Edit concept Question Editor Create issue ticket

Gastrointestinální stromální nádor


Prezentace

Dysfagie
  • Byly popsány i urticaria pigmentosa, dysfagie a mnohočetné divertikly tenkého střeva.[zdravi.euro.cz]

Léčba

  • Pro tyto dvě skupiny bylo dvouleté celkové přežití 92 % ve skupině s pokračováním léčby a 87 % s přerušením léčby (p 0,87).[zdravi.euro.cz]

Prognóza

  • Prognóza Biologické chování lze určit především podle rozměrů nádoru a podle mitotické aktivity. GISTy, jejichž průměr je menší než 5 cm s nízkou mitotickou aktivitou, jsou obvykle benigní.[wikiskripta.eu]
  • Tyto případy byly podrobněji zkoumány a jako potenciální příznivé prognostické faktory se jeví mužské pohlaví (61 %), původ v tenkém střevě (60 % – toto je proti původní představě o lepší prognóze GIST žaludku), izolované jaterní metastatické postižení[zdravi.euro.cz]

Epidemiologie

  • Key words gastrointestinal stromal tumour * imatinib * sunitinib * regorafenib * c-KIT receptor Epidemiologie Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je nejčastější mezenchymální nádor gastrointestinálního traktu.[zdravi.euro.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!