Create issue ticket

37 různé diagnózy pro Ultrazvukové vyšetření Abnormální

 • Stenóza karotických tepen

  Stenóza karotických tepen asymptomatická Slovníková definice Klinicky němé zúžení karotické tepny. Plná definice Etiologie a patogeneze Příčinou je téměř vždy ateroskleróza a její výskyt v karotické tepně představuje důležitý rizikový faktor pro vznik mozkové příhody. Riziko se zvyšuje se stupněm arteriálního[…][medicabaze.cz]

 • Metastatický karcinom vaječníků

  Jako metabolickou acidózu označujeme stavy, kdy dojde k poklesu koncentrace standardních hydrogenuhličitanů pod referenční hodnoty. V principu se tak může stát: v důsledku hromadění některého aniontu, který hydrogenuhličitany z mineralogramu „vytlačí“; v důsledku ztrát hydrogenuhličitanů (doprovázených[…][wikiskripta.eu]

 • Rozštěp patra

  Vrozené vady spojené s rozštěpem obličeje, mezi než patří rozštěp patra, čelisti nebo rtu, se v lidské populaci vyskytují odpradávna, bohužel ani současná moderní medicína zabývající se prevencí této vady zatím nedokázala výrazně snížit počet případů. Ačkoli lze tyto vady z velké části opravit při chirurgickém[…][novinky.cz]

 • L-lymfoblastický lymfom T-buněk

  11.8.2017 Zdraví Máte kulatá záda? Pak nejspíše trpíte kyfózou! Pod tímto tajemným označením se ukrývá onemocnění páteře, které se projevuje jejím vykřivením v horní části směrem dopředu. Toto onemocnění trápí v dnešní mobilní a počítačové době skutečně velké množství lidí, ovšem dá se s ním něco dělat.[…][kardiocviky.cz]

 • Gastrointestinální stromální nádor

  Gastrointestinální stromální tumor se označuje zkratkou GIST (nebo GISTom) a obecné povědomí o něm mají lékaři více odborností. Více o gastrointestinálních stromálních tumorech však ví málokdo, hlubší znalosti o něm mají především onkologové a gastroenterologové, kterých se tato problematika hlouběji dotýká.[…][stefajir.cz]

 • Polyartritida

  […] nebo ultrazvukové vyšetření kloubů.[medicabaze.cz] V časné fázi tak může napomoci přítomnost autoprotilátek (revmatoidní faktory, protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům/proteinům), abnormální reaktanty akutní fáze[medicabaze.cz]

 • Adenokarcinom prostaty

  Pokud je nález abnormální, většinou následuje transvaginální nebo pánevní ultrazvukové vyšetření.[tribune.cz] Je li zjištěna abnormální hodnota, následuje vyšetření TVS.[tribune.cz] Prvním krokem vhodnocení tohoto typu příznaků je provedení pánevního vyšetření včetně vyšetření rektovaginálního.[tribune.cz]

 • Prognóza dělohy

  Diagnostika Ultrazvuk Při abnormálním gynekologickém krvácení je metodou první volby transvaginální sonografické vyšetření (USG).[cs.wikipedia.org]

 • Adenom

  Diagnostika Nahmátnout při vyšetření břicha lze pouze abnormálně velké cysty.[stefajir.cz] […] lze provést CT vyšetření.[stefajir.cz] Většina běžných cyst na vaječníku je nalezena pomocí ultrazvuku (klasický břišní ultrazvuk, nebo tzv. transvaginální, kdy je sonda zavedena do pochvy), v případě nejasností[stefajir.cz]

 • Salmonelóza

  Během ultrazvukového vyšetření se vytvoří progresivní mimoděložní těhotenství, ve kterém se plod vyvíjí relativně v počátečních stádiích.[shelly.ru] Abnormální umístění plodu je nejčastěji detekováno během diagnostických opatření k identifikaci zcela odlišných patologických stavů.[shelly.ru]

Další symptomy