Create issue ticket

7 různé diagnózy pro Praderův-Williho syndrom

Zobrazit výsledky v: Deutsch

 • Supraselární nádor

  […] hypogonadismus syndrom Praderův-Williho syndromy Lawrenceův-Moonův a Bardetův-Biedlův Patologie receptoru receptor GH-RH receptor CRH receptor GnRH leptin a receptor leptinu[zdravi.euro.cz] Modifikováno podle(11) Vývojové a genetické příčiny Genetická příčina Kallmannův syndrom (mutace KAL1, mutace FGFR1/KAL2, PROKR2/KAL3, PROK2/KAL4) idiopatický hypogonadotropní[zdravi.euro.cz]

 • Micrognathism

  […] artritidy Marfanův syndrom Noonan syndrom Pierre Robin syndrom Prader-Williho syndrom Progeria Russell-Silver syndrom Seckel syndrom Smith-Lemli-Opitz syndrom Treacher Collins[cs.qwerty.wiki] DiGeorgova syndrom Ehlers-Danlosův syndrom fetální alkoholový syndrom Hallermann-Streiff syndrom Hemifaciální microsomia (jako součást Goldenhar syndromu ) Juvenilní idiopatické[cs.qwerty.wiki] […] není vždy patologická, může se projevit jako vrozenou vadou v mnoha syndromů, včetně: Catel-Manzke syndrom Bloom syndrom Coffin-Lowryho syndrom vrozená zarděnky Mňoukání syndrom[cs.qwerty.wiki]

 • Panhypopituitarismus

  […] hypogonadotropní hypogonadismus Syndrom Praderův-Williho Syndromy Lawrenceův-Moonův a Bardetův-Biedlův FSH, LH FSH, LH FSH, LH FSH, LH FSH, LH, vasopressin Patologie receptoru[medicabaze.cz] Vrozené příčiny hypopituitarismu Vývojové a genetické příčiny Deficit hormonů Genetická příčina Kallmannův syndrom (mutace KAL1, mutace FGFR1/KAL2, PROKR2/KAL3) Idiopatický[medicabaze.cz]

 • Hypopituitarismus

  […] hypogonadotropní hypogonadismus Syndrom Praderův-Williho Syndromy Lawrenceův-Moonův a Bardetův-Biedlův FSH, LH FSH, LH FSH, LH FSH, LH FSH, LH, vasopressin Patologie receptoru[medicabaze.cz] Vrozené příčiny hypopituitarismu Vývojové a genetické příčiny Deficit hormonů Genetická příčina Kallmannův syndrom (mutace KAL1, mutace FGFR1/KAL2, PROKR2/KAL3) Idiopatický[medicabaze.cz]

 • Wolmanova choroba

  Jednou z nejčastějších příčin novorozenecké hypotonie je Prader-Williho syndrom, kde je centrální hypotonie při narození patrně izolovaným symptomem, a může napodobovat syndrom[medicabaze.cz]

 • Leighova nemoc

  Jednou z nejčastějších příčin novorozenecké hypotonie je Prader-Williho syndrom, kde je centrální hypotonie při narození patrně izolovaným symptomem, a může napodobovat syndrom[medicabaze.cz]

 • Hartnupova nemoc

  Chromosomální aberace Syndrom Prader-Willi -delece maternální části chromosomu 15q11-13, pravidelně porucha sání, dále hypogonadismus, PM retardace, v pozdějším věku hyperfagie[wikiskripta.eu] Downův syndrom (trisomie 21) Dědičné metabolické poruchy Peroxisomální onemocnění – Zellwegerův sy.[wikiskripta.eu]

Další symptomy