Create issue ticket

6 různé diagnózy pro Zvýšený sodík v moči

 • Chronická nedostatečnost ledvin
 • Alkalóza

  Šetření sodíku navíc probíhá na úkor zvýšených ztrát draslíku a protonů do moči, což vede k dalšímu prohlubování alkalózy.[wikiskripta.eu] Zvýšená hladina aldosteronu způsobí, že ledviny retinují více sodíku, což se v ionogramu kompenzuje doplněním hydrogenuhličitanového aniontu.[wikiskripta.eu] Retenci sodíku způsobují i kortikosteroidy, metabolická alkalóza proto provází i Cushingův syndrom.[wikiskripta.eu]

 • Addisonova choroba
 • Nefrolitiáza

  S každým vyloučením 100 mEq sodíku se zvýší vyloučení kalcia o 25-50 mg.(7, 8) Zvýšený příjem sodíku vede k poklesu exkrece citrátů a snížení pH moče.[zdravi.euro.cz] […] obsahu kyselých radikálů) a při nadbytečném příjmu sodíku (z bikarbonáturie).[zdravi.euro.cz] Absorpční hyperkalciurie je způsobená zvýšenou absorpcí kalcia v jejunu nezávisle na působení 1,25(OH)2 vitamínu D.[zdravi.euro.cz]

 • Hartnupova nemoc

  Projevuje se sekundárním hyperaldosteronismem provázeným značnou hypokalémií (svalová slabost) a metabolickou acidózou, zvýšené ztráty sodíku, draslíku a chloridů močí Gittelmanův[kulan.cz]

 • Hypopituitarismus

  Pro SIADH je diagnostická diluční hyponatrémie, spojená s nepřiměřenou osmolalitou moči 100 msmol/kg) a koncentrací sodíku v moči nad 40 mmol/l.[zdravi.euro.cz] […] v séru (natrémie a osmolalita séra jsou zvýšené při diabetes insipidus, spolu s hypotonickou polyurií).[zdravi.euro.cz] […] koreluje se závažností úrazu.(18) Asi ve 14 % případů je přítomen syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH).(19) Diagnóza je dána změnami osmolality a sodíku[zdravi.euro.cz]

Další symptomy