Create issue ticket

4 různé diagnózy pro Zvýšení HDL

  • Chronický alkoholismus
  • Familiární hypercholanémie

    Hyper-LDL-lipoproteinemie je konstantní; apoprotein B je rovněž značně zvýšen; poměr LDL-cholesterol / fosfolipidy je výrazně zvýšen, zatímco poměr HDL-cholesterol / fosfolipidy[wikiskripta.eu] Fosfolipidy jsou také zvýšeny, zejména u homozygotů.[wikiskripta.eu]

  • Wolmanova choroba

    Koncentrace částic VLDL a HDL může být snížena nebo normální nebo i zvýšena.[wikiskripta.eu] Syndrom je charakterizován výrazným zvýšením HDL-cholesterolu (zvýšení 1-lipoproteinu na ELFO), mírné až střední zvýšení celkového cholesterolu v plasmě a normální koncentrace[wikiskripta.eu] Charakteristické je zvýšení poměru cholesterol/triacylglyceroly na hodnotu 0,30, snížení HDL i LDL cholesterolu a naopak zvýšení VLDL, IDL a chylomikronových zbytků.[wikiskripta.eu]

  • Gigantismus

    Změny spektra sérových lipoproteinů mají kombinovanou etiologii, nejčastěji popisovanými změnami jsou hypercholesterolémie, hypertriacylglycerolémie a snížení poměru HDL-cholesterolu[zdravi.euro.cz] Rovněž dochází ke zvýšené intestinální absorpci kalcia, pravděpodobně v důsledku zvýšené produkce 1,25-dihydroxyvitamínu D a u části pacientů s akromegalií může být přítomna[zdravi.euro.cz] […] toleranci nebo diabetes mellitus nacházíme u více než 50 % pacientů s hormonálně aktivní akromegalií.(20) Kvůli anabolickým účinkům GH a IGF-I dochází u většiny pacientů ke zvýšení[zdravi.euro.cz]

Další symptomy