Create issue ticket

11 různé diagnózy pro Poranění hlavy

 • Traumatické poranění mozku
 • Synkopa
 • Narkolepsie
 • Syndrom anteriorní spinální arterie

  Syndrom přední míšní arterie – syndrom a. spinalis anterior nejčastěji vzniká při skoku do vody s nárazem hlavy do dna při přímém nárazu na páteř (nejčastěji při bojových[wikiskripta.eu] […] sportech) příčné poškození poloviny míchy, vzácné, často nekompletní; bývá po penetrujících poraněních; vzniká i netraumaticky při extramedulárních tumorech, RS, krvácení,[wikiskripta.eu] hlavy, při nálezu abdominálního dýchání, pokud postižený udává ztuhlost krku, parestézie, anestézie, … přednemocniční péče – imobilizujeme krční páteř límcem, zabráníme velkým[wikiskripta.eu]

 • Epileptická Aura

  Z hlediska etiologie můžeme při nejobecnějším rozdělení mluvit o třech hlavních skupinách epilepsie: symptomatická (příčina je známá, může se jednat např. o poranění hlavy[wiki.rvp.cz] hlavy zánětlivá onemocnění mozku (encefalitis, meningomyelitis) nádorová onemocnění mozku febrilní křeče výskyt prvního záchvatu, jeho projevy co předcházelo vzniku záchvatu[ose.zshk.cz] Riziko epilepsie v důsledku poranění hlavy lze snížit použitím bezpečnostních pomůcek, jako je přilba při jízdě na kole nebo na motocyklu nebo bezpečnostní pás při jízdě autem[labtestsonline.cz]

 • Generalizovaný motorický záchvat

  Po odeznění záchvatu bývá pacient dezorientovaný, stěžuje si na bolesti hlavy nebo upadá do hlubokého spánku. V první pomoci je nutné zabránit poranění.[lekarske.slovniky.cz] Porucha dýchání výpadek funkce dýchacích svalů způsobí modravé zbarvení kůže a sliznic cyanózu, pád a křeče mohou zavinit poranění včetně pokousání jazyka.[lekarske.slovniky.cz]

 • Hypopituitarismus

  Hypopituitarismus tedy může způsobit mnoho různých příznaků a k jeho rozvoji může dojít v důsledku přítomnosti benigního nádoru, poranění hlavy nebo infekce.[uzdravse.cz] Rizikové faktory Poranění hlavy; nádory mozku nebo nádory hypofýzy; infekce mozku; operace mozku; vliv záření; tuberkulóza; aneuryzmata; mozková mrtvice; jiné mozkové poruchy[uzdravse.cz]

 • Dysautonomia

  […] zrychlený tep, mdloby, bledost, motání hlavy, slabost, poškození kognitivních funkcí, pocity úzkosti a paniky, nadměrná žízeň, nevolnost, reflux, zácpa, průjem, bolesti hlavy[fibromyalgik.webnode.cz] Možné příčiny: autoimunitní onemocnění, Lymská borelióza, Diabetes mellitus, poranění mozku, genetika, degenerativní nervové onemocnění, onemocnění pojivové tkáně, Ehlersův-Danlosův[fibromyalgik.webnode.cz]

 • Acute Cor Pulmonale

  Dále také upozornil na rizika spojená s dystokií ramének plodu, které hrozí samotné ženě - v 9 % případů dochází k poranění svěrače ženy.[akutne.cz] Závěrem si pan doktor dovolil ještě jednou připomenout důležitost týmové spolupráce a snahu zachovat chladnou hlavu, když k dystokii ramének př porodu dojde.[akutne.cz]

 • Silniční dopravní nehoda

Další symptomy