Edit concept Question Editor Create issue ticket

Dětská mozková obrna


Prezentace

Třes
 • […] na: diparéza/diplegie: postižené jsou obě dolní končetiny, nemocný je schopen tzv. nůžkovité chůze, při které se vtočená kolena navzájem dotýkají hemiparéza/hemiplegie: postižené jsou končetiny jedné strany těla, může se vyskytnout tzv. hemiparetický třes[cs.medlicker.com]
 • Může se navíc objevit také intenční tremor neboli třes, který vzniká při činnosti řízené vůlí. Ataktická forma je však poměrně vzácná. SMÍŠENÁ FORMA – Posledním typem je forma smíšená, která kombinuje předchozí druhy DMO.[zdravi.euro.cz]
 • Mohou trpět i tzv. intenčním tremorem, což je třes, který se objevuje při činnosti řízené vůlí. Kombinací těchto tří druhů může vzniknout smíšená forma DMO. Nejčastěji dochází ke kombinaci spastické a athetoidní formy.[nemoci.vitalion.cz]
 • U dětí trpících spastickou hemiparézou se může objevit tzv. hemiparetický třes, při kterém dochází k neovladatelným pohybům končetin postižené poloviny těla. Dyskinetická forma Dyskinetická forma se vyskytuje u 10-20 % případů DMO.[emimino.cz]
 • Může se objevit třes při volní hybnosti. Ataktickou formou je postiženo zhruba 5 – 10 % nemocných. Kombinovaná forma DMO. U nemocných s DMO se všechny uvedené formy mohou různě kombinovat.[alfabet.cz]
Dystonie
 • Převládá-li dystonie nebo ataxie, častěji je přítomna i mentální retardace. Onemocnění je často kombinací více forem DMO.[wikiskripta.eu]
 • Nikoliv rozhodujícími, ale důležitými jsou délka trvání dystonického stažení a předchozí operační léčba dystonie. V ideálním případě trvá velmi dobrý terapeutický efekt kolem 3 měsíců, běžně je uváděna doba 8 – 12 týdnů.[alfabet.cz]
Ataxie
 • Ataxie dysmetrie nebo intenční tremor horních končetin, ataxie chůze a stoje – postižení dolních končetin a trupu (stoj a chůze o široké bazi, kolíbavá chůze). Diparetická forma (někdy označována jako paraparetická) Nejčastější (1/3 postižených).[wikiskripta.eu]
Dysartrie
 • Převládá-li choreo-atetóza, bývá normální inteligence, ale slovní vyjadřování ztěžuje těžká dysartrie. Převládá-li dystonie nebo ataxie, častěji je přítomna i mentální retardace. Onemocnění je často kombinací více forem DMO.[wikiskripta.eu]
Pomalá řeč
 • U dítěte pozorujeme mimovolní pohyby, záškuby obličeje, nesrozumitelná a pomalá řeč, poruchy sluchu. Intelekt je na dobré úrovni. TERAPIE Léčba dětské mozkové obrny: Léčebná péče o pacienta s DMO v Renona Rehabilitation je komplexní.[renona-rehabilitation.com]
Svalová spasticita
 • FORMY DMO Spastická forma DMO Je to vůbec nejčastější forma, vyznačuje se svalovou spasticitou. Postižené svaly mají trvale zvýšené napětí. Svaly působí staženě, ztuhle, na dotek jsou tuhé.[renona-rehabilitation.com]
Epilepsie
 • Častý je výskyt epilepsie, případně může být i senzitivní deficit a mentální retardace. Kvadruparetická forma Těžší forma diparetické formy. Obrnou postiženy všechny 4 končetiny. Přítomna je i epilepsie a mentální retardace či poruchy učení.[wikiskripta.eu]
 • Velmi často se k MO ještě přidávají jiné vady, jako jsou např. snížení inteligence, smyslové vady a v mnoha případech epilepsie. Jsou časté deformity nohou. Mezi nejčastější patří koňská noha, kdy je pata tažena vzhůru a noha stojí na špičce.[cs.wikipedia.org]
 • Společně s touto formou DMO se také objevuje epilepsie. Vzácnou formou onemocnění je forma ataktická. Toto onemocnění postihuje celkovou koordinaci pohybu a vnímání rovnováhy.[mojezdravi.cz]

Léčba

 • Ani dnes ještě neexistuje nějaká standardní léčba, která by byla u všech pacientů dostatečně účinná.[cs.wikipedia.org]
 • Délka léčby celoživotní nevyléčitelné onemocnění Léky Mohou se podávat léky na epilepsii nebo na uvolnění svalových křečí, dále léky podporující metabolismus mozku. Domácí léčba Péče, trpělivost a přístup nejbližších je pro dítě klíčový.[mojezdravi.cz]

Epidemiologie

 • Epidemiologie Incidence DMO je asi 2:1000 živě narozených dětí. Riziko roste nepřímo úměrně s gestačním stářím při porodu.[wikiskripta.eu]
 • Plná definice Epidemiologie Prevalence se odhaduje kolem 40 pacientů/1 milion obyvatel se stejným zastoupením u mužů a žen.[medicabaze.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Prevence dětské mozkové obrny U prevence DMO záleží na tom, zda se s ní dítě už narodilo (vrozená DMO) nebo ji získalo až po narození (získaná DMO).[emimino.cz]
 • Prevence Prevence spočívá v pravidelné a komplexní péči o těhotnou až po správné vedení porodu a péči o novorozence a předcházení úrazům.[mojezdravi.cz]
 • Rehabilitací učíme dítě novým správným stereotypům, eliminujeme patologické vzorce pohybů a snažíme se zajistit prevenci proti spasticitě a kontrakturám. Dítě by mělo po narození absolvovat řadu vyšetření přes ambulantní pediatrické až neurologické.[renona-rehabilitation.com]
 • Prevence dětské mozkové obrny Nejprve je třeba zmínit, že DMO můžeme rozdělit na dvě kategorie, podle toho, kdy se tato choroba začala projevovat. Existuje DMO získaná a vrozená.[nemoci.vitalion.cz]
 • DMO není přes veškerý výzkum vyléčitelná a neexistuje ani její spolehlivá prevence. Formy dětské mozkové obrny V dnešní době jsou klasifikovány jednotlivé typy DMO podle charakteru hybné poruchy do čtyř širších kategorií.[alfabet.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!