Create issue ticket

3 různé diagnózy pro West syndrom

Zobrazit výsledky v: Deutsch

  • Epileptická Aura

    syndrom, charakterizován trias prudkého pohybu vpřed, zástavy psychomotorického vývoje a přítomnosti hypsarytmie v EEG. • Myoklonicko-astatické záchvaty typu petit mal -[levret.cz] syndrom ) – tonické spazmy trupu a flexe HKK, extenze DKK, u dětí, mentální retardace, pády klonický záchvat ( dětská a Janzova juvenilní myoklonická epilepsie ) – menší[wikiskripta.eu] . - Generalizované záchvaty Malé primárně generalizované epileptické záchvaty vázané na věk jsou při seřazení podle věkové manifestace: • Bleskové (salaamové) křeče - Westův[levret.cz]

  • Microphthalmos

    syndrom (G 40.8) farmakorezistentní epilepsie (G 400) epileptická encephaopatie (P 92) nasogastrická sonda (Q 138) atrofie mozku (F 84) infantilní autismus (G 408) multifokální[ddstrancice.cz] […] bronchopulmonální dysplazie (P 36.9) pozdní sepse (P 91.2) leukomalacie (Q 02) mikrocefalie (P 61.2) anemie z nezralosti (P 74.2) hyponatremie (P 74.8) hypofosfatemie (P 11.9) Westův[ddstrancice.cz]

  • Hartnupova nemoc

    Příčina může být jak neurodegenerativní onemocnění, neurofakomatosa či idiopatická (Lennox-Gastaut, Westův sy., Landau-Kleffner, a další dětské epileptické syndromy).[wikiskripta.eu]

Další symptomy