Edit concept Question Editor Create issue ticket

Diabetický katarakta


Prezentace

Snížená zraková ostrost
 • Je indikována také u diabetické makulopatie, kde však již sníženou zrakovou ostrost nemůže zlepšit, ale může zabránit dalšímu poklesu vizu (Obr. 4). Strategie léčby DR laserem je u diabetiků 1. a 2. typu odlišná.[zdravi.euro.cz]

Léčba

 • Léčba diabetické retinopatie Diabetická retinopatie Farmakologická terapie je cílená zejména na těsnou kompenzaci cukrovky a krevního tlaku, ale také na léčbu dyslipidémie.[ocni-visus.cz]
 • Laserová léčba Včasná a správně indikovaná léčba laserem může stabilizovat pokročilé formy NPDR a PDR.[zdravi.euro.cz]
 • Pokud předchozí laserová terapie selhává, přistupuje se k biologické léčbě sítnice pomocí tzv. anti-VEGF látek.[ocp.cz]
 • (injekční léčba pŕímo do oka, brání proliferaci cév).[wikiskripta.eu]
 • "U velmi pokročilých nálezů je někdy vhodná operační léčba tzv. vitrektomií - odstraněním sklivce. Tímto způsobem se operuje prokrvácené oko nebo odchlípená sítnice.[neovize.cz]

Prognóza

 • Hyperosmolární neketoacidotické Akutní komplikace DM 2. typu s těžkou hyperglykemií, dehydratací a poruchou vědomí, špatná prognóza.[wikiskripta.eu]
 • Zabývá se rizikovými faktory, prognózou i screeningem onemocnění. Na závěr definuje posudková hlediska očních komplikací. Summary Sosna, T., Švancarová, R., Netuková, M.[zdravi.euro.cz]

Epidemiologie

 • Epidemiologie Nejzávažnější a zároveň i nejčastější komplikací diabetu je diabetická retinopatie. Incidenci a prevalenci DR v diabetické populaci ovlivňuje celá řada faktorů.[zdravi.euro.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Češi nedbají na prevenci V České republice je v současné době více než 860 tisíc pacientů trpících diabetem a ročně přibyde zhruba 7 nových diabetiků na tisíc obyvatel.[neovize.cz]
 • Prognóza, prevence a screening Prevence vzniku a progrese DR může být realizována za předpokladu odborné spolupráce diabetologů, internistů a oftalmologů.[zdravi.euro.cz]
 • Poslední záchrana před rizikem slepoty Základem léčby a prevence diabetické retinopatie je dosažení a trvalé udržení optimální kompenzace cukrovky a dalších rizikových faktorů diabetu jakými je vysoký tlak a vysoká hladina cholesterolu.[ocp.cz]
 • Prevence V rámci výzkumu vlivu výživy na lidský zrak bylo zjištěno sníženo – snížení rizika rozvoje šedého zákalu vlivem užívání luteinu a zeaxantinu.[lekarnickekapky.cz]
 • Chronické komplikace Pro prevenci chronických komplikací je potřeba především normalizovat glykémii. Aby se snížilo riziko makroangiopatie, je třeba minimalizovat další rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.[wikiskripta.eu]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!