Create issue ticket

7 různé diagnózy pro Zarděnky

 • Herpes Zoster Oticus

  […] rod Gammaretrovirus , rod Deltaretrovirus , rod Epsilonretrovirus , rod Lentivirus – HIV , rod Spumavirus Togaviry rod Alphavirus – EEE • VEE • WEE , rod Rubivirus – virus zarděnek[wikiskripta.eu] […] imunosuprimovaných, u aktivní neléčené TBC, přecitlivělosti na složky vakcíny dostupné v ČR od r. 2014, není hrazené ze zdravotního pojištění Související články Plané neštovice Zarděnky[wikiskripta.eu]

 • Micrognathism

  […] příčiny I když to není vždy patologická, může se projevit jako vrozenou vadou v mnoha syndromů, včetně: Catel-Manzke syndrom Bloom syndrom Coffin-Lowryho syndrom vrozená zarděnky[cs.qwerty.wiki]

 • Vrozená katarakta

  Zarděnky Rubella Rubeola Exantém zarděnek Původce virus zarděnek (rod Rubivirus, Togaviridae) Přenos kapénkami, transplacentárně Hlášený výskyt zarděnek v České republice[wikiskripta.eu] Kongenitálně získané zarděnky se projevují vznikem tzv.[wikiskripta.eu] Mezi možné komplikace zarděnek patří: artritida postihující spíše drobné klouby častěji u žen, klinická (exantém, lymfadenopatie, epidemiologická anamnéza); Přímá léčba zarděnek[wikiskripta.eu]

 • Syndrom Dandy-Walker

  Například expozicí plodu zarděnkami , toxoplasmosou nebo vlivem látek, které způsobují poškození plodu ( teratogeny ).[wikiskripta.eu]

 • Hepatosplenomegalie

  Obsah 1 Běžné příčiny 2 Vzácné 3 Reference 4 Externí odkazy Běžné příčiny infekce : Akutní virová hepatitida Infekční mononukleóza cytomegalovirus Zarděnky Brucella infekce[cs.qwerty.wiki]

 • Vrozený herpes simplex

  Virus zarděnek může vyvolat vrozenou rubeolu (zarděnkovou embryo/fetopatii, Greggův syndrom).[wikiskripta.eu]

 • Kolobom

  Zpravidla se jedná o dědičnou poruchu, příčinou však může být infekce zarděnek matky v raném těhotenství.[wikiskripta.eu] K zákalu může ale rovněž dojít, je-li matka v kritické periodě (od 4. do 7. týdne intrauterinního vývoje embrya) infikována zarděnkami.[wikiskripta.eu]

Další symptomy