Edit concept Question Editor Create issue ticket

Feochromocytom


Prezentace

 • První prezentací FEO/PGL může být také střevní pseudoobstrukce, diabetická ketoacidóza, křeče nebo multisystémová krize s laktátovou acidózou.[zdravi.euro.cz]
Bolest hlavy
 • Dalšími příznaky nadměrné produkce katecholaminů jsou bolesti hlavy, bušení srdce, pocení, nevolnost, úzkost a brnění v končetinách. Přibližně 90% feochromocytomů je lokalizováno v nadledvinách.[cs.wikipedia.org]
 • 37letá pacientka byla vyšetřena na našem pracovišti pro následující stížnosti: V posledních asi 3 měsících se u pacientky objevily časté záchvaty bušení srdce, bolesti hlavy, výrazné pocení po celém těle a nervozita.[sanquis.cz]
 • Méně často – bolesti hlavy, palpitace, tachykardie, pocení, úzkost. Celotělová scintigrafie 24 h po i.v. aplikaci 123 I-MIBG. Fyziologicky se vychytává ve štítné žláze, játrech a močovém měchýři.[wikiskripta.eu]
 • Patří mezi ně vysoký krevní tlak, bolesti hlavy, rychlé bušení srdce, pocení, zblednutí (zúžení krevních cév v kůži), pocity úzkosti a hubnutí.[stefajir.cz]
 • V anamnéze udával bolesti hlavy, únavnost a zvracení.[linkos.cz]
Záchvat
 • U některých pacientů se objevují nové a obvykle závažnější vlny anxiety a panické záchvaty.[sanquis.cz]
 • Katecholaminy, které produkuje feochromocytom způsobují buď trvalou hypertenzi ( vysoký krevní tlak ), popřípadě epizody nebo záchvaty vážné hypertenze.[cs.wikipedia.org]
 • Záchvaty se také vyskytují při použití různých látek či léků, jako např. histaminu, tyraminu, guanetidinu, methydopa, alkoholu, léků ke snížení hmotnosti (např.[medicabaze.cz]
 • Záchvat hypertenze lze vyprovokovat operací, cvičením nebo traumatem. Méně často – bolesti hlavy, palpitace, tachykardie, pocení, úzkost. Celotělová scintigrafie 24 h po i.v. aplikaci 123 I-MIBG.[wikiskripta.eu]
 • Paroxysmy (tedy záchvaty) mohou být vyvolány palpací (tedy při prohmatávání břicha), změnou polohy těla, kompresí (tedy stlačením) nebo masáží břicha, anestezií (tj. celkovým znecitlivěním), emočním traumatem (tedy silným citovým otřesem), podáním léků[anamneza.cz]
Cévní mozková příhoda
 • Náhlá hypersekrece katecholaminů může způsobit vážné následky, především těžkou až letální arytmii, infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu či hypertenzní krizi. Chronická hypersekrece katecholaminů může vést ke vzniku kardiomyopatie.[medicabaze.cz]
 • Falešně pozitivní výsledky získáme však u pacientů s urémií (tj. vysokou hladinou urey v krvi), s iktem (tj. u pacientů s cévní mozkovou příhodou) nebo s maligní hypertenzí a u nemocných užívajících některá tarmaky.[anamneza.cz]
Závratě
 • Až 40 % pacientů je při výrazném vystavení se chladu unavenější, bolí je hlava, mají dýchací potíže, závratě a zvýšenou tepovou frekvenci ( tachykardii ).[slimming.cz]
 • Až 40 % pacientů může mít při velké expozici chladu i celkové příznaky lehčího stupně – únavu, bolesti hlavy, dýchací potíže, tachykardii, závratě.[ordinace.cz]
Třes
 • Nadprodukce adrenalinu vede stimulací beta-receptorů spíše k systolické hypertenzi a také častěji k záchvatovitým obtížím s tachykardií, třesem, pocením a v některých případech i k hypotenzi.(4) Hemodynamicky nalézáme u FEO/PGL zvýšenou periferní cévní[zdravi.euro.cz]
Tachykardie
 • Předoperační léčba je zaměřena na kontrolu hypertenze a arytmií (převážně tachykardie).[medicabaze.cz]
 • Méně často – bolesti hlavy, palpitace, tachykardie, pocení, úzkost. Celotělová scintigrafie 24 h po i.v. aplikaci 123 I-MIBG. Fyziologicky se vychytává ve štítné žláze, játrech a močovém měchýři.[wikiskripta.eu]
 • Jeho podání však vede také k reflexní tachykardii, takže je vhodné i podání betablokátorů (nikdy je nepodáváme samotné!).[zdravi.euro.cz]
 • Dalšími velmi častými klinickými příznaky onemocnění feochromocytomem jsou tachykardie (tedy rychlá srdeční akce), pocení, posturální hypotenze (tj. nízký krevní tlak při zaujmutí vzpřímeného postoje), dále tachypnoe (tj. rychlá dechová frekvence), flush[anamneza.cz]
 • U pacientů s klinickými projevy danými stimulací beta-adrenergních receptorů (např. tachykardie nebo arytmie, angina pectoris, nervozita atd.) jsou indikovány beta-blokátory jako propranolol, atenolol nebo metoprolol.[sanquis.cz]
Hypertenze
 • Katecholaminy, které produkuje feochromocytom způsobují buď trvalou hypertenzi ( vysoký krevní tlak ), popřípadě epizody nebo záchvaty vážné hypertenze.[cs.wikipedia.org]
 • […] k záchvatovité hypertenzi.[zdravi.euro.cz]
 • I přes nízkou incidenci feochromocytomu u pacientů s trvalou hypertenzí je třeba si uvědomit, že prevalence trvalé hypertenze u dospělé populace je v západních zemích v současné době až kolem 30 %.[sanquis.cz]
 • Klinické projevy Nejčastěji se vyskytujícím klinickým projevem je hypertenze z produkce katecholaminů, která může být trvalá i záchvatovitá. Záchvat hypertenze lze vyprovokovat operací, cvičením nebo traumatem.[wikiskripta.eu]
 • Předoperační léčba je zaměřena na kontrolu hypertenze a arytmií (převážně tachykardie).[medicabaze.cz]
Palpitace
 • Přítomnost hypertenze, pocení, bledosti a palpitace je témeř patognomická pro diagnózu feochromocytomu. Tento nádor často doprovazí celá řada dalších příznaků a symptomů, které jsou pro feochromocytom nespecifické.[medicabaze.cz]
 • Méně často – bolesti hlavy, palpitace, tachykardie, pocení, úzkost. Celotělová scintigrafie 24 h po i.v. aplikaci 123 I-MIBG. Fyziologicky se vychytává ve štítné žláze, játrech a močovém měchýři.[wikiskripta.eu]
 • Feochromocytom u pacientů s VHL chorobou má jasné noradrenergní vlastnosti (produkuje noradrenalin), takže u těchto pacientů se častěji vyskytuje hypertenze a méně často bušení srdce (palpitace).[sanquis.cz]
 • […] zaujmutí vzpřímeného postoje), dále tachypnoe (tj. rychlá dechová frekvence), flush (tj. zarudnutí kůže), studená a vlhká kůže, úporná bolest hlavy, anginózní bolesti na hrudi (tj. bolesti obdobné jako při záchvatu srdečního onemocnění anginy pectoris), palpitace[anamneza.cz]
 • Příznaky feochromocytomu: vysoký krevní tlak – trvalý nebo záchvatovitý bušení srdce – palpitace a tachykardie – vyšší srdeční frekvence bolesti hlavy pocení úzkost a deprese hmotnostní úbytek vzácně i bez příznaků „Nádor je plný katecholaminů, a když[novinky.cz]
Ortostatická hypotenze
 • Právě kombinace arteriální hypertenze a ortostatické hypotenze je pro FEO/PGL typická. Po kliknutí se obrázek zvětší![zdravi.euro.cz]
Zvracení
 • V anamnéze udával bolesti hlavy, únavnost a zvracení.[linkos.cz]
 • Adipex, Fastin, Fenfedra a další), tricyklických antidepresiv, léků, které inhibují monoaminovou oxidázu (včetně antibiotik, např. linezolid /Zyvox/), či léků proti žaludeční nevolnosti či zvracení (metoklopramid, chlorpromazin, prochlorperazin).[medicabaze.cz]
 • […] dechová frekvence), flush (tj. zarudnutí kůže), studená a vlhká kůže, úporná bolest hlavy, anginózní bolesti na hrudi (tj. bolesti obdobné jako při záchvatu srdečního onemocnění anginy pectoris), palpitace (tj. pocit bušení srdce), nauzea (tj. nevolnost), zvracení[anamneza.cz]
 • Z toho vyplývá řada nejrůznějších potíží, které kopřivku provázejí: dušnost, polykací potíže, nauzea, zvracení, kolikovité bolesti, průjmy i bolesti kloubů. Při velkém uvolnění vazoaktivních látek se rozvíjejí příznaky anafylaktického šoku.[mediprofi.cz]
Nevolnost
 • Dalšími příznaky nadměrné produkce katecholaminů jsou bolesti hlavy, bušení srdce, pocení, nevolnost, úzkost a brnění v končetinách. Přibližně 90% feochromocytomů je lokalizováno v nadledvinách.[cs.wikipedia.org]
 • Adipex, Fastin, Fenfedra a další), tricyklických antidepresiv, léků, které inhibují monoaminovou oxidázu (včetně antibiotik, např. linezolid /Zyvox/), či léků proti žaludeční nevolnosti či zvracení (metoklopramid, chlorpromazin, prochlorperazin).[medicabaze.cz]
 • […] rychlá dechová frekvence), flush (tj. zarudnutí kůže), studená a vlhká kůže, úporná bolest hlavy, anginózní bolesti na hrudi (tj. bolesti obdobné jako při záchvatu srdečního onemocnění anginy pectoris), palpitace (tj. pocit bušení srdce), nauzea (tj. nevolnost[anamneza.cz]
 • Tlaková kopřivka může být provázena celkovými příznaky: horečkou nebo zvýšenou teplotou, nevolností, malátností, bolestmi svalů a kloubů, případně leukocytózou a zvýšenou sedimentací. Odeznívá spontánně během 24 hodin až jednoho týdne.[mediprofi.cz]
Zácpa
 • Jde především o výraznou slabost a únavu (hlavně po epizodách hypersekrece katecholaminů), zácpu, horečku, hyperglykemii (hlavně u pacientů, kde není žádné podezření či důvod dg. diabetu), stenokardii, dušnost a neostré vidění.[medicabaze.cz]
 • […] srdečního onemocnění anginy pectoris), palpitace (tj. pocit bušení srdce), nauzea (tj. nevolnost), zvracení, bolesti břicha lokalizované v epigastriu (tedy v nadbřišku), poruchy visu (tj. vidění), dušnost, parestézie (tedy porušená citlivost a čití), zácpa[anamneza.cz]
Otok
 • Nejčastěji se jedná o zarudnutí pokožky, kopřivku s úporným svěděním, popraskání kůže nebo otoky těch míst těla, která nejsou dostatečně chráněná oblečením. Z NABÍDKY LÉKÁRNA.CZ Přesný mechanismus vzniku chladové alergie není zatím zcela objasněn.[ordinace.cz]
 • Klinicky je charakterizována pozvolným rozvojem otoku červené barvy připomínajícího angioedém, který vzniká až po delším působení (3–12 hodin) plošného tlaku větší intenzity.[mediprofi.cz]
 • Většinou jsou přítomny známky zánětu (zarudnutí, bolest, otok, horečka a postižené místo je horké). Léčba spočívá v podávání antibiotik.[buprague.cz]
 • Nejběžnějším projevem alergie na zimu jsou kožní otoky (neboli angioedém ) především těch částí, které nejsou zakryty oblečením – tedy na obličeji a rukou.[slimming.cz]
 • Na magnetické rezonanci (MRI) potvrzen nález difúzně zbytnělé mléčné žlázy s otokem mezižlazového stromatu, bez ložiskových změn. Nemocné byla z mammologického hlediska doporučena estetická redukční operace po ukončení gravidity.[linkos.cz]
Horečka
 • Jde především o výraznou slabost a únavu (hlavně po epizodách hypersekrece katecholaminů), zácpu, horečku, hyperglykemii (hlavně u pacientů, kde není žádné podezření či důvod dg. diabetu), stenokardii, dušnost a neostré vidění.[medicabaze.cz]
 • Většinou jsou přítomny známky zánětu (zarudnutí, bolest, otok, horečka a postižené místo je horké). Léčba spočívá v podávání antibiotik.[buprague.cz]
 • Silný chlad může vyvolat prodloužený výsev provázený celkovou reakcí – bolestmi hlavy, kloubů nebo svalů, horečkou a leukocytózou.[ordinace.cz]
 • Tlaková kopřivka může být provázena celkovými příznaky: horečkou nebo zvýšenou teplotou, nevolností, malátností, bolestmi svalů a kloubů, případně leukocytózou a zvýšenou sedimentací. Odeznívá spontánně během 24 hodin až jednoho týdne.[mediprofi.cz]
 • Silný chlad může vyvolat také bolest hlavy, kloubů a svalů, horečku a leukocytózu.[slimming.cz]
Únava
 • Jde především o výraznou slabost a únavu (hlavně po epizodách hypersekrece katecholaminů), zácpu, horečku, hyperglykemii (hlavně u pacientů, kde není žádné podezření či důvod dg. diabetu), stenokardii, dušnost a neostré vidění.[medicabaze.cz]
 • Až 40 % pacientů může mít při velké expozici chladu i celkové příznaky lehčího stupně – únavu, bolesti hlavy, dýchací potíže, tachykardii, závratě.[ordinace.cz]
 • Podle intenzity klinických projevů: Frustní formy (jen pruritus nebo erytém), jen kožní projevy, možnost celkových příznaků (únava, bolesti hlavy, dušnost, tachykardie) nebo reakce anafylaktického typu.[mediprofi.cz]
Slabost
 • Jde především o výraznou slabost a únavu (hlavně po epizodách hypersekrece katecholaminů), zácpu, horečku, hyperglykemii (hlavně u pacientů, kde není žádné podezření či důvod dg. diabetu), stenokardii, dušnost a neostré vidění.[medicabaze.cz]
Dušnost
 • Jde především o výraznou slabost a únavu (hlavně po epizodách hypersekrece katecholaminů), zácpu, horečku, hyperglykemii (hlavně u pacientů, kde není žádné podezření či důvod dg. diabetu), stenokardii, dušnost a neostré vidění.[medicabaze.cz]
 • […] bolesti na hrudi (tj. bolesti obdobné jako při záchvatu srdečního onemocnění anginy pectoris), palpitace (tj. pocit bušení srdce), nauzea (tj. nevolnost), zvracení, bolesti břicha lokalizované v epigastriu (tedy v nadbřišku), poruchy visu (tj. vidění), dušnost[anamneza.cz]
 • Mylně bývají za chladovou alergii považovány příznaky jako kýchání, kašel či dušnost při přechodech z tepla do zimy, hlavně v mrazivém počasí.[ordinace.cz]
 • Podle intenzity klinických projevů: Frustní formy (jen pruritus nebo erytém), jen kožní projevy, možnost celkových příznaků (únava, bolesti hlavy, dušnost, tachykardie) nebo reakce anafylaktického typu.[mediprofi.cz]
 • Alergie na plísně v zimě Lidé za alergii na chlad často považují i kýchání, kašel v mrazivém počasí a dušnost při přechodech z tepla do zimy.[slimming.cz]

Léčba

 • Současná léčba feochromocytomu Předoperační léčba se zaměřuje na kontrolu hypertenze včetně hypertenzních krizí během odstranění feochromocytomu, na udržení stabilního krevního tlaku během operace, na omezení vedlejších účinků při anestezii a zmírnění[sanquis.cz]
 • Terapie Léčbou volby je chirurgické odstranění nádoru. Předoperační léčba je zaměřena na kontrolu hypertenze a arytmií (převážně tachykardie).[medicabaze.cz]
 • Pokud jsou ponechány bez léčby, symptomy se mohou zhoršovat tak jak tumor roste a po čase muže hypertenze zapříčiněná feochromocytomem poškodit další orgány, zejména srdce a ledviny ; u pacienta se zvyšuje riziko infarktu nebo mrtvice Odkazy Související[cs.wikipedia.org]
 • […] paliativní ozáření, na metastázy je také dobré i.v. aplikace radioizotopu 131 I-MIBG (akumuluje ho asi 1/3 feochromocytomů). chemoterapie paliativně – CVD (cyklofosfamid, vinkristin a dakarbazin – sníží to spotřebu antihypertenziv, má až 60 % odpovědí), léčba[wikiskripta.eu]
 • Léčba : Nejlepším možným řešením je chirurgické odstranění postižené nadleviny i s nádorem. Před operací se preventivně podávají léky, které zjednodušeně řečeno tlumí účinky adrenalinu.[stefajir.cz]

Prognóza

 • Prognóza Více než 90 % lze trvale vyléčit. Odkazy Související články Nadledvina Feochromocytom (preparát) Endokrinní hypertenze Hypertenzní krize Zdroj BENEŠ, Jiří. Studijní materiály ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. [wikiskripta.eu]
 • Dlouhodobá prognóza U benigních nádorů je prognóza velmi dobrá, přesto je možné v 10letém sledování očekávat až 10% recidivu tumoru s projevy vzdálených metastáz u původně benigního tumoru.[zdravi.euro.cz]
 • Je Her2 v prognóze dôležité. Veľmi pekne ďakujem. K. Odpověď: Dobrý den. Tento typ nádoru s přihlédnutím k jeho imunoprofilu a věku pacientky má velmi dobrou prognózu.[mamo.cz]
 • U těchto nádorů je plně indikována adjuvantní chemoterapie, ale přesto jejich prognóza není dobrá a celkové přežití nedosahuje 2 let.[linkos.cz]

Prevence

 • Prevence : Prevence neexistuje. Nejsme schopni předejít vzniku tohoto nádoru u konkrétního člověka. Léčba : Nejlepším možným řešením je chirurgické odstranění postižené nadleviny i s nádorem.[stefajir.cz]
 • Více už pro sebe - v této sekundární prevenci - udělat nemůžete. Sekundární prevence znamená, že při se při ní snažíme najít co nejmenší nádorové ložisko.[zena.aktualne.cz]
 • Proto je boj v oblasti takzvané primární prevence neúspěšný - počet nových případů tak narůstá ve všech vyspělých zemích.[mojezdravi.cz]
 • Noste šálu, rukavice i čepici – jako prevenci alergii na zimu i podchlazení Test alergie na chlad vám udělá alergolog Při podezření na chladovou alergii neprodleně vyhledejte alergologa, který vyloučí jiné onemocnění.[slimming.cz]
 • Prevence alergie na chlad Vzniku chladové alergie lze předejít vyhýbáním se prudkým změnám teplot a především pak dobrou ochranou nezakrytých míst obličeje a rukou.[ordinace.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!