchvaty Sekundární epileptické záchvaty jsou iritační ložiskové příznaky. Epileptogenní fokus je důsledek částečného poškození neuronů v místě tumoru.[wikiskripta.eu]
Aura
 • (unciformní krize, depersonalizace, halucinace / iluze, abdominální aura), záchvat (pohledem nepřítomný, stereotypní pohyby) ztráta vědomí navazuje na parciální simplexní záchvat ztráta vědomí od začátku parc. do kmene ztráta vědomí talamokortikální[wikiskripta.eu]
 • Nepatří sem:bolest hlavy NS ( R51 ). 0 Migréna bez aury (běžná migréna). 1 Migréna s aurou (klasická migréna) Migréna:. aura bez bolesti hlavy. bazilární. ekvivalentní. familiární hemiplegická. hemiplegická. s:. akutně nastupující aurou. prolongovanou[uzis.cz]
 • Pacienti se na celý průběh takového záchvatu nepamatují, někdy si ale pamatují jeho iniciální část – auru.[medicabaze.cz]
 • Aura se často objevuje jako nepříjemný pocit v břiše, nadbřišku, stoupající vzhůru, dále jako pocity již prožitého, viděného, pocity odcizení, halucinace čichové atd.[homolka.cz]
Cévní mozková příhoda
 • mozkových příhod  Vybrat vhodnou vyšetřovací metodu pro diagnostiku cévní mozkové příhody  Vybrat vhodný ošetřovatelský postup a léčbu pro jednotlivé typy cévních mozkových příhod C.[adoc.tips]
 • Některé abnormity jsou nespecifické a mohou se vyskytnout u zdravých jedinců nebo pacientů s jiným onemocnění mozku než je epilepsie (např. cévní mozková příhoda, trauma mozku, demence apod.)[cs.wikipedia.org]
Amnézie
 • […] kvality vědomí, objevují se jakoby snové stavy, iluze, sleduje svět jakoby film smysly jsou rozostřené motorický záchvat se projevuje automatickými pohyby (pohyby, které běžně dělá – otáčí hlavou, klepe nohou, začne se svlíkat,…) po dobu záchvatu má amnézii[wikisofia.cz]
 • […] příbuzné syndromy Nepatří sem:novorozenecká mozková ischemie ( P91.0 ). 0 Syndrom vertebro-bazilární arterie. 1 Syndrom arterie karotické (hemisferický). 2 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné. 3 Prchavá slepota. 4 Přechodná celková amnézie[uzis.cz]
 • Dialeptické záchvaty musí doprovázet aspoň částečná amnézie.[medicabaze.cz]
 • Nejčastějšími symptomy jsou dissociativní amnézie, dissociativní poruchy vědomí, dissociativní poruchy citlivosti a poruchy senzorické (slepota), dissociativní parézy a křeče.[adoc.tips]
Jacksonský záchvat
 • Klasická klasifikace záchvatů z počátku minulého století rozeznávala: grand mal – velký záchvat petit mal – malý záchvat Jacksonský záchvat – s postupným šířením záchvatových projevů po těle psychomotorický záchvat – často vycházející ze spánkového laloku[homolka.cz]
 • záchvaty vychází z motorického kortexu tonicko-klonické křeče odpovídají kontralaterální straně součástí jsou i senzitivní poruchy, které vycházejí ze senzitivní korové oblasti (parestezie,hyperstezie,…odpovídají tomu ohraničenému místu, kde ten nerv[wikisofia.cz]
 • Jako parciální označujeme epilepsie s elementárními příznaky (fekálními motorickými záchvaty, fekálními senzitivními záchvaty, jacksonskými záchvaty, záchvaty s optickými nebo akustickými příznaky či s průvodní afázií) a komplexní symptomatologií (poruchy[levret.cz]
Epilepsie
 • Tato forma epilepsie, mající organickou příčinu, je také označovaná jako lezionální epilepsie. Častěji epilepsie vzniká, pokud nádor roste v určité lokalizaci.[wikiskripta.eu]
Patolog
 • Histologický rozbor nádoru je k dispozici většinou do 7 dnů od operačního výkonu, výsledek histologie je pak probrán na neuroonkologickém semináři za účasti neurochiruga, neurradiologa, neuloga, patologa, klinických onkologů (FN Motol a Nemocnice Bulovka[uvn.cz]

Léčba

 • „U metastáz máme stejné výsledky jak při léčbě chirurgické, tak při léčbě radiochirurgické, která má tu výhodu, že v jednom sezení je možné léčit i několikmetastáz,“ říká profesor Beneš.[lidovky.cz]
 • Léčba těchto nádorů je primárně operační. Pokud je zjištěna přítomnost charakteristické genetické odchylky, pak pacient v případě anaplastického oligodendrogliomu podstoupí léčbu cytostatiky.[uvn.cz]
 • Běžná je leukopenie při léčbě karbamazepinem, trombocytopenie při léčbě valproátem, izolované zvýšení GMT (bez elevace ostatních jaterních enzymů) je běžným obrazem jaterní indukce. Chirurgická léčba.[medicabaze.cz]
 • Obsah Úvod Možné symptomy mozkových tumorů Funkční geografie mozku Běžné typy a charakteristiky mozkových tumorů Jak se diagnostikuje mozkový tumor Léčba mozkových tumorů Vedlejší účinky léčby mozkových tumorů Zvládnutí vedlejších účinků léčby Rejstřík[kntb.cz]
 • Na plánování léčby se spolupodílí tým specialistů – onkolog, neurochirurg, radiolog, neurolog aj. Mezi dnešní běžně používané léčebné metody patří operační výkon, ozařování, chemoterapie a symptomatická léčba.[mou.cz]

Prognóza

 • Na rozdíl od astrocytárních nádorů může být ale prognóza oligodendrogliomů překvapivě dobrá.[uvn.cz]
 • Prognóza nemocných se zhoubnými nádory mozku samozřejmě závisí na velikosti nádoru a jeho mikroskopické skladbě.[lidovky.cz]
 • Prognóza: Prognóza je značně nepříznivá. Faktory doby přežití u LGG: věk nad 40 let, přítomnost neurologických zánikových jevů, velikost ložiska nad 6 cm, prorůstání do kontralaterální hemisféry, difúzní forma.[wikiskripta.eu]

Epidemiologie

 • Epidemiologie Prevalence aktivní (aspoň 1 záchvat v posledních 5 letech) epilepsie 0,5 až 1 %. Incidence 40 až 70 případů na 100 000 obyvatel za rok, v rozvojových zemích 100 až 190.[medicabaze.cz]
 • […] anamnéza absence jiných neurologických příznaků prevalence cca 30 na 21 Idiopatické sporadické Blefarospasmus fokální dystonie s intermitentním nebo trvalým mimovolním svíráním očních víček (zpravidla oboustranným) působeným stahy m. orbicularis oculi Epidemiologie[slideplayer.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Prevence Vyvarovat se kouření. Při neustupujících neurologických potížích je nutné vyšetření neurologem.[mou.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!