Create issue ticket

1 různé diagnózy pro Phlegmasia Alba Dolens

Zobrazit výsledky v: English

  • Phlegmasia Alba Dolens

    Specifickými klinickými jednotkami jsou phlegmasia coerulea dolens a phlegmasia alba dolens.[zdravi.euro.cz] phlegmasia – lat. zánět, zvl. akutní a rozsáhlý, flegmazie. P. alba dolens – rozsáhlý otok jedné dolní končetiny při trombóze hlubokých žil v oblasti pánve a stehna.[lekarske.slovniky.cz] Phlegmasia alba dolens vzniká zpravidla u rozsáhlejších ileofemorálních trombóz, kdy je končetina nápadně bledá sekundárně při spazmech artérií.[zdravi.euro.cz]

Další symptomy