Create issue ticket

3 různé diagnózy pro Zvýšený aldosteron

  • Adrenokortikální karcinom
  • Alkalóza

    Zvýšená hladina aldosteronu způsobí, že ledviny retinují více sodíku, což se v ionogramu kompenzuje doplněním hydrogenuhličitanového aniontu.[wikiskripta.eu] Šetření sodíku navíc probíhá na úkor zvýšených ztrát draslíku a protonů do moči, což vede k dalšímu prohlubování alkalózy.[wikiskripta.eu] Jinou příčinou sekundárního hyperaldosteronismu může být nadměrná aktivace systému renin-angiotensin-aldosteron.[wikiskripta.eu]

  • Hartnupova nemoc

    […] s AD dědičností způsobenou zvýšenou reabsorpcí Na v dostálním tuulu v důsledku zvýšené aktivity sodíkového kanálu omezení soli v dietě, suplementace draslíku, je možná přímá[kulan.cz] Liddleův syndrom (pseudohyperaldosteronismus) geneticky podmíněná hypertenze s hypokalémií, metabolickou alkalózou, nízkou plazmatickou reninovou aktivitou a plazmatickýám aldosteronem[kulan.cz]

Další symptomy