Create issue ticket

3 různé diagnózy pro První trimestr těhotenství

Měli jste namysli: První, trimestr těhotenství

  • Vrozená katarakta

    Častou příčinou je také infekce matky během prvního trimestru těhotenství. Katarakta se vyskytuje například u vrozené rubeoly u 15 % dětí.[wikiskripta.eu] Plod je nejvíce ohrožen při onemocnění matky rubeolou v prvním trimestru. Kongenitálně získané zarděnky se projevují vznikem tzv.[wikiskripta.eu] Infekce matky v prvních 4 měsících těhotenství způsobuje potrat či vznik vývojových vad plodu. Riziko poškození plodu klesá s délkou gravidity.[wikiskripta.eu]

  • Phlegmasia Alba Dolens

    Příčina vyššího rizika v období těhotenství a šestinedělí je komplexní.[zdravi.euro.cz] Uvádí se, že nejrizikovějším obdobím pro vznik trombózy je třetí trimestr. Riziko žilní trombózy je 2-3krát vyšší v šestinedělí.[zdravi.euro.cz]

  • Acute Cor Pulmonale

    Nejvyšší riziko akutní HBV je ve 3.trimestru. Virus HCV přes placentu prochází, k infekci tedy dochází intrauterinně.[akutne.cz] Incidence HBV se pohybuje v rozmezí 1:2000 těhotenství. Intrauterinní infekce plodu je vzácná, plod se nakazí v 70-90 % perinatálně.[akutne.cz] Diabetes mellitus v těhotenství, tak zněl název sdělní dr. Krejčí. Paní doktorka ve své přednášce poukázala na nárůst počtu pacientek a tím pádem i rodiček s DM 1. typu.[akutne.cz]

Další symptomy

Podobné symptomy