Create issue ticket

5 různé diagnózy pro Zvýšený cholesterol

Zobrazit výsledky v: English

 • Familiární hypercholanémie

  Hyper-LDL-lipoproteinemie je konstantní; apoprotein B je rovněž značně zvýšen; poměr LDL-cholesterol / fosfolipidy je výrazně zvýšen, zatímco poměr HDL-cholesterol / fosfolipidy[wikiskripta.eu] Kombinace několika nepříznivých genetických změn spolu s faktory zevního prostředí vede k obvykle mírnému zvýšení S-cholesterolu (do 8 mmol/l) a ke zvýšenému riziku ICHS.[wikiskripta.eu] Fosfolipidy jsou také zvýšeny, zejména u homozygotů.[wikiskripta.eu]

 • Deficit růstového hormonu
 • Wolmanova choroba

  Syndrom je charakterizován výrazným zvýšením HDL-cholesterolu (zvýšení 1-lipoproteinu na ELFO), mírné až střední zvýšení celkového cholesterolu v plasmě a normální koncentrace[wikiskripta.eu] Charakteristické je zvýšení poměru cholesterol/triacylglyceroly na hodnotu 0,30, snížení HDL i LDL cholesterolu a naopak zvýšení VLDL, IDL a chylomikronových zbytků.[wikiskripta.eu] Hyper-LDL-lipoproteinemie je konstantní; apoprotein B je rovněž značně zvýšen; poměr LDL-cholesterol / fosfolipidy je výrazně zvýšen, zatímco poměr HDL-cholesterol / fosfolipidy[wikiskripta.eu]

 • Homozygotní familiární hypercholesterolémie
 • Gigantismus

  […] k LDL-cholesterolu.[zdravi.euro.cz] Rovněž dochází ke zvýšené intestinální absorpci kalcia, pravděpodobně v důsledku zvýšené produkce 1,25-dihydroxyvitamínu D a u části pacientů s akromegalií může být přítomna[zdravi.euro.cz] Změny spektra sérových lipoproteinů mají kombinovanou etiologii, nejčastěji popisovanými změnami jsou hypercholesterolémie, hypertriacylglycerolémie a snížení poměru HDL-cholesterolu[zdravi.euro.cz]

Další symptomy

Podobné symptomy