Edit concept Question Editor Create issue ticket

Akutní senzorická porucha sluchu způsobená akutní akustickou traumou


Prezentace

Periferní neuropatie
 • Může se rozvinout periferní neuropatie, která se projevuje svalovou slabostí, která začíná nejčastěji na horních končetinách. Může postihnout všechny končetiny, respirační svaly.[wikiskripta.eu]
Paréza
 • Hlavní příznaky jsou abdominální bolest (imitující NPB ), zácpa, zvracení, hypertenze a psychické problémy (hysterie), bolesti hlavy, parézy až plegie . V moči se nachází zvýšená hladina ALA a PBG.[wikiskripta.eu]
Bolest v boku
 • Chorobopis Pro akutní bakteriální pyelonefritidu je typický rychlý začátek charakterizovaný klinickými příznaky, jako jsou zimnice, horečka, bolesti v boku, nauzea nebo zvracení.[anamneza.cz]
Sluchové postižení
Kolika
 • U mužů s typickou ledvinovou kolikou ( tj. charakteristickými záchvatovitými bolestmi v bederní krajině, které jsou měnlivé intenzity ), a to zejména u těch, kteří nezareagují příznivě do 48 hodin po zahájení léčby nebo kteří mají opakovaný zánět ledvinové[anamneza.cz]
Hrudník
 • Normosang – léčba akutních atak jaterních porfyrií Další ze symptomů: tachykardie, hypertenze, neklid, pocení, nauzea, vomitus, bolesti hlavy, krku, hrudníku, dysurie, dysfunkce močového měchýře, ileus – může trvat i déle než týden.[wikiskripta.eu]
Bolest v krku
 • Normosang – léčba akutních atak jaterních porfyrií Další ze symptomů: tachykardie, hypertenze, neklid, pocení, nauzea, vomitus, bolesti hlavy, krku, hrudníku, dysurie, dysfunkce močového měchýře, ileus – může trvat i déle než týden.[wikiskripta.eu]

Diagnostické vyšetření pacienta

Hepatocelulární karcinom
 • U této a ostatních akutních porfyrií je zvýšené riziko hepatocelulárního karcinomu. Metabolické odchylky Akutní intermitentní porfyrie je způsobena ztrátou aktivity porfobilinogendeaminázy, 3. enzymu v biosyntéze hemu.[wikiskripta.eu]

Léčba

 • Léčba K léčbě akutní bakteriální pyelonefritidy má být antibiotická léčba nasazena co nejdříve, jakmile je zřejmá diagnóza a je odebrána moč a krev k provedení bakteriologického vyšetření.[anamneza.cz]
 • Léčba a prognóza Jako specifická léčba akutních atak se používá hemin, který je podaný intravenózně. Ten snižuje aktivitu ALAS1 a také snižuje vylučování kyseliny 5-aminolevulové a porfobilinogenu močí.[wikiskripta.eu]
 • Prognóza příznivá při včasné diagnóze a včasné léčbě.[priznaky-projevy.cz]
 • Léčba Aby se zabránilo komplikacím a dalšímu rozvoji onemocnění, je zapotřebí komplexní léčba a preventivní podpora. Léčba spočívá v provedení korektivní operace, která předepisuje podpůrnou léčbu předepisujícími léky.[cz.lifehealthcaregroup.com]
 • Korekce antibiotické léčby podle kultivace optimalizuje léčbu. U akutního onemocnění zahajujeme antibiotickou léčbu v podstatě vždy empiricky. Předpokládáme, že ascendentní infekce vyvolává z 80–90 % Escherichia coli, méně enterokoky.[tribune.cz]

Prognóza

 • Prognóza příznivá při včasné diagnóze a včasné léčbě.[priznaky-projevy.cz]
 • Léčba a prognóza Jako specifická léčba akutních atak se používá hemin, který je podaný intravenózně. Ten snižuje aktivitu ALAS1 a také snižuje vylučování kyseliny 5-aminolevulové a porfobilinogenu močí.[wikiskripta.eu]
 • Prognóza Čím je dítě mladší, tím vyšší je riziko trvalého poškození ledvin se vznikem jizev renálního parenchymu.[medicabaze.cz]
 • Předpověď počasí Pokud je pacient diagnostikován akutníintermitentní porfyrie, prognóza do značné míry závisí na stupni nervových zakončení. Časem začala terapie eliminovat symptomy během 2-4 dnů.[cs.carolchanning.net]
 • Obecně prognóza nekomplikované primoataky APN je dobrá, pokud je včas a adekvátně léčena, většinou nezanechává trvalé následky na postižené ledvině. Riziko recidivy je udáváno kolem 10 %, podle věku.[zdravi.euro.cz]

Epidemiologie

 • Epidemiologie Močové infekce patří mezi nejčastější infekce u dětí – prevalence je asi 1 2 %.[wikiskripta.eu]
 • Epidemiologie Výskyt pyelonefritidy závisí na věku a pohlaví. Prevalence u nedonošených novorozenců se udává 2,9 %, u zralých novorozenců 0,7 %. V předškolním věku je prevalence 1 3 %, ve školním věku 0,7 2,3 %.[medicabaze.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Léčba : v akutní fázi infuze s glukózou (inhibuje ALA-syntázu) a hematinem; prevencí další ataky je vyvarování se vyvolávající látky (zákaz užívání některých léčiv nebo alkoholu).[wikiskripta.eu]
 • Prevence Základním pravidlem pro prevenci ztráty sluchu je prevence nebezpečných situací a rizikových faktorů. Je důležité včas identifikovat onemocnění horních cest dýchacích a léčit je.[cz.lifehealthcaregroup.com]
 • Klonování cDNA a genů, kódujících všechny enzymy hemové syntézy, mělo dopad pro pochopení molekulární patologie jednotlivých porfyrií, jejich včasnou diagnostiku a účinnější prevenci život ohrožujících akutních atak(1–3, 6–8).[zdravi.euro.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!