Create issue ticket

3 různé diagnózy pro Snížený LDL

  • Familiární hypercholanémie

    […] je snížen.[wikiskripta.eu] Patobiochemie Jde o deficit LDL-receptorů (tj. apoB-receptorů) na povrchu fibroblastů, adipocytů a buněk hladké svaloviny (u homozygotů), nebo o jejich snížení (u heterozygotů[wikiskripta.eu] Hyper-LDL-lipoproteinemie je konstantní; apoprotein B je rovněž značně zvýšen; poměr LDL-cholesterol / fosfolipidy je výrazně zvýšen, zatímco poměr HDL-cholesterol / fosfolipidy[wikiskripta.eu]

  • Wolmanova choroba

    Hladina cholesterolu a LDL je snížena.[wikiskripta.eu] Kromě toho jedinci s apoE-2 mají sníženou lipolytickou konverzi VLDL na LDL, takže v plasmě mají méně LDL a více VLDL.[wikiskripta.eu] Jedinci s apoE-4 se vyznačují zvýšenou konverzí VLDL na LDL, což vede ke snížení VLDL v plasmě a naopak ke zvýšení LDL.[wikiskripta.eu]

  • Gigantismus

    […] k LDL-cholesterolu.[zdravi.euro.cz] Změny spektra sérových lipoproteinů mají kombinovanou etiologii, nejčastěji popisovanými změnami jsou hypercholesterolémie, hypertriacylglycerolémie a snížení poměru HDL-cholesterolu[zdravi.euro.cz]

Další symptomy