Create issue ticket

2 různé diagnózy pro Těžká depresivní epizoda

  • Endogenní deprese
  • Unverricht-Lundborgův syndrom

    V případě těžké depresivní epizody je na místě zvážit její prodloužení (36, 108).[docplayer.cz] Typ depresivní poruchy a výběr způsobu léčby (20) DIAGNÓZA DOPORUČENÍ LÉČBY depresivní epizoda mírná až středně těžká periodická depresivní porucha depresivní porucha těžká[docplayer.cz] Při léčbě těžkých depresivních epizod s psychotickými příznaky by měla být užita kombinace antidepresiv s antipsychotiky nebo elektrokonvulzivní terapií (6).[docplayer.cz]

Další symptomy