Create issue ticket

90 různé diagnózy pro Zvýšený aldosteron

 • Adrenokortikální karcinom

  Akutní gastroenteritida (AG) je běžné a časté onemocnění. V Evropě děti mladší než 3 roky prodělají 0,5-1,9 průjmových epizod ročně, nejvyšší incidence je mezi 6.-18. měsícem života. Každé 5. ambulantní pediatrické vyšetření je pro AG. USA udávají ročně 1 500 000 ambulantních vyšetření a 220 000 hospitalizací[…][zdravi.euro.cz]

 • Alkalóza

  Zvýšená hladina aldosteronu způsobí, že ledviny retinují více sodíku, což se v ionogramu kompenzuje doplněním hydrogenuhličitanového aniontu.[wikiskripta.eu] Současně bývá přítomna i volumová deplece, která stimuluje produkci aldosteronu a zvýšené ztráty kalia do moči s následnou hypokalémií.[medicabaze.cz] Setkáme se s ní při selhání jaterní proteosyntézy, při nefrotickém syndromu, či při malnutrici. 3) Hyperaldosteronismus – pro zvýšenou hladinu aldosteronu retinují ledviny[fblt.cz]

 • Srdeční selhání

  : ACEI, vazodilatancia, odstranění retence sodíku a vody: diuretika, zvýšení kontraktility: léky s pozitivně inotropním účinkem (digoxin).[wikiskripta.eu] ACEI enalapril, kaptopril, blokují angiotenzin konvertující enzym, který katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na angiotenzin II (a ten dále uvolňuje aldosteron – retence Na a[wikiskripta.eu] Farmakoterapie: potlačení sympatoadrenálního systému: ACEI, beta-blokátory, blokátory aldosteronu, blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB), odstranění periferní vazokonstrikce[wikiskripta.eu]

 • Srdeční selhání

  : ACEI, vazodilatancia, odstranění retence sodíku a vody: diuretika, zvýšení kontraktility: léky s pozitivně inotropním účinkem (digoxin).[wikiskripta.eu] ACEI enalapril, kaptopril, blokují angiotenzin konvertující enzym, který katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na angiotenzin II (a ten dále uvolňuje aldosteron – retence Na a[wikiskripta.eu] Farmakoterapie: potlačení sympatoadrenálního systému: ACEI, beta-blokátory, blokátory aldosteronu, blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB), odstranění periferní vazokonstrikce[wikiskripta.eu]

 • Hypoglykemie

  Druhotná aktivace sympatického nervového systému a systému renin- -angiotensin-aldosteron snižuje práh pro vznik komorových tachykardií a fibrilace komor, a to zejména při[tribune.cz] […] reverzibilních poruch prokrvení vzhledem k mortalitě na arytmie, existují v literatuře nejednotné údaje.18 Diastolická a systolická dysfunkce je sama o sobě arytmogenní v důsledku zvýšeného[tribune.cz]

 • Metastatický karcinom vaječníků

  Zvýšená hladina aldosteronu způsobí, že ledviny retinují více sodíku, což se v ionogramu kompenzuje doplněním hydrogenuhličitanového aniontu.[wikiskripta.eu] Šetření sodíku navíc probíhá na úkor zvýšených ztrát draslíku a protonů do moči, což vede k dalšímu prohlubování alkalózy.[wikiskripta.eu] Jinou příčinou sekundárního hyperaldosteronismu může být nadměrná aktivace systému renin-angiotensin-aldosteron.[wikiskripta.eu]

 • Abstinence od alkoholu

  Celý proces lze zkráceně zapsat takto: CRH - ACTH - kortizol Ledviny produkují hormon renin, který se krví dostane do nadledvin a způsobí zvýšenou tvorbu aldosteronu.[stefajir.cz] Nedostatek aldosteronu způsobí zvýšené vylučování sodíku a s ním i vody z těla a naopak zvýšené zadržování draslíku.[spektrumzdravi.cz] Většinou nemívají hyperkalémii (tj. vysokou hladinu draslíku v krvi) a zvýšenou koncentraci močoviny v séru, protože sekrece hormonu aldosteronu je u těchto nemocných téměř[anamneza.cz]

 • Atopická dermatitis

  U centrální formy navíc není narušena tvorba aldosteronu a tak budou příznaky nemoci o něco mírnější.[wikiskripta.eu] Proto i látka způsobující pigmentaci není zvýšená a „opálená“ kůže a grafitové skvrny se v tomto případě neobjeví.[wikiskripta.eu]

 • Hyponatremie

  Přesné určení diagnozy vyžaduje vyšetření systému renin-angiotenzin-aldosteron.[wikiskripta.eu] P okud zvýšený přísun draselných iontů do organismu vede ke zvýšení koncentrace K v krvi, pak hyperkalémie jak přímým, tak nepřímým způsobem (tj. přes aldosteron) zvyšuje[pfyziolklin.upol.cz] Naopak spojení hypokalémie a MAC může při zvýšených renálních ztrátách kalia svědčit pro RTA, DM ketoacidózu.[wikiskripta.eu]

 • Ortostatická hypotenze

  Následně dochází k expanzi (zvětšení) cirkulujícího objemu krve a zvýšení krevního tlaku.[anamneza.cz] […] stání dochází jednak k uvolňování tzv. antidiuretického hormonu ze zadního laloku podvěsku mozkového (hypofýzy), který zadržuje v organizmu vodu, jednak k uvolňování hormonu aldosteronu[anamneza.cz]

Další symptomy