Create issue ticket

16 různé diagnózy pro Poškození ledvin

 • Nefrolitiáza

  Kámen může také způsobit uzávěr močových cest s městnáním moče a následným poškozením ledvin. Vznik kamenů je dán souhrou vnitřních a zevních faktorů.[zdravotnictvi.studentske.cz] Otevřenou operací řešíme mimořádné situace: nefrektomie těžce poškozených ledvin, které jsou zdrojem nezvládnutelné infekce, a výjimečné komplikace endoskopických výkonů.[zdravi.euro.cz] , vzácně při blokádě obou ledvin dysurie – při vylučování močových kamenů (méně častá) hematurie – krev v moči, obvykle kvůli menšímu poškození vnitřní stěny ledviny, močového[ose.zshk.cz]

 • Embolický mezenterický infarkt

  ledvin dnes lze velkou část stenóz řešit PTA operační terapie aortorenální bypass autologní žílou endarterektomie odstupu renální tepny při těžkých změnách (hlavně fibromuskulární[wikiskripta.eu] […] renální duplexní sono, arteriografie, izotopová renografie stanovení reninu z odběru z renální žíly ( RIA ) Terapie přednostně chirurgická – snížíme tlak a zamezíme progresi poškození[wikiskripta.eu]

 • Fabryho nemoc
 • Systémová sklerodermie
 • IgE myeloma

  Poškození ledvin se může projevit selháním funkce ledvin, proteinurií a nefrotickým syndromem.[zdravi.euro.cz] U těchto pacientů dominují jiné myelomové symptomy, například anémie a poškození ledvin.[zdravi.euro.cz] Kompletní molekula M-Ig zpravidla nepoškozuje ledviny, za poškození jsou odpovědny lehké řetězce.[zdravi.euro.cz]

 • CINCA syndrom
 • Muckle Wellsův syndrom
 • Proteinurie

  […] tíži onemocnění či poškození ledvin.[labtestsonline.cz] RENÁLNÍ Glomerulární selektivní albumin transferin (Mr 70 000–100 000) malé zvýšení albuminu v moči, tzv. mikroalbuminurie, tj. 30–300 mg/den je časnou laboratorní známkou poškození[wikiskripta.eu] Proteinurie se nejčastěji objevuje, jsou-li poškozeny glomeruly nebo tubuly ledvin.[labtestsonline.cz]

 • Tuberózní skleróza
 • Tyrosinemie typu 1

Další symptomy