Create issue ticket

2 různé diagnózy pro Situs Inversus

Zobrazit výsledky v: English

  • Lymfom

    INVERSUS (1) Size, Bed (5) Size, Hospital Bed (5) Sizes, Bed (5) Sizes, Hospital Bed (5) skafocefalie (1) skapuloperoneální forma sp.. (1) skepticismus (1) Skin Cancer (5[knihovna.bnzlin.cz] NEMOCI (1) SINUSITIDA (3) sinusitida (1) sipping (2) sirotčí nemoci (5) Sisters (2) síťové komunikační protoko.. (1) situační etika situační synkopa (1) Situational Ethics SITUS[knihovna.bnzlin.cz]

  • Hartnupova nemoc

    […] viscera inversus začíná většinou polyurií a polydipsií, progrese ke konečnému stádiu renálního postižení během 5 až 10 let diagnostika je obtížná (nejsou markery v séru,[kulan.cz] […] často spojeno s extrarenálními projevy (abnormality sítnice, může vést až ke slepotě), okulomotorická apraxie, mentální retardace, cerebelární malformace, jaterní fibróza, situs[kulan.cz]

Další symptomy