Edit concept Question Editor Create issue ticket

Dědičný renální karcinom


Prezentace

Hypertenze
 • Mohou způsobovat mikroskopickou hematurii (přítomnost červených krvinek v moči), vzácně bolesti ledviny nebo hypertenzi.[cus.cz]
 • Mezi jiné paraneoplastické příznaky patří hyperkalcémie (parathormon), polycytémie (erytropoetin), hypertenze (renin), gynekomastie (prolaktin), Cushingův syndrom (kortizon), Staufferův syndrom a další.[zdravi.euro.cz]
Hematurie
 • Nejčastějším problémem, který donutí pacienta navštívit lékaře, je přítomnost krve v moči, tzv. hematurie. Je způsobena prorůstáním nádoru do tkáně ledviny. Rozlišujeme 2 druhy hematurií.[cus.cz]
 • Časná diagnóza je u těchto nádorů zásadní, pozornost musí být věnována zejména v místech endemického výskytu srpkovité anémie mladým pacientům s hematurií.[zdravi.euro.cz]
Bolest v boku
 • Dále se nádor ledviny může projevit bolestí v boku, v bedrech nebo břicha. Bolest je obvykle tupá, stálá, ale může být i kolikovitá.[cus.cz]
Bolest kostí
 • Mezi symptomy pokročilých nádorů ledvin patří lumbalgie, hmatný tumor, hematurie, varikokéla, celkové příznaky, paraneoplastické syndromy a bolesti kostí v souvislosti s metastázami.[zdravi.euro.cz]
Horečka
 • Erythema annulare centrifugum. 2 Erythema marginatum. 3 Jiný chronický obrazcový erytém. 8 Jiné určené erytémové stavy. 9 Erytémový stav NS Erytém NS Erytrodermie NS L54* Erytém při nemocech zařazených jinde. 0* Erythema marginatum při akutní revmatické horečce[uzis.cz]
 • Zánět mozkových blan Dobry den, může byt zánět mozkových blan bez horečky? Dekuji za odpoved, hezky... Vysoký prolaktin Dobrý den paní doktorko. Kamarádka má zdravotní problémy a v nemocnici ji neřekli...[ulekare.cz]
 • K obecným příznakům nádorového onemocnění řadíme nechutenství, ztrátu hmotnosti (neúmyslný pokles váhy přibližně o 10 % z celkové hmotnosti za ½ roku), malátnost, únavu, slabost, noční pocení, opakující se horečky a jiné další příznaky pocitu špatného[cus.cz]
 • Extrémně vzácný je angioedém asociovaný s cytokiny (Gleichův syndrom – horečka, eozinofilie, úbytek hmotnosti, elevace IgM, zvýšení hladin IL-3, IL-5 a IL-6) (Tab. 2).(24) Závěr Hereditární angioedém je vzácné onemocnění, které má výrazný vliv na kvalitu[zdravi.euro.cz]
Malátnost
 • K obecným příznakům nádorového onemocnění řadíme nechutenství, ztrátu hmotnosti (neúmyslný pokles váhy přibližně o 10 % z celkové hmotnosti za ½ roku), malátnost, únavu, slabost, noční pocení, opakující se horečky a jiné další příznaky pocitu špatného[cus.cz]
 • Nejčastějšími paraneoplastickými příznaky jsou hypoalbuminémie, úbytek hmotnosti, nechutenství a malátnost.(6) Tyto příznaky již souvisí se zkráceným přežitím.[zdravi.euro.cz]
Chudokrevnost
 • Nádor ledviny se může projevit i anémií (chudokrevností), o níž vypovídají změny v krevním obraze. Specifický nádorový marker, který by v laboratorním vyšetření krve s jistotou odhalil nádor ledviny, bohužel neexistuje.[cus.cz]
Dušnost
 • Pacient může trpět dušností, vykašlávat krev, pociťovat bolesti na hrudi, způsobit si zlomeninu kosti aniž by kost jakkoli nadměrně zatěžoval – tzv. patologickou frakturu (např. při chůzi ze schodů) a dalšími symptomy.[cus.cz]

Léčba

 • Léčba karcinomu ledviny MUDr. Klára Havlová, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Základní metodou léčby karcinomu ledviny je operační léčba. Mezi další možnosti léčby patří tzv. radiofrekvenční ablace.[cus.cz]
 • Onkologická léčba Biologická (cílená) léčba – „targeted therapy“ – je moderním způsobem léčby generalizovaného karcinomu ledviny zejména světlobuněčné frakce.[zdravi.euro.cz]
 • Hofirek), které má strombolytickou léčbou, včetně lokální trombolýzy, dlouholetou zkuš enost. Léčba trombózy nízkomolekulárním heparinem kontinuální infuzí je v Dětské nemocnici FN Brno u indikovaných pacientů zavedený m léče bným standard em.[tribune.cz]

Prognóza

 • Prognóza je velmi špatná, 2/3 nemocných nepřežívají 2 roky. Do této skupiny patří i medulární karcinom ledviny, který se vyskytuje téměř výhradně u lidí černé rasy se srpkovitou anémií. Jeho prognóza je extrémně špatná.[zdravi.euro.cz]
 • Další prognóza pacientky není úplně jistá a záleží př edev š í m na její ochotě spolupracovat.[tribune.cz]

Epidemiologie

 • VIII Hladina stoupá s věkem [3] S krevní skupinou jinou než 0 [3] U některých osob / celých rodin vrozeně Epidemiologie Aktivita f.[medicinman.cz]
 • Rozšíření zhoubných nádorů ledvin (epidemiologie) MUDr. Martina Novotná, Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové Zhoubné nádory ledvin představují 2-3 % ze všech zhoubných onemocnění člověka.[cus.cz]
 • […] i ke zvýšení 5letého přežívání (1960 30-40 %, 1990 50-60 %)… Klíčová slova karcinom ledviny • onkogeny • tumor supresorové geny • nádorové markery • prognostické faktory • chirurgická léčba • minimální invazívní léčba • biologická terapie Incidence, epidemiologie[zdravi.euro.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Je třeba zohlednit četnost a závažnost atak, postižený orgán, ale i přání pacienta ve smyslu jeho vnímání snížení kvality života, dnů pracovní neschopnosti či strachu ze závažných atak.(21) Nezbytné je v primární prevenci akutních atak vyvinout maximální[zdravi.euro.cz]
 • Vždy musíme zvážit benefit profylaktického podávání heparinu v prevenci tromboembolie ve vztahu k možnému rozvoji osteopenie či osteoporózy. V případě hyperhomocysteinemie podáváme 25 mg vitaminu B6 a 10 mg kyseliny listové perorálně.[lubusky.com]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!