Create issue ticket

4 různé diagnózy pro Progerie

Zobrazit výsledky v: Deutsch

  • Kardiomyopatie
  • Micrognathism

    […] syndrom Hemifaciální microsomia (jako součást Goldenhar syndromu ) Juvenilní idiopatické artritidy Marfanův syndrom Noonan syndrom Pierre Robin syndrom Prader-Williho syndrom Progeria[cs.qwerty.wiki]

  • Wernerův syndrom
  • Panhypopituitarismus

    […] periferního hormonálního receptoru Reifensteinův syndrom Testikulární feminizace (syndrom). 8 Jiné určené endokrinní poruchy Dysfunkce epifýzy – šišinky – glandulae pinealis Progerie[uzis.cz]

Další symptomy