Create issue ticket

34 různé diagnózy pro Zlomenina

 • Zlomenina
 • Neuropatie

  Poranění nervů při různých úrazech nebo nehodách, ale také jejich útlak, třeba od sádry na zlomeninu a tak dál.[novinky.cz]

 • Pneumotorax

  Úrazový pneumotorax vzniká proražením hrudníku, poraněním jícnu a průdušek nebo díky zlomeninám žeber.[nemoci.vitalion.cz]

 • Adenokarcinom prostaty

  Někdy se může onemocnění projevit tzv. patologickou frakturou (zlomení kosti bez adekvátního poranění).[linkos.cz]

 • Lomová zlomenina

  Zlomeniny hlavice pažní kosti se mohou lišit svým rozsahem a konfigurací, od trhlin až po komplexní zlomeniny s řadou kostních úlomků.[push.eu] Zotavení Délka období zotavení po zlomenině paže se pohybuje v rozmezí od čtyř do sedmi týdnů a do velké míry závisí na rozsahu zlomeniny.[push.eu] Ačkoli toto zranění může způsobit jakýkoli druh pádu, nejběžnějšími příčinami zlomeniny hlavice pažní kosti jsou přímý pád na rameno nebo na napnutou paži.[push.eu]

 • Vykloubení
 • Zlomenina kotníku
 • Trimalleolární zlomenina

  (nestabilní, luxační zlomenina).[wikiskripta.eu] Zlomeniny kotníků jsou výhradně nitrokloubní zlomeniny, které vznikají nejčastěji nepřímým násilím (podvrtnutí – supinace, pronace, rotace) a bývají spojeny s poškozením vazů[wikiskripta.eu] Klasifikace Podle Webera (AO klasifikace (44), podle vztahu k syndesmóze ): A – fibula je zlomena pod syndesmózou (příčný lom), syndesmóza je intaktní (stabilní zlomenina)[wikiskripta.eu]

 • Zúžení močové trubice

  Riziková jsou traumata močových cest – zlomeniny pánve, úrazy hráze a genitálu případně některé sporty (cyklistika).[wikiskripta.eu]

 • Karcinom děložního hrdla

Další symptomy

Podobné symptomy