Edit concept Question Editor Create issue ticket

Anorchismus


Léčba

  • Hypolipidemika (statiny) jsou dosud základem léčby dyslipidémie.[tribune.cz]
  • Vývoj v endovaskulární léčbě břišních aneurysmat zaznamenal v posledních letech značný pokrok.[nasagel.cz]
  • Léčba aneurysmatu Léčba spočívá v chirurgickém „opravení“ postižené stěny. Ne však všechna aneurysmata jsou operovatelná. Když aneurysma není léčeno a dojde k jeho prasknutí, většinou končí smrtí pacienta.[mojezdravi.cz]
  • Léčba Angelmanova syndromu Neexistuje žádný lék na Angelmanův syndrom. Současná léčba se zaměřuje na zvládnutí lékařských a vývojových otázek.[rehabilitace.info]

Prognóza

  • Prognóza Při ruptuře: 50 % postižených zemře před dosažením nemocnice, 25 % peroperačně, celková operační mortalita je 50 %, celková mortalita ruptury je 75–90 %.[wikiskripta.eu]

Epidemiologie

  • Epidemiologie Stručně bychom o epidemiologii AAA mohli říci, že se jedná o onemocnění typicky se vyskytující u kuřáků, mužů vyššího věku. Výskyt AAA po 50. roce věku trvale narůstá a u mužů je 2 až 6krát častější než u žen.[zdravi.euro.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

  • […] inhibitoru ACE na prevenci ruptury bez ohledu na dávku a typ přípravku.[tribune.cz]
  • Prevence Jedinou prevencí je zdravý životní styl.[mojezdravi.cz]
  • Efekt obou metod z hlediska prevence prasknutí výdutě a úmrtí je v horizontu přibližně 10 let statisticky stejný,“ srovnává prospěšnost jednotlivých metod primář. V České republice implantují lékaři ročně necelé dvě stovky břišních stentgraftů.[nasagel.cz]
  • Prevence Ve velmi vzácných případech může být Angelmanův syndrom přenášen z postiženého rodiče na dítě prostřednictvím defektních genů.[rehabilitace.info]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!