Edit concept Question Editor Create issue ticket

Epileptická Aura


Prezentace

Aura
 • Podle toho, zda se aura u pacienta vyskytuje nebo ne, rozlišuje migrénu s aurou nebo bez aury. Vzácně můžeme pozorovat také výskyt aury bez bolestí hlavy.[cs.wikipedia.org]
 • Aura je příznak předcházející akutním projevům některých onemocnění postihujících centrální nervový systém. Nejčastěji se aura objevuje v řádu desítek minut až hodin před záchvatem migrény nebo epilepsie.[mojezdravi.cz]
 • Epileptická aura (předzvěsť epileptického záchvatu) Aura sice v doslovném překladu znamená přdzvěsť, ale je již úvodní fází samotného epileptického záchvatu.[zbynekmlcoch.cz]
 • Nepatří sem:bolest hlavy NS ( R51 ). 0 Migréna bez aury (běžná migréna). 1 Migréna s aurou (klasická migréna) Migréna:. aura bez bolesti hlavy. bazilární. ekvivalentní. familiární hemiplegická. hemiplegická. s:. akutně nastupující aurou. prolongovanou[uzis.cz]
Neuralgie trojklaného nervu
 • trojklaného nervu – trigeminu ( G50.0 ). 0 Syndrom nakupených bolestí hlavy Chronická záchvatová hemikranie Nakupené bolesti hlavy:. chronické. epizodické. 1 Cévní bolest hlavy nezařazená jinde Cévní bolest hlavy NS. 2 Tenzní typ bolesti hlavy Chronická[uzis.cz]
Svalové křeče
 • Výboje mohou způsobit změnu ve stavu vědomí, vyvolat nenormální rytmické či opakované pohyby, záškuby či chvění končetin popř. i svalové křeče po celém těle.[labtestsonline.cz]
Poruchy hybnosti
 • Růstem v míše může ependymom míchu utlačovat a způsobit poruchy hybnosti a citlivosti těla zásobovaného míchou pod místem jejího útlaku. Ependymomy se mohou chovat zhoubně a šířit se po centrálním nervovém systému pomocí metastáz.[stefajir.cz]

Léčba

 • Léčba : při léčbě postupujeme poměrně radikálně a snažíme se jej chirurgicky co nejdříve odstranit. V případě, že není možné nádor chirurgicky odstranit, provádíme radioterapii, tedy léčbu ozářením. Prognóza onemocnění závisí na vlastnostech nádoru.[priznaky-projevy.cz]
 • Až po dalším neúspěchu léčby (méně než v 10 %) je přistupováno ke kombinaci více antiepileptik. První epileptický záchvat obvykle není důvodem pro zahájení léčby. Před léčbou je třeba analyzovat kompletní výsledky biochemie a KO.[wikiskripta.eu]

Prognóza

 • Čím je nemocný mladší, tím je prognóza horší. Supratentoriální stejně jako míšní léze (viz kap. 2.3) mají lepší prognózu než léze infratentoriální. Likvorový rozsev značí špatnou prognózu. 1.3.4 Anaplastický ependymom Anaplastický ependymom (WHO gr.[medicabaze.cz]
 • Prognóza onemocnění závisí na vlastnostech nádoru. Nezhoubné formy mají lepší prognózu.[priznaky-projevy.cz]
 • Prognóza astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu Prognóza astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu závisí na povaze nádorů. Benigní, tedy nezhoubné, formy mají obecně lepší prognózu.[cs.medixa.org]
 • Obecně není prognóza ependymomů příliš dobrá. Lokalizace tumoru V dětství je častější intrakraniální výskyt, v dospělosti jsou obvyklejší ependymomy v míše.[wikiskripta.eu]

Prevence

 • Prevencí vzniku záchvatů je vyvarování se všeho, co u konkrétního člověka funguje jako spouštěč záchvatu (může to být např. stres, alkohol, stroboskopické jevy ad.[wiki.rvp.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!