Create issue ticket

1 různé diagnózy pro Třetí trimestr těhotenství

  • Phlegmasia Alba Dolens

    Uvádí se, že nejrizikovějším obdobím pro vznik trombózy je třetí trimestr. Riziko žilní trombózy je 2-3krát vyšší v šestinedělí.[zdravi.euro.cz] Příčina vyššího rizika v období těhotenství a šestinedělí je komplexní.[zdravi.euro.cz] Tromboembolismus v průběhu těhotenství je příčinou předčasných porodů a perinatální mortality, ačkoliv absolutní čísla jsou nízká.(7) Plicní embolie je druhá nejčastější příčina[zdravi.euro.cz]

Další symptomy