Create issue ticket

1 různé diagnózy pro Snížení faktoru VIII

  • Phlegmasia Alba Dolens

    Jde o kombinaci žilní stázy v důsledku komprese těhotnou dělohou, změn v koagulačních faktorech (zvýšení některých koagulačních faktorů – II, VII, VIII, X, snížení proteinu[zdravi.euro.cz] Tyto změny v kombinaci s dalším rizikovým faktorem (např. hereditární trombofilie) jsou pak příčinou vzniku trombózy v tomto období.[zdravi.euro.cz]

Další symptomy