Edit concept Question Editor Create issue ticket

Epilepsie


Prezentace

 • Lymská karditida Seznam také zahrnuje chronické symptomatické prezentace zahrnující: Únava Špatné soustředění Bolest POTS PANS Seznam koinfekcí nyní zahrnuje: Babesia Ehrlichia Anaplasmóza Bartonella Borrelia miyamotoi Trpěli jste jednou nebo více z těchto[borelioza.cz]
Záchvat
 • Mohu na epilepsii nebo záchvat zemřít? Na vlastní záchvat nebo onemocnění ne.[ulekare.cz]
 • Některé ložiskové záchvaty provázejí takzvané automatismy – stereotypy neúčelného jednání. Jako aura se označuje subjektivní vjem (nevolnost, pocit tlaku nad žaludkem apod.), kterým ložiskový záchvat někdy začíná.[pfizer.cz]
 • Záchvaty mohou člověka postihnout přes den i v noci ve spánku.[mojezdravi.cz]
 • Ne každý záchvat se považuje za epileptický. Záchvaty vyvolané dočasnými stavy jako např. vysokou horečkou u kojenců, akutní meningitidou nebo encefalitidou, nebo vysazením alkoholu či léku se považují za vyprovokované záchvaty.[labtestsonline.cz]
 • […] parciální záchvat se sekundární generalizací parciální simplexní záchvat v komplexní se sekundární generalizací [1] Generalizovaný epileptický záchvat bilaterálně lokalizované záchvaty, symetrické bez ložiskového začátku začátky epileptických výbojů[wikiskripta.eu]
Aura
 • Patrně jste se již někdy setkali s termínem zvaným aura neboli předzvěst.[skoleniprvnipomoci.cz]
 • Záchvatům někdy předchází epileptická aura, tj. zvýšená senzitivita nebo neobvyklé vjemy zrakové, sluchové, čichové, chuťové nebo dotykové jako upozornění na hrozící záchvat.[labtestsonline.cz]
 • Některé záchvaty mají typický EEG obraz (např. petit mal: hrot – vlna 3/s). [1] Před ztrátou vědomí nabývá postižený bezprostředního pocitu aury, která může mít nejrůznější charakter podle lokalizace epileptického ložiska.[wikiskripta.eu]
Zmatenost
 • V případě následné zmatenosti slovně pacienta uklidnit. Zjistit, zda nedošlo k poranění. Zjistit, zda jde o pacienta již s léčenou epilepsií.[cs.wikipedia.org]
 • Epilepsie - příznaky záchvaty, dušení, zmatenost, ztráta vědomí, trhající nekontrolovatelné pohyby končetin, svalové křeče, záškuby ve svalech, poruchy vědomí, zhoršení zraku, poruchy čití, pocit mravenčení, bolest hlavy, výpadek zorného pole, bolest[epilepsie.zdrave.cz]
Febrilní křeče
 • křeče, infekce CNS, kongenitální defekty aj. v dětství – trauma, kongenitální defekty, AV malformace, infekce CNS v dospívání a dospělosti – trauma, nádory CNS, abstinenční příznak, AV malformace, infekce CNS v pozdní dospělosti a stáří – navíc cévní[wikiskripta.eu]
 • Epilepsií též nejsou febrilní křeče v dětství (křečové záchvaty dětí při horečce), i když mohou znamenat vyšší riziko vzniku epilepsie.[ulekare.cz]
Mydriáza
 • V, Menierský syndrom údaj o křečích (zejm. klonických) zvyšuje podezření na EP záchvat někdy nesnadné odlišit hysterický (psychogenní) záchvat – nemocný se obvykle při pádu neporaní a svůj pád usměrní, chybí mydriáza s areflexií zornic, nejsou pozitivní[wikiskripta.eu]
Cyanóza
 • […] frekv. záškubů než myoklonus, ztráta vědomí, děti atonický záchvat (astatický záchvat, Lenoxův-Gastautův syndrom ) – ztráta tonu posturálních svalů náhlý pád k zemi, nemusí být porucha vědomí tonicko-klonický záchvat ( grand mal ) – ztráta vědomí, pád, cyanóza[wikiskripta.eu]
Svalové záškuby
 • V takovém případě je ve fázi křečí vhodné pomoci pacientovi prostým podložením jeho hlavy, a zabránit tak poranění lebky při opakujících se svalových záškubech.[vitalia.cz]
 • . záškuby bez ztráty vědomí, EEG: výboj hrotů tonický záchvat ( Westův syndrom ) – tonické spazmy trupu a flexe HKK, extenze DKK, u dětí, mentální retardace, pády klonický záchvat ( dětská a Janzova juvenilní myoklonická epilepsie ) – menší frekv. záškubů[wikiskripta.eu]

Léčba

 • Jaké jsou možnosti léčby epileptiků? Kdy nastupuje farmakoterapie, jaké existují další postupy a v čem spočívají? Kterou léčbu považujete za nejvhodnější? Základní metodou léčby epilepsie je léčba medikamentózní.[vitalia.cz]
 • Léčba epilepsie Léčba se vždy odvíjí od průběhu záchvatu a identifikace příčin, které mohly případně záchvat vyvolat (nedostatek spánku, úraz nebo onemocnění mozku, návykové látky a podobně).[mojezdravi.cz]
 • Je však nutné tuto léčbu dodržovat a docházet na pravidelné kontroly k ošetřujícímu lékaři. Jednou z metod léčby epilepsie je také stimulace vagového nervu.[vipharm.cz]
 • Až po dalším neúspěchu léčby (méně než v 10 %) je přistupováno ke kombinaci více antiepileptik. První epileptický záchvat obvykle není důvodem pro zahájení léčby. Před léčbou je třeba analyzovat kompletní výsledky biochemie a KO.[wikiskripta.eu]

Prognóza

 • Dle prognózy lze epilepsie rozdělit do 4 skupin. V první skupině s excelentní prognózou (20–30 % pacientů) jsou syndromy dětského věku, které odeznívají samy, většinou po pubertě.[homolka.cz]
 • Výskyt, průběh a prognóza EP záchvat prodělá v životě asi 5 % populace. Jen 0,5% populace pak trpí opakovanými EP záchvaty. 1. záchvat se vyskytuje do 20. roku věku u 75 % epileptiků. Dnešní léky jsou účinné u 75–90 % epilepsií (viz.[wikiskripta.eu]

Epidemiologie

 • Epidemiologie 3. Etiologie 4. Patogeneze 5. Klinické formy 5.1. Dermatoborrelióza 5.2. Neuroborrelióza 5.3. Muskuloskeletální postižení 5.4. Ostatní 5.5. Postborreliózový syndrom 6. Diagnostika 6.1. Přímá diagnostika 6.2. Nepřímá diagnostika 6.3.[infekce.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Prevence - Prevence v pravém slova smyslu neexistuje, může jí být zdravý životní styl. První pomoc při záchvatu: 1. Pokud má postižený křeče, je třeba zabránit jeho zranění.[mojezdravi.cz]
 • Existuje vůbec nějaká prevence před epilepsií? Hlavní prevencí vzniku epilepsie je zabránit jakémukoli poškození mozku, včetně poranění hlavy. Proto je nutné užívat při sportovních aktivitách důsledně ochranné prostředky, tedy odpovídající helmy.[vitalia.cz]
 • Prevence Nejúčinnějším způsobem prevence LB je předcházet přisátí klíštěte používáním repelentů a vhodných oděvů a obuvi při pobytu v přírodě.[infekce.cz]
 • Akutní a rekonvalescenční serologie pro Borrelia burgdorferi byly interpretovány podle 2-tierových kritérií pro testování protilátek navržených Centry pro kontrolu a prevenci nemocí.[borelioza.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!