Edit concept Question Editor Create issue ticket

Adenokarcinom močového měchýře


Prezentace

Hematurie
 • Leukocyturie, mikroskopická hematurie nebo asymptomatická bakteriurie nejsou kontraindikací k podání BCG. Antibiotická profylaxe není v těchto případech pro instilaci nezbytná.[zdravi.euro.cz]
 • Chorobopis Nejtypičtějšími klinickými příznaky onemocnění karcinomem močového měchýře jsou hematurie ( tj. přítomnost krve v moči ), pyurie ( tj. přítomnost hnisu v moči ), dysurie ( tj. obtíže při močení ), pálení při močení a také časté frekventní močení[anamneza.cz]
 • Na nádorové onemocnění MM může upozornit i mikroskopická hematurie (pouhým okem neviditelná příměs krve) zjistitelná jen při laboratorním vyšetření moči.[linkos.cz]
Pálení při močení
 • Chorobopis Nejtypičtějšími klinickými příznaky onemocnění karcinomem močového měchýře jsou hematurie ( tj. přítomnost krve v moči ), pyurie ( tj. přítomnost hnisu v moči ), dysurie ( tj. obtíže při močení ), pálení při močení a také časté frekventní močení[anamneza.cz]

Léčba

 • Přesto se ve většině případů dá další léčba aplikovat, po chirurgické léčbě je možno zvážit radioterapii, chemoterapii a v případě selhání léčby lze zvolit další řadu chemoterapie.[linkos.cz]
 • Zdůrazňujeme, že instilační léčba nepůsobí na jiné než povrchové nádory MM a nelze ji v žádném případě použít jako náhradu radikální operační léčby u vyšších stádií onemocnění (viz níže).[cus.cz]
 • Rovněž léčba radiační může být v některých případech úspěšná.[anamneza.cz]
 • Tato instilační léčba je používána od 70. let 20. století.[zdravi.euro.cz]
 • Léčba karcinomu močového měchýře Základem léčby u povrchových nádorů je endoskopická operace.[mojezdravi.cz]

Prognóza

 • U pacientů, kteří zanechali kouření, je prokázán lepší terapeutický efekt a lepší prognóza.[zdravi.euro.cz]
 • Potřeba přesného popisu nádoru, jeho rozsahu a tím i jeho zařazení a prognózu určuje postup následné léčby, další sledování a vyšetření a rovněž prognózu onemocnění.[linkos.cz]
 • Opětovná operace, jakkoli se Vám nemusí zamlouvat, může přinést důležité informace, které významně ovlivní Vaši další léčbu a tím i prognózu onemocnění.[cus.cz]
 • Přesto to stále stojí za to, protože horší prognóza čeká kuřáka ve všech aspektech, má více nádorů i více jejich agresivnějších forem. A ještě jedno číslo – okolo třetiny všech nádorů močového měchýře vzniká jako následek kouření cigaret.[mojezdravi.cz]

Epidemiologie

 • KEY WORDS Penile cancer • penile intraepithelial neoplasia • spinocellular carcinoma • glandectomy • partial amputation • total amputation EPIDEMIOLOGIE Nádory močového měchýře jsou 11. nejčastěji diagnostikovanou malignitou populace celosvětově, u mužského[zdravi.euro.cz]
 • Rozšíření zhoubných nádorů močového měchýře (epidemiologie) MUDr. Jana Horáková, Urologické oddělení, České Budějovice Zhoubné nádory močového měchýře (MM) jsou 9. nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním ve světě.[cus.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Nejspolehlivější a nejsnáze dosažitelnou prevencí je NEKOUŘIT. Rozhodně nepodceňujte ani ojedinělý výskyt krve v moči, bolestivé močení nebo další zdravotní obtíže s močením související.[mojezdravi.cz]
 • O tzv. sekundární prevenci hovoříme, když se snažíme včas odhalit dosud se neprojevující onemocnění – tzv. včasná detekce.[cus.cz]
 • Podle dostupných studií je prevence recidivy nádoru v tomto případě lepší než při použití intravezikální chemoterapie, avšak za cenu vyššího množství komplikací.[zdravi.euro.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!