Create issue ticket

13 různé diagnózy pro Poruchy hybnosti

 • Výhřez bederního disku
 • Ependymom

  Růstem v míše může ependymom míchu utlačovat a způsobit poruchy hybnosti a citlivosti těla zásobovaného míchou pod místem jejího útlaku.[stefajir.cz] V některých případech může vzniknout hydrocefalus (zvýšené množství tekutiny v mozku) se zvětšením mozkových komor, což je opět dáno poruchou odtoku mozkomíšního moku.[stefajir.cz]

 • Svalová spasticita

  Z podstaty centrální poruchy hybnosti vyplývá, že pro některý pohyb nebo pohybový vzorec může být daný sval paretický a pro jiný ne.[hc-vsetin.cz]

 • Familiární nebo sporadická hemiplegická migréna

  Babička trpěla od 9 let typickými záchvaty FHM s těžkými plně reverzibilními poruchami hybnosti a řeči, v 79 letech se bohužel dostavila komplikace ve smyslu ischemické CMP[docplayer.cz] Od 2. dne bez fatické poruchy, při propuštění přetrvávala frustní pravostranná hemiparéza, CT bez průkazu ischemie.[docplayer.cz] Třetí hospitalizace od konce ledna 2009 pro den trvající pravostranné hemikranie, zhoršení komunikace a hybnosti, tentokrát levostranných končetin.[docplayer.cz]

 • Hemofilie B

  Poruchy hybnosti kloubu vedou k poruchám poddajnosti svalů a šlach.[nemoci.vitalion.cz]

 • Ptosis

  Získaná ptóza nejčastěji neurogenní původ (po ruptuře aneurysmatu, traumatech hlavy, polyneuropatie u DM ); ptóza je úplná s uzavřenou oční štěrbinou, vázne hybnost.[wikiskripta.eu] Vrozená ptóza častěji je oboustranná s vymizelou orbitopalpebrální rýhou; způsobená hypoplázií, dystrofií či aplázii levator palpebrae sup. nebo vrozenou poruchou n.[wikiskripta.eu] Rozdělení myogenní – nejvíce jako vrozená vada, jinak při dystrofiích, myasthenia gravis (obvykle první příznak, změny během dne), porucha sympatiku (odstranitelná adrenalinem[wikiskripta.eu]

 • Nodulární maligní melanom

  Mezi hlavní komplikace chirurgické léčby patří rozpad rány, vznik seromů v jizvě, porucha inervace, lymfedém končetin, omezení hybnosti.[zdravi.euro.cz]

 • Hartnupova nemoc

  Poruchy hybnosti – hypotonie u dětí Hlavní známky: Příčina může být jednak centrální nebo periferní.[wikiskripta.eu] Pseudoataxie při epilepsii a dále konverzní a psychogenní poruchy Chronická ataxie DMO a jiné retardace hybnosti (viz výše) Vrozené malformace mozku – Bazilární imprese, hypoplázie[wikiskripta.eu] Poruchy glykosilace glykoproteinů (CDG) Velmi početná skupina onemocnění zahrnující i encefalopatie, s velmi variabilním fenotypem.[wikiskripta.eu]

 • Entezopatie

  Výjimečně může být při zákroku poškozen některý ze svalů, což způsobí následnou poruchu hybnosti.[nemoci.vitalion.cz]

 • Blepharospasmus

  Porucha hybnosti svalů na obličeji Hemifaciální spasmus je porucha hybnosti, která způsobuje stahování svalů na jedné straně obličeje.[ipsen.cz] Nezanedbatelnou úlohu hraje vyšetření v prognózování poruch hybnosti po cévních mozkových příhodách.[nemocnice-st.cz] Indikace botulotoxinu Nejčastější fokální dystonií (poruchou hybnosti s abnormálním držením nebo repetitivními kroutivými pohyby postižených tělesných částí) staršího věku[zdravi.euro.cz]

Další symptomy