Edit concept Question Editor Create issue ticket

Bazaliom


Prezentace

Vřed
 • 301 163 301 Ulcus cruris venózní vřed 302 166 302 Ulcus cruris atypické pyoderma gangrenosum 303 169 303 Osteoartróza nohy hallux valgus tylom 304 172 304 Arthritis urica s postižením I metatarzofalangeálního kloubu 305 175 305 Stav po fraktuře horní[books.google.ro]
 • Má charakter vředu s nepatrně vyvýšenými, tuhými okraji, spodina vředu je hnědočervené barvy. Mikroskopicky se nádor skládá z menších cylindrických a polygonálních buněk, které mají tmavé, lehce protáhlé jádro a málo objemnou bazofilní plazmu.[nechcikazy.cz]
 • „Rodent vřed“ přeadresuje tady.[cs.qwerty.wiki]
Vřed
 • 301 163 301 Ulcus cruris venózní vřed 302 166 302 Ulcus cruris atypické pyoderma gangrenosum 303 169 303 Osteoartróza nohy hallux valgus tylom 304 172 304 Arthritis urica s postižením I metatarzofalangeálního kloubu 305 175 305 Stav po fraktuře horní[books.google.ro]
 • Má charakter vředu s nepatrně vyvýšenými, tuhými okraji, spodina vředu je hnědočervené barvy. Mikroskopicky se nádor skládá z menších cylindrických a polygonálních buněk, které mají tmavé, lehce protáhlé jádro a málo objemnou bazofilní plazmu.[nechcikazy.cz]
 • „Rodent vřed“ přeadresuje tady.[cs.qwerty.wiki]
Papula
 • Většinu uzlíkovitých bazaliomů lze diagnostikovat klinicky, některé varianty lze však velmi obtížně odlišit od nezhoubných lézí, například névů, sebaceomů, fibrózních papulí, jizev po akné nebo hypertrofického zjizvení. [5] Patofyziologie Histologie uzlíkovitého[dictionnaire.sensagent.leparisien.fr]
 • Většinu uzlíkovitých bazaliomů lze diagnostikovat klinicky, některé varianty lze však velmi obtížně odlišit od nezhoubných lézí, například névů, sebaceomů, fibrózních papulí, jizev po akné nebo hypertrofického zjizvení. [6] Patofyziologie Histologie uzlíkovitého[wikiwand.com]
 • Typická léze je papula nebo nodul s exulcerací s perleťově růžovými až masovitými okraji, kterými prosvítají teleangiektazie. Může dojít i ke krvácení, jizvení a tvorbě krusty.[wikiskripta.eu]
 • Většina z tvárné bazální-buněk rakoviny může být diagnostikována klinicky; nicméně, jiné varianty může být velmi obtížné odlišit od benigních lézí, jako je intradermálně névu, sebaceomas, vláknité papuly, časných jizev po akné, a hypertrofické jizvy.[cs.qwerty.wiki]

Léčba

 • Pro oba nádory platí, že zásadní pro úspěšnou léčbu je včasný záchyt a včasná přiměřená léčba. Pokud nádor dosáhne velikosti více než 5 cm, šance na úspěšné vyléčení se prudce snižuje.[fnol.cz]
 • Studie 2008 uvádí, že místní IMQ jeví jako efektivní při léčbě primárních drobných povrchových BCC, ale pouze ‚může případně‘ mít roli v léčbě primární tvárné BCC.[cs.qwerty.wiki]
 • […] k nemožnosti léčby.[vylecime.cz]
 • Léčba Léčba závisí na velikosti a umístění bazaliomu.[uzdravse.cz]
 • Experimentální podání “cílené” léčby V dnešní době se pro pokročilejší stádia melanomu používá biologická nebo cílená léčba.[linkos.cz]

Prognóza

 • Léčba Prognóza Při správné volbě metody léčby v časné fázi primárního bazaliomu je prognóza výtečná. Opakované nádory se léčí mnohem obtížněji, s vyšší pravděpodobností dalšího návratu onemocnění.[dictionnaire.sensagent.leparisien.fr]
 • Prognóza Při správné volbě metody léčby v časné fázi primárního bazaliomu je prognóza výtečná. Opakované nádory se léčí mnohem obtížněji, s vyšší pravděpodobností dalšího návratu onemocnění- kolem 50%![wikiwand.com]
 • Prognózu a další léčebný postup u kožních nádorů významně ovlivňuje jejich celková tloušťka, případně další parametry. Proč právě tloušťka nádoru? Čím je nádor tlustší, tím se prognóza onemocnění zhoršuje.[linkos.cz]
 • Může připomínat hladký lesklý uzlík nebo červenou plošku, obvykle se objevuje na obličeji, uchu či krku, a pokud se odstraní, prognóza na úplné vyléčení je velmi příznivá.[zbynekmlcoch.cz]
 • Tyto buňky jsou aneuploidní, ale nijak nezhoršují prognózu; zřejmě se tedy jedná spíše o projev senescence než zhoršení biologického chování.[wikiskripta.eu]

Epidemiologie

 • Epidemiologie Bazaliom se vyskytuje se mnohem častěji u lidí se světlou pletí a s rodinnou historií tohoto nádoru, větší výskyt je blízko rovníku a ve vyšších nadmořských výškách.[dictionnaire.sensagent.leparisien.fr]
 • Epidemiologie Bazaliom se vyskytuje se mnohem častěji u lidí se světlou pletí a s rodinnou historií tohoto nádoru, větší výskyt je blízko rovníku a ve vyšších nadmořských výškách .[wikiwand.com]
 • Epidemiologie Bazaliom představuje nejčastější maligní nádor vůbec, představuje i 70 % všech případů maligních nádorů kůže. Rizikové faktory Expozice UV záření. Expozice arzenu. Expozice uhelnému dehtu.[wikiskripta.eu]
 • Epidemiologie Karcinom bazálních buněk je velmi časté kožní rakoviny. Je mnohem častější u světlou pleť jedinců s rodinnou historií rakoviny bazálních buněk a zvýšení výskytu blíže k rovníku nebo ve vyšší nadmořské výšce.[cs.qwerty.wiki]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Vedle prevence a předcházení expozici rizikovým faktorům je zásadní sebevyšetřování a rozpoznání časných stadií onemocnění v rámci vyšetření při screeningu. Prevence Neexistuje žádné „zdravé opálení do hněda“![allum.cz]
 • Profylaxe a prevence Dbejte na dostatečnou ochranu před sluncem - noste sluneční brýle, klobouky a exponované části těla chraňte oděvem.[uzdravse.cz]
 • […] melanomu Melanom je onemocnění, kterému lze prevencí předcházet V popředí preventivních opatření stojí zejména zásady správného opalování.[trendyzdravi.cz]
 • Proto nemá smysl odstranit všechny pigmentové névy jako prevenci před vznikem maligního melanomu.[vylecime.cz]
 • Nicméně, Cochrane přezkoumání zkoumá vliv sluneční ochrany (opalovací krém pouze) v prevenci rozvoje bazaliom nebo kožního karcinomu z dlaždicových buněk zjištěno, že existují dostatečné důkazy, aby se prokázalo, zda krém byl účinný pro prevenci jedné[cs.qwerty.wiki]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!