Edit concept Question Editor Create issue ticket

Edém mozku


Prezentace

Únava
 • Ptóza víčka u pacienta s Myasthenia gravis Typickým projevem je svalová únava a slabost, která se zvýrazňuje zejména po námaze.[wikiskripta.eu]
 • A vyvolává slabost a rychlou svalovou únavu. MG postihuje asi 20 osob z 100 000. MG se může rozvinout u kohokoliv, ale nejčastěji je diagnostikována u mužů nad 60 let věku a u žen pod 40 let.[labtestsonline.cz]
 • Příznaky Lambert-Eatonova myastenickéo syndromu Lambert-Eatonův myastenický syndrom se vyznačuje slabostí a únavou zejména svalů pánve a v oblasti stehen.[rehabilitace.info]
 • ‚ O08.8 ). těhotenství nebo porod ( O29.2 ‚ O74.3 ‚ O89.2 ) komplikace operační nebo léčebné péče ( T80–T88 ) novorozenecká anoxie ( P21.9 ). 2 Nezhoubná nitrolební hypertenze Nepatří sem:encefalopatie při hypertenzi ( I67.4 ). 3 Postvirový syndrom únavy[uzis.cz]
Dysartrie
 • Dysartrie Dysartrie je velmi častým projevem nemoci. Obvykle se porucha řeči rozvíjí ve středních a pozdních stádiích nemoci, může se však objevit i v prvních létech.[medicabaze.cz]
Hypertenze
 • Příznaky shodné s nitrolební hypertenzí.[wikiskripta.eu]
 • hypertenze ICP 41 60 mm Hg těžká nitrolební hypertenzi ICP nad 60 mm Hg jsou kritické normální hodnota mozkového perfúzního tlaku (CPP) 70-100mmHg bezpečný CPP 50 mmHg CPP 30- 50 mm Hg vede k reverzibilní funkční poruše CPP 30mm Hg vede k nevratným změnám[cmp-manual.cz]
 • Nepatří sem:encefalopatie při hypertenzi ( I67.4 ). 3 Postvirový syndrom únavy Myalgická encefalomyelitida. 4 Encefalopatie NS Nepatří sem:encefalopatie:. alkoholická ( G31.2 ). toxická ( G92 ). 5 Komprese mozku Stlačení mozku (kmene) Herniace Nepatří[uzis.cz]
Zvracení
 • Otok mozku a jeho projevy Edém mozku se projevuje úpornými bolestmi hlavy, nevolností až zvracením, poruchami vědomí až bezvědomím a poruchami dýchání.[cs.medixa.org]
 • zvracení může mít cerebrální charakter - náhlé, prudké, explozívní bez nausey může ale být i klasické zvraceni s nauseou.[cmp-manual.cz]
Nevolnost
 • Otok mozku a jeho projevy Edém mozku se projevuje úpornými bolestmi hlavy, nevolností až zvracením, poruchami vědomí až bezvědomím a poruchami dýchání.[cs.medixa.org]

Diagnostické vyšetření pacienta

Edém mozku
 • mozku, poruchy HEB Epilepsie a epileptické záchvaty.[wikiskripta.eu]
 • Otok mozku nebo také edém mozku vzniká zvýšenou hladinou vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost a utlačuje neurony a gliové buňky.[cs.medixa.org]
 • mozku hypoxie prudké změny osmolarity séra hypoglykemie Edém mozku (exitují různé klasifikace) 1.[cmp-manual.cz]
 • mozku Nepatří sem:edém mozku:. způsobený poraněním za porodu ( P11.0 ). úrazový ( S06.1 ). 7 Reyeův syndrom K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX. ).. 8 Jiné určené poruchy mozku Poradiační encefalopatie K vyznačení[uzis.cz]

Léčba

 • V terapii se uplaťnuje antiedematózní farmakologická léčba ( manitol, dexametazon ), eventuálně kraniotomie a zevní dekomprese. Vazogenní mozkový edém Vazogenní mozkový edém provází nejčastěji nádory a záněty mozku.[wikiskripta.eu]
 • Při neúčinnosti maxim. dávky do 14 dnů je vhodné léčbu ukončit.[postupy-pece.psychiatrie.cz]
 • Pokud je přítomna rakovina, léčba Lambert-Eatonova myastenického syndromu nejprve zahrnuje léčbu zaměřenou na tuto rakovinu. To může mít za následek zmírnění příznaků LEMS.[rehabilitace.info]
 • Připadá mi neuvěřitelné, že to, co jste mohli vidět ve videích, není projevem „nemoci“, ale vedlejším účinkem její „léčby“. Vskutku tragickým aspektem je, že neurotoxické účinky neuroleptik jsou dobře známé.[extremni-stavy.cz]
 • LÉČBA Kauzální léčba PCD není v současnosti možná. Terapeutický přístup k tomuto onemocnění je odvozen od léčby cystické fibrózy, jež se opírá o podpůrné techniky očišťování plic od sekretu, inhalaci a dechovou rehabilitaci.[tribune.cz]

Prognóza

 • Povědomí o nemoci je nutno stále rozšiřovat a mít na paměti, že čím dříve je diagnóza stanovena, tím lepší je prognóza pacienta.[tribune.cz]

Prevence

 • Prevence Jedinou prevencí je genetické poradenství. Diagnostiku DNA nelze provést, provádí se analýza výskytu onemocnění v rodokmenu. U těhotných se dělá ultrazvukové vyšetření plodu.[mojezdravi.cz]
 • IV-expertní názory, klinická zkušenost Odkaz č. 3 V prevenci vzniku akutních dystonií a tardivních dystonií a dyskinéz se doporučuje preferovat antipsychotika II. generace před antipsychotiky I. generace.[postupy-pece.psychiatrie.cz]
 • Jako prevenci agresivních stavů lze doporučit dlouhodobé podávání antidepresiv typu SSRI, případně antikonvulziv (valproát).[medicabaze.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!